Terugblik GeoWeek 2023

Lees hieronder de terugblik van GeoWeek 2023 en scroll naar beneden om een overzicht te zien van de excursies die werden aangeboden.

 

Bodem, water en geo-informatie

Ruim 1700 leerlingen deden dit jaar mee aan de zeventiende editie van de GeoWeek. Er waren diverse leuke expedities voor leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs om uit te kiezen. In totaal werkten er zo’n 50 bedrijven uit de bodem-, water of geo-sector mee aan de GeoWeek. Ze organiseerden een gastles, veldwerk of bedrijfsbezoek. Bijvoorbeeld een rondleiding bij het Nationaal Topzeilcentrum in Den Haag. Hier leerden de leerlingen uit groep 7 van Basisschool de Parkiet meer over watertekort in Nederland en deden ze proefjes met water. 

Docent Natascha vertelt: ‘We vinden het belangrijk om mee te doen aan de GeoWeek zodat de leerlingen les krijgen van echte experts. Op deze manier kunnen ze eens op excursie en hun leefwereld verrijken.’ De leerlingen reageerden enthousiast op de expeditie en vonden het leuk om echt bezig te zijn met water. 

In Almere maakten leerlingen van basisschool Al Iman kennis met het Kadaster. Ze leerden wat eigendomsgrenzen zijn, hoe deze bepaald worden en wat voor werk je hier later in kan doen. Medewerker John nam de leerlingen mee naar buiten om op het schoolplein aan de slag te gaan met een meetopdracht. John: ‘De reacties waren erg positief. De meeste kinderen hadden nog nooit van het Kadaster gehoord of een rolmaat gezien, dus het was erg leuk om ze daarmee kennis te laten maken. Het is belangrijk om deze lessen aan te bieden aan leerlingen omdat het hoort bij de algemene ontwikkeling. De expedities tijdens de GeoWeek dragen daar zeker aan bij.’

Museum Naturalis deed dit jaar wederom mee aan de GeoWeek met een workshop over de IJstijd. De leerlingen van de Zeister Schoolvereeniging mochten op ontdekking in het museum en kregen de opdracht om botten en fossielen te onderzoeken en ordenen. Alexander uit groep 7 bekeek een maquette van het landschap van Nederland gedurende de IJstijd. ‘Ik vind het super leuk om hier te zijn en om over de IJstijd te leren. We leren hier hoe groot die dieren waren, hoe oud ze zijn en hoe de IJstijd was in Nederland. Ik denk dat ik later ook basisschool-leraar wil worden.’

Rondleiding Nationaal Topzeilcentrum

In Katwijk kregen leerlingen uit de tweede klas van Driestar Leiden een rondleiding in de afvalwaterzuiveringsinstallatie, rondleider Nancy van het Hoogheemraadschap van Rijnland vertelde over het zuiveringsproces. Nancy: ‘Ik vind het extra leuk om rondleidingen te geven tijdens de GeoWeek omdat dat betekent dat de leerkracht wat meer aandacht geeft aan kennis over water. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen bewust worden over hoe ze met hun water omgaan. Ze waren echt geïnteresseerd, er werden veel vragen gesteld. Deze leerlingen hebben veel onthouden dus dat betekent dat ze heel erg hun best hebben gedaan.’ 

Een kijkje bij de waterzuiveringsinstallatie

Het belang van de GeoWeek

Ook diverse media hadden aandacht voor de GeoWeek en het belang ervan voor de ontwikkeling van de kennis van leerlingen over aardrijkskunde en geografie. Zo kwam een reporter van Trouw meekijken tijdens de expeditie van Wavemakers en het Watersportverbond in het Topzeilcentrum en schreef over de boodschap die de topzeilers aan de leerlingen mee gaven. ´Oudere generaties zien vaak de noodzaak niet om zuiniger met water om te gaan. Dat bewustzijn groeit onder de jongeren. Zij willen in tegenstelling tot ouderen wél verandering.’ Lees hier het artikel. 

De GeoWeek kreeg ook gehoor bij verschillende regionale radiozenders zoals Omroep Wetering en Eemland 1. Esmée Steenwinkel, onderwijscoördinator van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), vertelde tijdens een interview bij Omroep Wetering over het doel van de GeoWeek: ‘Leerlingen enthousiast maken over de keuzemogelijkheden in dit vakgebied. Deze leerlingen moeten natuurlijk nog een keuze gaan maken voor profiel en vervolgstudie, en op deze manier kunnen ze al vroeg in aanraking komen met de mogelijkheden binnen dit werkveld. Dat kan de interesse in hun toekomstige beroepskeuze beïnvloeden.’

Organisatie

Het KNAG is een vereniging die zich richt op geografen, docenten aardrijkskunde en iedereen die zich met het vakgebied geografie verbonden voelt. De GeoWeek wordt ieder jaar georganiseerd door het KNAG. Het team bestaat uit een aantal vaste medewerkers en een projectmedewerker die zich richt op de GeoWeek. 

Projectmedewerker Teuntje Kragtwijk organiseerde dit jaar de expedities en verzorgde de communicatie tussen bedrijven en scholen. Teuntje heeft geen geografie-achtergrond, maar raakte tijdens de organisatie van de GeoWeek zelf helemaal overtuigd over het belang ervan: ‘Tijdens de GeoWeek heb ik gezien hoe enthousiast leerlingen worden van een excursie in, rondom of buiten de school. Je ziet hoe leuk de kinderen het vinden om eens een les te krijgen van iemand anders dan hun eigen juf of meester en dat het echt een toevoeging is aan het reguliere lesprogramma. Daarbij leren leerlingen op een interactieve manier meer over het geografische vakgebied en wie weet inspireert de GeoWeek nog wel een aantal toekomstige geografen.’

Voor onderwijscoördinator Esmée was het haar eerste GeoWeek. Hoewel ze een achtergrond in geografie heeft, heeft ze alsnog van elke expeditie geleerd. Over het bijwonen van de expedities zegt ze dan ook het volgende: ’Als kind vond ik het al geweldig om buiten te zijn en te leren over de wereld om ons heen. Ik heb toen helaas niet meegedaan aan de GeoWeek. Stiekem ben ik dus wel een beetje jaloers op deze kinderen.’

Hoe ontstaan eigendomsgrenzen?

Kadaster

Maak kennis met landmeetkunde en de wereld van grenzen. Jij gaat zelf aan de slag met meetinstrumenten en GPS. Zelf een grens uitzetten in het terrein, wat komt daar allemaal bij kijken? Ga mee op pad met een echte landmeter en maak kennis met de geo-wereld.

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8)
Locatie: Provincies Utrecht en Flevoland
Duur: 1.5 tot 2 uur

 

Excursie Rotterdam: klimaatadaptatie en waterberging in de stad

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Tijdens deze excursie krijgen leerlingen aan de hand van een deskundige en enthousiaste medewerker van het waterschap een helder inkijkje in de uitdagingen om klimaatverandering het hoofd te bieden. We starten bij het waterplein Benthemplein, en ontdekken ook kleinschalige maatregelen om water te bergen in de Agniesebuurt en we zien voorbeelden van vergroening in de stad.

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Rotterdam
Duur: 1 - 1.5 uur

 

Aan de slag met de bodem

Afvalzorg

Voor een veilig landschap is monitoring van het grondwater belangrijk. Maar hoe is een bodem nu opgebouwd en hoe doe je dan een grondwater analyse? Na een korte introductie gaan de leerlingen, uiteraard onder begeleiding, zelf aan de slag door het doen van grondboringen en het analyseren van het grondwater. Wat komen we tegen?

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8)
Locatie: Almere
Duur: 1.5 - 2 uur

 

Schervenles Verdronken dorp

AWN

De leerlingen krijgen een presentatie over de restanten van het verdronken dorp Oud Rilland op Zuid Beveland en krijgen scherven van gebruiksvoorwerpen in handen. Door middel van een tekening van het voorwerp bedenken we waarvoor het gebruikt werd en hoe het er heel uit zou kunnen zien. Daarnaast gaan we het hebben over Zoutzieden. Na afloop van het tekenen wordt besproken wat er te zien was.

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: reistijd maximaal 50 km vanaf Woensdrecht
Duur: 1.5 uur

 

Onderzoek aan zee

Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee

Op het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel gebeuren allerlei spannende en interessante onderzoeken. Om dit voor kinderen inzichtelijk te maken hebben we een programma opgezet.

Wat leeft er in de zee en wat gebeurt er mee? Leerlingen doen zelf proefjes om te zien wat er leeft, hoe de zee was en hoe het verandert.

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8)
Locatie: Kop van Noord-Holland
Duur: 2 - 2.5 uur

 

De aarde als verwarming

IF Technology

We leggen de basisprincipes van bodemenergie uit, laten zien wat de techniek inhoud en hoe dit in verhouding staat met andere duurzame technieken. 

Na deze uitleg mogen de kinderen zelf aan de slag met allerlei leerzame proefjes, zoals het onderzoeken van eigenschappen van de grond (doorlaatvermogen, porositeit en sedimentatiesnelheid), de grootte van de zandkorrels en het uitvoeren van een grondboring.

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Maximaal 45 minuten van Arnhem
Duur: 2 - 3 uur

 

Ontdek de wereld van Data Science

Kadaster

Ontdek hoe data ons leven beïnvloedt en hoe Kunstmatige Intelligentie ons werkveld verandert, van zelfrijdende auto's tot ChatGPT. Elke dag genereren we enorme hoeveelheden data. Maar hoe gaan we hiermee om? Ontdek hoe het Kadaster hier innovatieve technieken voor inzet, terwijl scholieren  ook bewust worden gemaakt van de gevaren die deze technologieën met zich meebrengen. Tijdens deze expeditie maak je kennis met de wereld van Data Science. 

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: 1 uur vanaf Zwolle
Duur: 2 uur

 

Tijd van de mammoet

De Bastei

Hoe is het mogelijk dat het soms kouder of warmer op aarde is? En waaróm is dat belangrijk om te weten, in onze huidige tijd van opwarming van het klimaat? Na een interactieve inleiding gaan de leerlingen in drie groepen op paleontologisch onderzoek uit. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een steen en een fossiel? Bij wat voor dier horen deze botten of kiezen? En uiteraard bezoeken ze ook onze expositie ‘De Oergrond’ met onze mammoetschedel.

De les wordt per klasniveau op maat gegeven.
Meer info op https://www.debastei.nl/nl/plan-je-bezoek/schoolbezoek/de-tijd-van-de-m…

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Nijmegen
Duur: 1.5 uur

 

Inspecteer chillplekken in je eigen leefomgeving

ESRI Nederland

Met behulp van een inspectie-applicatie op de telefoon gaan leerlingen naar buiten om een chillplek te inspecteren. Hierbij is ook aandacht voor privacy/veiligheid/betrouwbaarheid van data verzamelen. De gegevens verschijnen in een dashboard. Terug in de klas bespreken we met elkaar de resultaten. Met deze data kunnen gemeenten daadwerkelijk actie ondernemen om de leefomgeving voor jongeren te verbeteren. Leerlingen ervaren niet alleen dat hun inbreng ertoe doet, ze leren ook werken met Geo-ICT.

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Rond Dordrecht, Spijkenisse, Katwijk of Arnhem
Duur: 2 - 2.5 uur

 

Kom alles te weten over waterbeheer en ontmoet de grootste robot van de wereld

Het Keringhuis Publiekscentrum Water

Bij het Keringhuis leer je alles over ons eeuwenoude gevecht tegen het water. De oudste overstroming die bekend is dateert uit het jaar 838. In de eeuwen daarna werd ons land veel vaker getroffen door overstromingen vanaf zee of door de rivieren. Hier wordt door de gids uitgebreid over verteld. Ook kijken we naar de toekomst. Hoe gaan we om met klimaatverandering en zeespiegelstijging. Tot slot ga je met de gids het terrein op waar de grootste robot ter wereld op je ligt te wachten: De Maeslantkering. Een onvergetelijke belevenis!

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Hoek van Holland
Duur: 1.5 uur

 

We gaan met Utrecht op GEO-reis en nemen mee... Pokémon, minecraft en 3D.

Gemeente Utrecht

Rekenen, aardrijkskunde en tekenen! GEO is deze drie vakken in één! Waar we het dan precies over hebben? Landmeten, laserscanning, GPS, Cartografie, Luchtfotografie en ga zo maar door! Tijdens de gastles gaan we hier uitgebreid op in. Uiteraard vertellen we ook hoe we Geo-data gebruiken bij de gemeente Utrecht. En als het allemaal lukt, mogen de leerlingen ook zelf buiten gaan meten met professionele landmeetkundige apparatuur.

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Utrecht
Duur: 1 - 2 uur

 

Grens verkennend aan de slag

Kadaster

Het Kadaster weet waar de grenzen van het perceel (de grond) lopen waarop jouw huis staat. Die zijn ooit door een landmeter ingemeten. Ontdek in deze expeditie hoe dat vestleggen van een grens met coördinaten op een kaart werkt.

Scholieren leren waarom het belangrijk is dat grenzen van percelen gemeten worden. Het gaat vooral om eigendomsregistratie, wat is van wie? Samen gaan we buiten aan de slag met de apparatuur van de landmeter (GPS ontvanger, tachymeter, laser afstandsmeter) én sluiten we af met een speurtocht!

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Gelderland
Duur: 1.5 - 2 uur

 

Rotterdam tussen Kabels en Karboon; de stad en haar ondergrond

Gemeente Rotterdam

Tijdens een wandeling krijgen leerlingen van specialisten van het Ingenieursbureau van de Gemeente te horen wat zich onder hun voeten bevindt: kabels en leidingen, parkeergarages, waterbergingen, spoortunnels, metrobuizen, gas en olievelden. Daarnaast bezoeken ze onderweg een kleine expositie over de ondergrond in al haar facetten. Waarna ze een les over archeologie krijgen van de Archeologische dienst van de Gemeente (BOOR) in de Bibliotheek.  

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Rotterdam
Duur: 3 uur

 

De bodem vertelt: resten van mensen uit het verleden (Gastles)

Walcherse Archeologische Dienst

Mensen laten altijd sporen achter; zowel in de vorm van vondsten, als ook in de vorm van resten van structuren (fundamenten, huizen op palen, graven). De archeologen moeten deze resten zo zorgvuldig mogelijk opgraven en documenteren. Leer hoe het huidige landschap is ontstaan en hoe in de ondergrond resten van mensen uit het verleden aanwezig zijn en hoe zij gevonden kunnen worden. En hoe moet je de resten interpreteren?

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8)
Locatie: Een school op Walcheren
Duur: 1 - 1.5 uur

 

De bodem vertelt: resten van mensen uit het verleden (Veldwerk)

Walcherse Archeologische Dienst

Leer hoe het huidige landschap is ontstaan en de bodem bestaat uit verschillende lagen. Aan de hand van het zetten van grondboringen gaan we op zoek naar deze lagen. We leggen uit hoe in de ondergrond ook resten van mensen uit het verleden aanwezig zijn en hoe zij gevonden kunnen worden. En hoe moet je de resten interpreteren?

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Een locatie dicht bij de school (op Walcheren)
Duur: 1 - 1.5 uur

 

Mijn omgeving en ik

Kadaster

Nederlanders hebben best veel invloed op hoe hun leefomgeving eruit ziet. Met deze expeditie leer je bewust, kritisch en vanuit een ander perspectief te kijken naar je dagelijkse omgeving. Je leert jouw bevindingen in een online omgeving op de juiste locatie op de te kaart zetten. Heb jij een suggestie voor een betere chillplek? Voor een mooiere of veiligere leefomgeving? Dit is het begin! 

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: 1.5 uur vanaf Apeldoorn
Duur: 1.5 uur

 

Reis naar de verdronken stad Reimerswaal

OosterscheldeMuseum

Tijdens je bezoek aan ons mooie dorp Yerseke bezoek je het OosterscheldeMuseum en maken we op korte loopafstand van het museum een uitstapje naar de waterkant.

Maak een reis tussen het heden en verleden, leer over wonen, werken en leven aan de Oosterschelde.
Ontdek de verdronken stad Reimerswaal en de omliggende dorpen die in het museum weer zichtbaar zijn gemaakt. 

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: OosterscheldeMuseum
Duur: 1.5 uur

 

Zitten er vreemde stoffen in de grond?

Ortageo

Stel je eens voor dat er bij jou in de buurt een nieuwe wijk gebouwd wordt. Misschien heeft er eerst wel een fabriek gestaan, waar met chemische stoffen gewerkt werd. Deze kunnen in de bodem terecht zijn gekomen, maar hoe kom je daar achter?

Leerlingen krijgen uitleg over de werkzaamheden van bodemonderzoek en gaan daarna zelf aan de slag. 

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Almelo of Weurt
Duur: 1.5 uur

 

Rondleiding afvalwaterzuivering

Hoogheemraadschap van Rijnland

Vaak weten mensen niet waar het water wat je hebt gebruikt naar toe gaat. Kom daarom een kijkje nemen op onze waterzuiveringsinstallatie en ontdek hoe dat wordt gedaan. De les is interactief en je ontdekt meer over de taken van het Waterschap namelijk; Droge Voeten en Schoon Water. 

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Katwijk
Duur: 1 uur

 

Verken je omgeving

Kadaster

In deze expeditie gaan we naar buiten om de leefomgeving te verkennen. Dit doen we met een AR (Augmented Reality)-bril waarin extra informatie over de gebouwen getoond wordt. Aan de hand van deze informatie ga je opdrachten maken. Hoe verrassend is jouw verkenning?

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8)
Locatie: Warnsveld, Zutphen of iets daarbuiten
Duur: 1 uur

 

Ontdek de ondergrond onder je school

TNO Geologische Dienst Nederland

De ondergrond is letterlijk verborgen. Toch zijn we voor heel veel aspecten van ons leven afhankelijk van deze ondergrond. We staan erop, we leven ervan, we drinken eruit - onze ondergrond is van levensbelang. Maar hoe ziet die er bij jou uit? Ga zelf handboren en zie wat je tegenkomt!

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Maximaal 50 km vanaf Utrecht
Duur: 1.5 uur

 

Reis door de tijd; wandelen door het Amsterdam van de 18e eeuw

Allard Pierson

Tijdens een wandeling door het centrum van de hoofdstad wordt aan de hand van een bijna 300 jaar oude kaart van Amsterdam bekeken wat er in de loop der eeuwen is veranderd, en wat hetzelfde is gebleven. Ook aandacht voor de geschiedenis van de cartografie en – heel kort – de Collecties van de UvA.

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Binnenstad Amsterdam
Duur: 2 uur

 

Ontdek de grond onder je voeten

TAUW B.V.

Deze dag ontdek je wat er met het regenwater gebeurt. Hoe ziet dit eruit? En wat gebeurt er met verontreinigingen, zijn die gevaarlijk voor ons drinkwater? Merk het zelf door via een peilbuis het grondwater omhoog te halen en metingen uit te voeren.

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Schoolterrein (afstemmen met de school)
Duur: 3 - 4 uur

 

Ontdek de Nederlandse bodem en leer grondboren

Witteveen+Bos

Wat weet jij over de bodem waarop je staat? Wat is de invloed van de bodem op ons dagelijkse leven? Leer meer over de verschillende soorten bodems, archeologie, bodemleven en hoe je moet grondboren! Wij bieden een gevarieerd programma aan bij ons op kantoor of komen langs op school. 

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Deventer
Duur: 2.5 - 3 uur

 

Neem een kijkje in de bodem van het Heggengebied bij Nisse

Vereniging Natuurmonumenten

Tijdens deze expeditie krijg je uitleg over het ontstaan van het landschap rond Nisse. Daarnaast ga je bodemonderzoek doen:
1.    hoe is de bodem opgebouwd?
2.    Hoe kun je in de bodem zien waar een dijkdoorbraak is geweest?
3.    Wat is het verschil tussen de bodem vóór en achter de Valdijk?

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Nisse
Duur: 1.5 uur

 

Onderzoek bodem- en grondwater

Geofoxx

Watervraagstukken worden sterk beïnvloed door de (te verwachte) veranderingen in het klimaat. Dit vraagt om duurzame en doordachte oplossingen tegen wateroverlast en tekorten. De leerlingen gaan in groepjes naar buiten en krijgen informatie over bodem- en grondwater. Er wordt een grondboring verricht en afgewerkt tot peilbuis zodat het grondwater zichtbaar wordt.

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Tilburg
Duur: 2 uur

 

Wie bouwt de sterkste dijk?

Tu Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

In deze expeditie leren de scholieren uit welke grondsoorten en materialen een dijk is opgebouwd. En hoe je met slimme technieken en met behulp van de natuur betere dijken kunt bouwen. Ze gaan zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een dijk op schaal onder begeleiding van studenten van Civiele Techniek. Aan het eind van de expeditie wordt getoetst hoe goed de dijken het water tegen houden.

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Delft
Duur: 2 - 3 uur

 

Ruimte door ruilen

Kadaster

In Nederland plannen we veel in de ruimte die we hebben. Op dit moment is er bijvoorbeeld een groot programma om huizen te bouwen en nieuwe infrastructuur aan te leggen. We willen een goede en gezonde landbouw houden, maar ook ruimte geven aan nieuwe vormen van energie opwekken. Oei…Hoe doen we dat? En wat kan het Kadaster hierin betekenen? Gaan we kopen of ruilen? Op ontdekkingstocht in de klas in jouw regio.

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Ten noorden van de lijn Nijmegen - Rotterdam
Duur: 1.5 uur

 

Het mooie binnen en buiten werk van geo-deskundige

SOMA College

We gaan aan de slag met diverse metingen uit te voeren. Dit kan zijn met een drone, een laserscanner of met bijvoorbeeld een GNNS/GPS total Station.

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Harderwijk
Duur: 2 - 3 uur

 

Hoe word je een dijkwachter?

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Hoe word ik dijkwachter? Deze les start met een inleidend verhaal in de klas over het belang van sterke dijken. Daarna komt het echte werk en gaan leerlingen leren hoe zij een echte dijkwachter kunnen worden.

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Scholen rondom Kampen, Zwolle, Assen, Meppel en Deventer. 
Duur: 1 uur

 

Beleef Stadscampus De Kien

Stadscampus de Kien

Veranderingen in een stedelijk gebied nu en in de toekomst. Leer over slimme bruggen (van A naar B), ga zelf aan de slag met metingen en leer over een digitale 3D kaart van het gebied.

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Deventer
Duur: 3 uur

 

Bodemopbouw van Almere

Antea Group

Kom op bezoek bij een ingenieursbureau en ga zelf aan de slag met een grondboor. Bekijk hoe de grond onder je voeten is opgebouwd. 

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Almere
Duur: 2 uur

 

De kracht van de kaart

Geon BV

Tijdens de gastles willen we de leerlingen de meerwaarde van kaarten laten ontdekken. Dit doen we niet alleen door voorbeelden te laten zien, maar vooral door de leerlingen zelf aan de slag te laten gaan met het verzamelen en visualiseren van locatie gebonden data (geo-data). 

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Scholen rondom Groningen 
Duur: 1.5 - 2 uur

 

Waarom bouwen we geen zwembad op het schoolplein?

Vicrea Solutions BV

In deze gastles wordt verteld over hoe geografische informatie kan helpen bij het bepalen of iets mag of niet mag. Welke informatie is beschikbaar en hoe gebruik je die?

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8)
Locatie: Maximaal 50 km vanaf Amersfoort
Duur: 1 uur

 

De oudste sporen in Drenthe

De Steekproef BV / Staatsbosbeheer

Hoe is het landschap om ons heen opgebouwd? Er zijn heuvels, dalen, wegen, boerderijen, bossen. Maar het landschap om ons heen is niet altijd geweest zoals nu. Hoe zag het er bijvoorbeeld honderd jaar geleden uit, of tienduizend(!) jaar geleden? Samen met een handboor en echte archeologen gaan we tijdens deze excursie op zoek naar wat er het vroegst was.

Expeditie soort: Veldwerk
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Rondom Assen
Duur: 3 uur

 

Ontdek de littekens van de Watersnoodramp in het landschap

Watersnoodmuseum

Hoe is het landschap om ons heen opgebouwd? Er zijn heuvels, dalen, wegen, boerderijen, bossen. Maar het landschap om ons heen is niet altijd geweest zoals nu. Hoe zag het er bijvoorbeeld honderd jaar geleden uit, of tienduizend(!) jaar geleden? Samen met een handboor en echte archeologen gaan we tijdens deze excursie op zoek naar wat er het vroegst was.

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)
Locatie: Ouwerkerk
Duur: 1.5 uur

 

Te veel, te vies en te weinig water 

Nederlands watermuseum

De leerlingen maken kennis met de 3 waterproblemen: te veel, te vies en te weinig water. Ze bekijken dit voor zowel Nederland als voor de rest van de wereld. Ze gaan ook op zoek naar oplossingen voor deze waterproblemen. In het Waterlab doen de leerlingen proefjes. Op zolder en in het museum spelen ze een spel.

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8)
Locatie: Arnhem
Duur: 2 uur

 

Vang de Watermonsters

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en Natuur & Milieu

De leerlingen maken kennis met de 3 waterproblemen: te veel, te vies en te weinig water. Ze bekijken dit voor zowel Nederland als voor de rest van de wereld. Ze gaan ook op zoek naar oplossingen voor deze waterproblemen. In het Waterlab doen de leerlingen proefjes. Op zolder en in het museum spelen ze een spel.

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8)
Locatie: Wageningen
Duur: 2 uur

 

Expo A16 Tour

A16 Rotterdam

Leer en zie wat er allemaal bij de aanleg van de snelweg komt kijken in ons interactieve belevingscenter de Expo A16 Rotterdam.

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3) 
Locatie: Bergschenhoek
Duur: 2.5 uur

 

Dit is waarom deze les voor jouw leerlingen essentieel is

TNO Geologische Dienst Nederland

Elke dag loop je er overheen. Maar wat er nou eigenlijk onder je voeten zit, daar denk je vast nauwelijks over na. Doodzonde, want het is een fascinerende wereld. Een wereld die ik de leerlingen wil laten zien, voelen en ontdekken. Gewapend met een grondboor nemen we een kijkje in de ondergrond en bedenken we hoe het sediment daar terecht is gekomen. En ik laat zien wat we daar allemaal mee doen bij de Geologische Dienst Nederland.

Expeditie soort: Gastles
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8), Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3) 
Locatie: Maximaal 200 km vanaf Utrecht
Duur: 1.5 uur

 

Workshop BewIJStijd

Naturalis

Elke dag loop je er overheen. Maar wat er nou eigenlijk onder je voeten zit, daar denk je vast nauwelijks over na. Doodzonde, want het is een fascinerende wereld. Een wereld die ik de leerlingen wil laten zien, voelen en ontdekken. Gewapend met een grondboor nemen we een kijkje in de ondergrond en bedenken we hoe het sediment daar terecht is gekomen. En ik laat zien wat we daar allemaal mee doen bij de Geologische Dienst Nederland.

Expeditie soort: Op bezoek bij een geobedrijf
Doelgroep: Primair onderwijs (groep 7/8)
Locatie: Leiden
Duur: 2 uur