Aan de slag met de bodem

Organisator
Afvalzorg

Op onze locatie in Braambergen zit een oude, gesloten stortplaats en werden vroeger diverse afvalstromen opgeslagen. Per 1 januari 2021 zijn al deze activiteiten gestopt. Sinds maart 2008 is de locatie al gesloten voor het storten van afval. Er is een uniek heuvellandschap ontstaan in het vlakke Flevoland. Samen met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken we aan een mooie en veilige definitieve eindbestemming van de locatie om het daarna weer open te stellen voor de Almeerders. Er zijn plannen voor de realisatie van een energiepark. 

Hoe zorgen we er nu voor dat de bodem van een oude stortplaats veilig blijft? Onze medewerkers controleren regelmatig de kwaliteit van de bodem. We doen dit onder andere door het maken van diverse grondboringen. Hiermee analyseren we de bodem, kijken we naar bacteriën en checken het water. Dit willen we ook graag met jullie doen. Hoe ziet de bodem er nu uit? Jullie gaan zelf een grondboring doen en daarna kijken we gezamenlijk naar de bodem. Ook gaan we proeven nemen van het grondwater en kijken hoe het gaat met de kwaliteit van het water. 

Locatie: Kemphaanweg 2, 1358 AB Almere 
Duur: 1.5 - 2 uur
Maximale groepsgrootte: Ongeveer 20 leerlingen

Let op: Oude schoenen meenemen! Bij heel slecht weer kan de expeditie helaas niet doorgaan.