De aarde als verwarming

Organisator
IF Technology
Plaats
Arnhem
Expeditie soort
Gastles
Doelgroep
Primair onderwijs (groep 7/8)
Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)

We laten de leerlingen kennis maken met de duurzame techniek bodemenergie. We leggen de basisprincipes van bodemenergie uit, laten zien wat de techniek inhoud en hoe dit in verhouding staat met andere duurzame technieken. We zullen moeilijke begrippen, zoals opslag van energie in de bodem, uitleggen aan de hand van een interactieve presentatie en het materiaal dat we meenemen.

Na de uitleg mogen de kinderen zelf aan de slag met allerlei leerzame proefjes, zoals het onderzoeken van eigenschappen van de grond (doorlaatvermogen, porositeit en sedimentatiesnelheid), de grootte van de zandkorrels en laten we de leerlingen een grondboring uitvoeren.  Programma in afstemming met de deelnemende school. 

Locatie: Maximaal 45 minuten reistijd vanaf Arnhem
Duur: 1 dagdeel (2 - 3 uur)
Maximale groepsgrootte: 30 leerlingen