Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek

Geplaatst op 30 april 2014

Dit jaar hebben Axel Köller en Dirk Rietkerk namens de OFGV een vijftal gastlessen gegeven op basisscholen in Huizen, Bussum en Almere.

De les begon als eerste met een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse bodem in onze regio (ijstijd, stuwwallen, ligging aan/in de Zuiderzee), waarna ingezoomd werd op de plaatselijke opbouw van de bodem. Vervolgens werd samen met de kinderen geïnventariseerd wat je zoal kunt vinden in de bodem (kabels/leidingen, planten, dieren e.d), waarbij iets verteld werd over verontreinigingen in de bodem en het onderzoek hiernaar. Daarna werd de plaatselijke bodemkwaliteit besproken en de situatie rondom de school.

Na de presentatie gingen de leerlingen naar buiten om te kijken of de lokale bodemopbouw echt wel zo was als verteld. Met een grondboor werd een boring tot ca. 2 meter diep uitgevoerd, waarbij de leerlingen beschreven wat er te zien was. Na afloop werd bekeken of de gevonden bodemopbouw overeen kwam met hetgeen verteld was (en dat was gelukkig ook zo).
Na afloop waren zowel de kinderen, de docenten en de OFGV’ers enthousiast over de lessen.