Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel

Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel

Geplaatst op 30 april 2014

Dirk van der Burgt (Waterschap De Dommel) en Erwin Kerkhof (Waterschap Aa en Maas) hebben op donderdag 10 april twee gastlessen op het Hooghuis VMBO in Heesch gegeven.

Tijdens een presentatie hebben ze vertelt wat voor werkzaamheden de waterschappen verrichten. In hoofdzaak staat het waterschap voor ‘schoon water’, ‘veilig water’ en ‘voldoende water’. Zo is aan de hand van aansprekende voorbeelden met filmpjes en foto’s onder andere verteld wat er gebeurt als er een dijkdoorbraak plaatsvindt, waar het wc-papier en maandverband terechtkomt en dat we als waterschap proberen om met afvalwater nieuwe energie op te wekken.

Na de presentatie gingen de leerlingen zelf aan de slag om gebieden waterbestendig in te richten. Het viel op dat ze een uitstekend gevoel hadden voor het inrichten van nieuwe woonwijken en wat daarbij de mogelijkheden zijn op het gebied van water. Al zagen de meeste leerlingen niet het probleem om woningen te bouwen op de hooggelegen dijken!

Op het eind is ingezoomd op het gebied rond hun school en wat het waterschap daar concreet voor werk verzet en ook daadwerkelijk zorgt voor droge voeten, mooie natuur en voldoende water.

Na afloop gaven enkele leerlingen aan graag bij een waterschap te willen werken, als ze maar snel rijk worden en een ipad van de zaak krijgen. Of het antwoord dat ‘het werken bij een waterschap een verrijking voor je leven is en daarmee ook een vorm van rijkdom’ genoeg is om ze tot een carrière bij het waterschap te verleiden is niet bekend.

Maar toekomstige collega’s of niet, er zijn in ieder geval weer 50 enthousiaste leerlingen op de hoogte van het bestaan en het werk van de waterschappen. En de presentatie is goed bevallen want ze wilden zelfs een ‘selfie’ met een gelegenheidsdocent!