Ontdek wat het dijkleger doet!

Ontdek wat het dijkleger doet!

Geplaatst op 23 mei 2017

Vandaag duiken de leerlingen van het Metis Montessori Lyceum Amsterdam een dag in het leven van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Wat doet een hoogheemraadschap? Wat is een dijkleger? En hoe bouw je de stevigste dijk?

Als iedereen een flesje drinken heeft, begint de presentatie. Eerst krijgen de leerlingen een overzicht van het waterschap, de werkzaamheden en wat een dijkleger eigenlijk is. Vervolgens wordt de klas verdeeld in vier groepen die elk bij een voorwerp moeten gaan staan. Na kort overleg vertellen zij wat het voorwerp met het waterschap te maken heeft. Regenlaarzen, een peilschaal en water met een visje er in zijn al snel duidelijk, maar het vierde voorwerp zorgt voor de nodige discussie. Dit is namelijk een opgezette muskusrat. Het ziet er uit als een onschuldig diertje, maar wat blijkt? Hij sloopt de hele dijk door het bouwen van een burcht waarin hij jongen krijgt. Daarom heeft het waterschap een afdeling die zich bezighoudt met het bestrijden van de muskusrat. De diertjes worden gevangen en gaan dood, maar dit stuit op veel onbegrip bij de leerlingen. Wat heeft dit diertje nou misdaan? En daar hebben ze gelijk in, want in principe doet hij niks verkeerd. Het probleem is dat zijn burcht in de dijken er echter voor zorgt dat deze instabiel worden, instorten of kunnen doorbreken waardoor mensen in gevaar komen. De uitleg is nog niet voor iedereen bevredigend, maar voor nu laten de leerlingen het onderwerp rusten. 

Nu gaan de vier groepen aan de slag met kaarten. Waar langs de Lekdijk kunnen zij het beste hun dijkleger inzetten als er een dijkdoorbraak dreigt? Hierbij houden zij rekening met overstromingsrisico's, hoogteligging en bewonersdichtheid. Na een korte pitch voor een medewerker van het waterschap is er uiteindelijk één winnaar. De dames winnen een kleine prijs. 

Met het weer hebben we mazzel en daarom verplaatsen we de groep naar buiten. Hier wordt eerst wat gegeten en gedronken op het grasveld waarna er gebouwd moet worden. Twee groepen strijden tegen elkaar om de stevigste dijk te bouwen. Groep 1 lijkt regelrecht op de overwinning af te stevenen, maar dan zorgt een iets te enthousiaste test van de dijk ervoor dat deze (bijna) instort. Er worden snel reparatiewerkzaamheden uitgevoerd en uiteindelijk blijft ook hun dijk weer staan, maar door de instorting is er niks anders mogelijk dan een gelijkspel. 

Als afsluiting van de expeditie gaan we nog naar een macquette van de muskusratburcht. Hier komt de discussie over de diertjes weer tot leven. Een deel snapt dat de ratten weg moeten om zo overstromingen te voorkomen, maar een deel blijft het raar vinden dat onschuldige diertjes worden gedood om de mensen in het gebied te beschermen. Er is nog tijd voor een drankje om af te koelen, iedereen krijgt een goodiebag mee naar huis en dan is het toch echt tijd om weer in de bus naar Amsterdam te gaan. Veel kennis rijker en wellicht een illusie armer.