Expedities

De aanmelding voor expedities is inmiddels gesloten. Hieronder vind je alle expedities op een rij. Je kan op deze pagina per soort (bedrijfsbezoek, gastles of veldwerk) zoeken of per bedrijf/organisatie. Wil je liever op locatie zoeken? Kijk dan op de kaart

De GeoWeek zal plaatsvinden van maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober 2021.

Zoek hier op de soort expeditie en het bedrijf/organisatie/kennisinstelling dat de expeditie aanbied:


'Hoe vind je het?'

Naturalis heeft een enorme collectie fossielen, mineralen en lavastenen verzameld. Door in de huid te kruipen van aardwetenschappers, ontdekken leerlingen de waarde van deze collectie.

Aan de slag als landmeter

De leerlingen kunnen kennis maken met het vak van de landmeter. Na een korte, theoretische introductie gaan we buiten meten waarbij de leerlingen o.a. de opdracht krijgen om een voetbalveld uit te zetten.

Aan de slag met de landmeter

Vandaag ga je op stap met de landmeters van gemeente Capelle aan de IJssel. Leer hoe je een object kan inmeten om het toe te voegen op de kaart.

Alle kleine beestjes helpen

Er is een hele wereld onder je voeten waar dingen gebeuren waarvan je misschien denkt dat ze alleen in films gebeuren! In deze korte lezing van ongeveer een half uur vertelt Marc Siepman van alles over het bodemleven en waarom het zo ontzettend belangrijk is.

Ben jij Waterproof?

De leerlingen gaan in groepen de strijd aan om Waterproof te worden. Ze kunnen punten verdienen bij verschillende onderdelen. Zo gaan de leerlingen in het lab vloeistoffen stapelen, doen op zolder het evacuatiespel en in de vaste interactieve tentoonstelling gaan ze opdrachten maken.

Bodemonderzoek op het schoolplein

Tijdens deze excursie leer je van alles over de grond onder onze voeten. Wat is bodem eigenlijk? Hoe kan het dat deze verontreinigd raakt en hoe komen we daar dan achter? Deze dag gaan we met de leerlingen antwoorden vinden op die vragen. We gaan zelf een klein bodemonderzoek uitvoeren op het schoolplein waarbij we de grond en het grondwater zullen onderzoeken.

Boren naar een verdwenen meer

In de laatste ijstijd lag er op deze plek een heel groot, ondiep meer. Met een grondboor gaan we zelf op zoek naar sporen van dit meer. Vuile handen zijn onvermijdelijk!

Bouwen op en in de grond

Tijdens deze lezing/presentatie wordt gekeken hoe we op de grond, en onder de grond kunnen bouwen. Wat komt er allemaal bij kijken om dit voor elkaar te krijgen en welke onderzoeken moeten hiervoor worden gedaan.

Breng de leefomgeving rondom de school in kaart

Wat zijn de kenmerken van de buurt rondom de school? Voel je je veilig? Ligt er zwerfvuil? Zo ja, hoeveel? Gezamenlijk brengen we de verschillende kenmerken van de buurt rondom de school in kaart. Leerlingen gaan naar buiten en gebruiken hun mobiele telefoon om de buurt te inspecteren. Terug in de klas bekijken we gezamenlijk de resultaten die automatisch op de kaart verschijnen.

De aarde als verwarming

Leer deze dag hoe we de aarde kunnen gebruiken voor het verwarmen en koelen van onze huizen en wat je moet onderzoeken om dit te kunnen doen.

De bodem vertelt: resten van mensen uit het verleden

Leer hoe het huidige landschap is ontstaan en de bodem bestaat uit verschillende lagen. Aan de hand van het zetten van grondboringen gaan we op zoek naar deze lagen. We leggen uit hoe in de ondergrond ook resten van mensen uit het verleden aanwezig zijn en hoe zij gevonden kunnen worden. En hoe moet je de resten interpreteren?

De Geo- en EnergieTransitie-Expeditie

We hebben altijd energie nodig om iets te laten werken. Graag nemen we de leerlingen mee in de wereld van energietransitie, energietransport en de rol van GEO daarin.

De grond onder je voeten

Leer meer over de grond waar je iedere dag over heen loopt. Wat zit er eigenlijk allemaal in de ondergrond? En hoe is dat daar nu terecht gekomen? En hoe weten we dit nu eigenlijk allemaal? We gaan verschillende soorten materiaal voelen en onderzoeken.

De grootste robot van de wereld leren kennen? Kom naar de Maeslantkering!!

Nederland: waterland. Water speelt al eeuwen een enorm belangrijke rol in ons land. Omdat we zo laag liggen moeten we onszelf goed beschermen tegen al dit water. Hoe we dat doen: dat leer je tijdens een bezoek aan het Keringhuis.

De ondergrond van Rotterdam

Onder de grond bevindt zich een wereld die de meeste mensen niet kennen. Hoe ziet die wereld eruit. een wereld van kabels, leidingen en archaeologische resten, funderingen en waterbergingen, spoortunnels en metrobuizen, gas en olievelden en heet water.

De Oosterschelde heden en verleden

Laat je rondleiden door het Oosterschelde Museum, kijk hoe de bewoners werkten en leefden van oester- en mosselvangst. Ontdek wat er is gebeurd met de stad Reimerswaal en hoe die onder water is verdwenen.n

Duik in de tijd van de Vikingen

De klas volgt een les over Vikingen in een klaslokaal uit 1920 en brengt een bezoek aan de ringwalburg, een verdedigingswerk tegen plunderende Vikingen.

Een bodemonderzoek uitvoeren en het herkennen van planten- en diersoorten

Bij Lycens volg je in één ochtend twee verschillende expedities! Je maakt op een actieve en leuke wijze kennis met het werk van een ecoloog en een bodem inspecteur. Ga met onze collega’s op pad om planten te herkennen en dieren te herkennen aan hun sporen en gedrag, onderzoek welke dieren waar leven en ga mee met een boormeester om de bodemkwaliteit te onderzoeken. Kom met ons mee op expeditie!

Een gastles van een echte kraanwaterprofessional

Een Vitens medewerker leert kinderen op een leuke en interactieve manier meer over het winnen en zuiveren van kraanwater en welke gevolgen een droge zomer kan hebben op het drinkwaterverbruik. Hij of zij neemt een uitgebreide Kraanwaterbox mee.

Een waterprofessional van het hoogheemraadschap van Rijnland in de klas

Kom tijdens deze expeditie te weten hoe een gemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt en wat een waterschap doet.

Expeditie naar 5 kilometer onder mijn school

Wat zou je tegenkomen als je gat graaft/boort tot 5 kilometer diep onder je school? Vind ik misschien aardgas of aardolie? Kan ik hier aardwarmte winnen? Bestaat hier een kans op aardbevingen? Deze expeditie laat je zien wat er onder je school te vinden is.

Expeditie per ijsbreker over de Zuid Atlantische Oceaan en Antarctica OF Wat hebben wij gedaan met onze aarde en hoe moet het verder?

De Zuid Atlantische Oceaan en Antarctica waren lang onbekend; 32% van Antarctica is dat nu nog. De gastdocent maakte twee lange expedities in die gebieden en vertelt erover. OF De grenzen aan de groei zijn in zicht. Hoe moet het nu verder?

Gastles Ed Nijpels

De heer Nijpels zal in de gastles ingaan op klimaatverandering, energietransitie en wat geo-informatie daarin kan betekenen. Hierbij zal hij de leerlingen betrekken en met hen in gesprek gaan en vragen beantwoorden.

GEO-weldig veldwerk!

Jouw omgeving is GEO-weldig interessant!

Geocaching rondom Rotterdam

Leer wat de landmeters van het Kadaster doen en ga zelf aan de slag met Geocachen. We gaan in groepjes met een professionele GPS ontvanger op pad om een zogenaamde cache te zoeken.

Geocaching rondom Zwolle

Leer wat de landmeters van het Kadaster doen en ga zelf aan de slag met Geocachen. We gaan in groepjes met een professionele GPS ontvanger op pad om een zogenaamde cache te zoeken.

Geologie in de stad

Wandeling langs gevels waar natuursteen in is toegepast.

Geopad De IJzeren Man

Leerlingen leren door het zelf uitvoeren van opdrachten het landschap van De IJzeren Man kennen.

Geotechniek op de TU Delft campus: dijken bouwen en slijpplaatjes

Gedurende deze dag leren de scholieren uit welke grondsoorten en materialen een dijk is opgebouwd en zullen zij zelf aan de slag gaan met het ontwerpen en bouwen van een dijk op schaal, waarna deze worden getoetst op sterkte. Met een rondleiding over de campus worden zij begeleid naar de volgende stop waar door middel van een interactieve demonstratie mineralen zullen worden bestudeerd.

Het effect van plastic soep op het (leven in) het water en het milieu Leren en beleven!

Zet tijdens deze excursie de eerste stap naar een duurzamere 'Water'wereld. Na deze verplichte gastles kun je als expeditie gaan suppen of op een trash walk.

Het verdronken Zuidland en de Ramp van 1953

Bezoek aan de Plompe Toren van het verdronken Koudekerke en het ontstaan van het landschap na de Ramp van 1953.

Het verkennen van 'Het geheim van de Cuesta'

Een bezoek aan de tentoonstelling 'Het geheim van de cuesta', waar de landschapsgeschiedenis van de cuesta Zomergem-Oedelem en het ontstaan van de Vlaamse Vallei wordt uitgelegd.

Het Waterleerpad in raftboot

Na een korte introductie in de klas gaan we in de schoolomgeving de waterkwaliteit controleren vanuit een raftboot.

Hoe goed ken jij Nederland? Een virtuele speurtocht.

Ontdek meer over Nederland door op speurtocht te gaan in Kaarten van Nederland. Ga aan de slag met de online viewer van Nederland en leer hoe je een kaartviewer kunt gebruiken.

Hoe helpen data bij slimme klimaatkeuzes?

Hoe kun je data gebruiken om slimme keuzes voor duurzaam klimaatbeleid te maken? In deze expeditie ga je dit met echte Geo-data ontdekken!

Hoe houden wij het water van de IJssel tegen in Heerde / Hoogwatergeul waterveiligheid

Tijdens dit bezoek gaan leerlingen als Dijkwachten op pad naar de uiterwaarden van de IJssel. Ze leren wat binnen – en buitendijks is en hoe de Hoogwatergeul bescherming biedt.

Hoe klimaatbestendig is Amsterdam?

Klimaatverandering verandert de stad. Weersextremen komen steeds vaker. Meld je aan en ontdek wat Amsterdam doet om beter opgewassen te zijn tegen extreme regenbuien en langere periodes van hitte en droogte.

Hoe maak je van sappige weilanden weer sompige natuur?

We brengen een bezoek aan het natuurgebied (in wording!) De Binnenveldse Hooilanden. We kijken naar bodem en water: wat is er nodig om de gewenste natuur te krijgen? We observeren en doen metingen ter plaatse van het natuurgebied. Wat is belangrijk?

Hoe meet je met een telefoon en GPS de oppervlakte van een stuk land?

In deze expeditie ga jezelf aan de slag met het inmeten van een stuk land. Hoe werkt dat eigenlijk? Als landmeter en als landeigenaar ga je dat zelf ervaren.

Hoe word je een dijkwachter?

Hoe word ik dijkwachter? Deze les start met een inleidend verhaal in de klas over het belang van sterke dijken. Daarna komt het echte werk en gaan leerlingen leren hoe zij een echte dijkwachter kunnen worden.

Kijk! en beleef de Oosterschelde natuur

De leerlingen bezoeken met een gids het gebied van het verdronken dorp 'Borrendamme'. Hoe zag het er toen uit en wat is er veranderd in de loop der tijden?

Maak met de verbindende kracht van locatie de wereld een stukje slimmer, veiliger en duurzamer

Ontdek zelf wat je allemaal kan met ‘locatie’ en de data die hieraan gekoppeld is. Met location intelligence - zoals we dit bij Geodan ook wel noemen - kan je van alles berekenen en letterlijk laten zien op een kaart. Superhandig om in een oogopslag iets duidelijk te maken maar ook om de wereld een stukje te verbeteren. Je kan location intelligence heel goed inzetten om bijvoorbeeld het Rode Kruis te helpen

Meten is weten

Ga met je klas aan de slag met een robot die kan meten. We geven een uitleg over hoe de robot werkt en de leerlingen gaan ook zelf aan de slag met een meetopdracht.

Natuur in Utrecht: Griftpark of Gifpark?

Kunnen we op basis van data achterhalen wat zich in dit drukbezochte park in Utrecht allemaal onder de grond afspeelt?

Nederland, waterland!

In deze expeditie leer je over de uitdagingen rondom water en vertelt een topsporter uit de watersport over haar passie. Daarna ga je zelf aan de slag met water en zand; handen uit de mouwen dus! We sluiten af met een spannende waterquiz.

Onderzoek bodem en grondwater

De leerlingen gaan in groepjes naar buiten en krijgen informatie over verschillende onderwerpen, waaronder bodem en grondwater. Met elke groep wordt een grondboring verricht en afgewerkt tot peilbuis, zodat het grondwater zichtbaar wordt. De leerlingen gaan zelf ook aan het werk; met hulp van de Geofoxx medewerkers gaan zij het bodemprofiel beschrijven.

Ontdek de littekens van de Watersnoodramp in het landschap

De Watersnoodramp van 1953 heeft diepe sporen getrokken in het landschap van Schouwen-Duiveland. Maandenlang is het zeewater met het getij in en uit de polders gestroomd en daardoor zijn diepe geulen ontstaan. Ontdek onder leiding van een gids hoe het landschap, de kreken en de dijken door de ramp van 1953 zijn gevormd.

Ontdek de Nederlandse bodem en leer grondboren

Wat weet jij over de bodem waarop je staat? Leer meer over de bodemopbouw, archeologie en het bodemleven, en zet zelf een grondboring!

Ontdek de wow-factor van de ondergrond

Ontdek deze dag wat de ondergrond ons te vertellen heeft. We nemen je mee in het onzichtbare fenomeen van de ondergrond via het laboratorium, 3D visualisatie en we stappen in de DINO database.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan kom; bezoek een waterwingebied van Vitens in Hengelo

Een unieke kans om te zien waar Vitens water wordt gewonnen! Leerlingen kunnen in de GEO week zien én beleven waar kraanwater vandaan komt.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan kom; bezoek een waterwingebied van Vitens in Lochem

Een unieke kans om te zien waar Vitens water wordt gewonnen! Leerlingen kunnen in de GEO week zien én beleven waar kraanwater vandaan komt.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan kom; bezoek een waterwingebied van Vitens in Soestduinen

Een unieke kans om te zien waar Vitens water wordt gewonnen! Leerlingen kunnen in de GEO week zien én beleven waar kraanwater vandaan komt.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan kom; bezoek een waterwingebied van Vitens in Waardenburg

Een unieke kans om te zien waar Vitens water wordt gewonnen! Leerlingen kunnen in de GEO week zien én beleven waar kraanwater vandaan komt.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan kom; bezoek een waterwingebied van Vitens in Wezep

Een unieke kans om te zien waar Vitens water wordt gewonnen! Leerlingen kunnen in de GEO week zien én beleven waar kraanwater vandaan komt.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan kom; bezoek een waterwingebied van Vitens in Winterswijk

Een unieke kans om te zien waar Vitens water wordt gewonnen! Leerlingen kunnen in de GEO week zien én beleven waar kraanwater vandaan komt.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan komt; bezoek een productielocatie van Vitens in Dalfsen

Leerlingen kunnen in de GeoWeek zien én beleven waar kraanwater vandaan komt. Indien de coronamaatregelen het toelaten krijgen de leerlingen een kijkje achter de schermen bij Vitens. Of we gaan op expeditie in het waterwingebied.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan komt; bezoek een productielocatie van Vitens in Driel

Leerlingen kunnen in de GeoWeek zien én beleven waar kraanwater vandaan komt. Indien de coronamaatregelen het toelaten krijgen de leerlingen een kijkje achter de schermen bij Vitens. Of we gaan op expeditie in het waterwingebied.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan komt; bezoek een productielocatie van Vitens in Gelderland

Leerlingen kunnen in de GeoWeek zien én beleven waar kraanwater vandaan komt. Indien de coronamaatregelen het toelaten krijgen de leerlingen een kijkje achter de schermen bij Vitens. Of we gaan op expeditie in het waterwingebied.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan komt; bezoek een productielocatie van Vitens in Leidsche Rijn

Leerlingen kunnen in de GeoWeek zien én beleven waar kraanwater vandaan komt. Indien de coronamaatregelen het toelaten krijgen de leerlingen een kijkje achter de schermen bij Vitens. Of we gaan op expeditie in het waterwingebied.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan komt; bezoek een productielocatie van Vitens in Noardburgum

Leerlingen kunnen in de GeoWeek zien én beleven waar kraanwater vandaan komt. Indien de coronamaatregelen het toelaten krijgen de leerlingen een kijkje achter de schermen bij Vitens. Of we gaan op expeditie in het waterwingebied.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan komt; bezoek een productielocatie van Vitens in Tull en ’t Waal

Leerlingen kunnen in de GeoWeek zien én beleven waar kraanwater vandaan komt. Indien de coronamaatregelen het toelaten krijgen de leerlingen een kijkje achter de schermen bij Vitens. Of we gaan op expeditie in het waterwingebied.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan komt; bezoek een productielocatie van Vitens in Zwolle

Leerlingen kunnen in de GeoWeek zien én beleven waar kraanwater vandaan komt. Indien de coronamaatregelen het toelaten krijgen de leerlingen een kijkje achter de schermen bij Vitens. Of we gaan op expeditie in het waterwingebied.

Op avontuur in het Verdronken Land van Zuid-Beveland

We maken een avontuurlijke tocht over de bodem van de zee, door een oerlandschap. We ontdekken hoe de dynamiek van zand en slik, wind en water dit landschap en zijn bewoners hebben gevormd.

Op onderzoek in de bodem

Leer tijdens de expeditie over hoe afval wordt gebruikt als grondstof, en hoe je hier zelf een bijdrage aan kan leveren. Ga zelf op de locatie aan de slag om te kijken hoe we de bodem beschermen.

Op zoek naar mensen uit de prehistorie en asbest

Bij Lycens volg je in één ochtend twee verschillende expedities! Je maakt op een actieve en leuke wijze kennis met het werk van een archeoloog en een asbest inspecteur. Ga met onze collega’s op pad met een gps-systeem, help mee de bodem te onderzoeken door middel van een boor en leer asbest op te sporen. Kom met ons mee op expeditie!

Pompen in de polder

Ervaar en leer hoe het waterschap het waterbeheer in de polder regelt bij gemaal Lange Weide. Leerlingen bezoeken tijdens deze expeditie drie veldposten in en rondom het gemaal met ieder een eigen thema: 1) de werking van een gemaal 2) ontginning/landgebruik 3) grondboren/bodemdaling veenweidegebied.

Presentatie over en rondleiding door het Stationsgebied van Utrecht

Utrecht vernieuwt zijn Stationsgebied. Dat was nodig. Sinds de bouw van Hoog Catharijne is de druk op de historische binnenstad flink toegenomen: het aantal inwoners groeit al jaren in fors tempo, steeds meer mensen nemen de trein, de fiets en de auto en Utrecht Centraal was te klein voor het aantal reizigers. Neem een kijkje naar de historie en de toekomstplannen!

Puzzelen met ruimte (gebiedsontwikkeling)

Puzzel je mee om in een fictieve gemeente gebiedsontwikkelingen op de juiste plaats te krijgen? Door te luisteren naar elkaars wensen en een plan te maken, zorgen we er samen voor dat onze omgeving duurzaam ingericht wordt en iedereen er iets op vooruit gaat.

Reis in de tijd - Bekijk in 2021 het 18de eeuwse centrum van Amsterdam

We maken een korte wandeling door het centrum van Amsterdam. Voor de oriëntatie kijken we op een kaart uit ca. 1730. Daardoor kun je je een voorstelling maken van de situatie zoals die vroeger was. Er wordt ook iets verteld over de geschiedenis van de stad en het belang van het maken van kaarten in Amsterdam in de 17de eeuw. En toevallig komen we tijdens de wandeling ook nog op enkele plekken Rembrandt tegen.

Sensorwalk: welke sensoren heb je gevonden en wat betekenen ze?

Wordt bewust van meetapparatuur in de openbare ruimte door binnen en buiten op zoek te gaan naar meetapparaten. Zet ze op de kaart en misschien lukt het ons zelfs om ook op een kaart te laten zien wat de apparaten zien en wat een stad daarmee slimmer kan doen.

Stenen, fossielen en botten kijken in de collectie van De Bastei!

Wat vertellen stenen, fossielen en botten in de collectie van De Bastei over landschap en leven in de regio Nijmegen? Collectiemedewerkers geopaleo kunnen bij elk object wel een verhaal vertellen!

Struinen door de Stadswaard

Ga mee met rondleiders van De Bastei om de Stadswaard te beleven en te onderzoeken. Dit natuurgebied aan de rivier de Waal levert zomer en winter altijd bijzondere ervaringen op!

Te veel, te vies, te weinig water

In het museum spelen de leerlingen een evacuatiespel, gaan ze aan de hand van een spel op ontdekkingstocht door het museum en experimenteren ze met water in het Waterlab.

Verdronken dorpen.....Scherven brengen.......

Met behulp van een tas scherven en andere archeologische vondsten een idee geven van welke voorwerpen onze voorouders gebruikten in de Middeleeuwen

Waarom is bodemonderzoek zo belangrijk wanneer je iets gaat bouwen?

Hoe kan het dat gebouwen scheef gaan staan? Wat is de rol van bodemonderzoek hierbij? Ontdek tijdens jouw bezoek aan ons bedrijf wat het belang van bodemonderzoek is en welke apparatuur hiervoor wordt ontwikkeld en wereldwijd wordt verkocht door een familiebedrijf uit Heerenveen.

We gaan de diepte in!

In het veld leer je andere dingen, zo voelen we de grond en zien we de gelaagdheid van de bodem door met een echte grondboor in de bodem te boren. Met proefjes die de kinderen zelf kunnen doen gaat de bodem echt leven!

We gaan met Utrecht op GEO-reis en nemen mee... Pokémon, Minecraft en 3D!

Rekenen, aardrijkskunde en tekenen! GEO is overal en dat willen we heel graag laten zien. Denk aan je telefoon, in de auto, apps die door iedereen (bewust en onbewust) gebruikt worden, je kan er niet meer omheen! Maar hoe doen de ambtenaren dit nu en hoe gebruiken ze GEO als ze werken voor de stad?

Wind is van ons allemaal! Bezoek de coöperatieve windmolen de Coöperwiek in Windpark Neer

Excursie naar de coöperatieve windmolen de Coöperwiek, waar (vrijwillige) molengidsen tekst en uitleg geven over de productie van duurzame energie met behulp van windenergie aan de hand van een 120 meter hoge windmolen. Deze windmolen is eigendom van energiecoöperatie Zuidenwind waardoor de inkomsten van de met wind geproduceerde energie terugvloeien naar de leden van de energiecoöperatie. Meer info: www.zuidenwind.org

Workshop 'Dinofossielen'

In deze workshop kruip je in de huid van een paleontoloog. Je onderzoekt echte dinosaurusbotten, eieren, voetafdrukken en andere sporen. Door te voelen, meten en puzzelen reconstrueer je de dinotijd.

Workshop BewIJstijd

Brr... koud!? In de laatste IJstijd was het pas koud! Welke planten en dieren leefden toen en hoe weten we dat? Tijdens deze workshop zoek je als een echte paleontoloog naar bewijzen.

Zelf meten in bodem, water en lucht

Op het RIVM-terrein (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertellen onderzoekers over het werk dat zij hier doen. Daarna mag je zelf aan de slag op de drie onderwerpen bodem, water en lucht.

Zit jij op een groene school?

Ontdek bij deze expeditie wat het Kadaster doet met geo-informatie en hoe je data kan inzetten voor duurzaamheid. Verzamel concrete gegevens en zet ze samen 'op de kaart'.

Zitten er vreemde stoffen in de grond?

Waarom is bodemonderzoek nodig? Ga zelf aan de slag en bekijk hoe de bodem er uit ziet.

Zout uit de Twentse ondergrond

Heb je altijd al willen weten waar de groene zouthuisjes in Hengelo en Enschede voor zijn? Tijdens deze gastles kom je alles te weten over zoutwinning in Twente. We vertellen je waar het zout in de ondergrond zit, hoe het ontstaan is en waarom zout belangrijk voor ons is. Je komt ook meer te weten over mijnbouw en geologie en waarom dit zo belangrijk is.