Waterberging in de stad: Rotterdam

Waterberging in de stad: Rotterdam

Geplaatst op 30 mei 2017

Tijdens de excursies in Rotterdam hebben leerlingen van het Krimpenerwaard College (Krimpen a/d IJssel) en het Melanchthon de Blesewic (Bleiswijk) onderzocht en ervaren hoe we in een versteende stad als Rotterdam met het water om kunnen gaan. Door klimaatverandering zijn er steeds heviger buien. Er valt steeds vaker in korte tijd zoveel water dat de stad het niet aankan en het riool volloopt. De uitdaging is om het water meer ruimte te geven: via speciaal ingerichte waterpleinen, meer groen en andere waterbergende oplossingen. In Rotterdam hebben leerlingen daar verschillende voorbeelden van gezien. 

Leerlingen kregen ook een opdracht mee: bedenk zelf eens slimme maatregelen die wateroverlast in de stad tegengaan. Enkele creatieve suggesties: een verwarmingsinstallatie om water versneld te verdampen, regenwater opslaan in de muur, water op laaggelegen delen via de metro naar hogergelegen en groene plekken transporteren, of gewoon meer groene daken in de stad.

Auteur: Neeldert van Laar