Expedities 2018

Wilt u zich opgeven voor de expedities? Dat kan! Vind hieronder een expeditie die bij u past! Wilt u liever zoeken naar expeditie bij u in de buurt, ga dan naar de kaart. Let wel op! Gastlessen worden vaak in een ring rondom de aangegeven locatie gegeven. 

Aanmeldingen zijn verlengd! Je hebt nog een week om je aan te melden! Tot 8 mei!

Aan de slag als landmeter

De leerlingen kunnen kennis maken met het vak van de landmeter. Na een korte, theoretische introductie gaan we buiten meten waarbij de leerlingen o.a. de opdracht krijgen om een voetbalveld uit te zetten. Ook wordt er aandacht besteed aan de volgende generatie landmeter, de TinySurveyor, een automatisch gestuurde robot.

Aan de slag met een bodemonderzoekapparaat

Bekijk deze dag wat een familiebedrijf doet dat apparatuur ontwerpt en produceert voor bodemonderzoek. Waar moet dit bedrijf allemaal rekening mee houden in het ontwerp? Ga vervolgens zelf aan de slag met een bodemonderzoekapparaat en ervaar hoe bodemonderzoekers tot een bodemprofiel komen.

Alle kleine beestjes helpen

In de bodem leven ongelofelijk veel beestjes. Wat doen die daar? In deze korte lezing leer je over bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden en nog veel meer!

Aquaramales, beleef de weg van het water!

De Aquarama les laat de leerlingen kennis maken met de weg die water aflegt. De waterkringloop en waterketen tot en met het zelf voorbereid zijn op een overstroming! De leerlingen gaan in groepjes door het Aquarama en maken opdrachten in het bijbehorende lesboekje.

Ben jij Waterproof?

Het Nederlands Watermuseum heeft een programma vol competitieve, interactieve en afwisselende opdrachten. Kom bij ons op ontdekkingstocht! Het Nederlands Watermuseum biedt twee expedities, één voor de basisschool en één voor het voorgezet onderwijs.

Bezoek de Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Duik met je klasgenoten in de wereld van het rioolwater. Waar komt het rioolwater vandaan? Hoeveel rioolwater komt er terecht op een zuivering? En hoe wordt rioolwater schoon gemaakt? En oh ja, wat gebeurt er eigenlijk met het water dat weer schoon is gemaakt?

Bezoek het werk aan de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl

Hoe versterken we in Nederland onze dijken? In Delfzijl werken we aan de verbetering van de zeedijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Beleef het mee in het bezoekerscentrum en bezoek het werk.

Data is het nieuwe goud!

Wil je een bezoekje afleggen aan de afdeling Basisinformatie bij de Gemeente Rotterdam? Dat kan! Hier leer je wat de gemeente allemaal doet, en niet zomaar door een saai college. Maar ook door bijvoorbeeld het gebruik van Virtual Reality brillen, zo ervaar je zelf hoe het er aan toe gaat bij de gemeente!

De aarde als verwarming

Leer deze dag hoe we de aarde kunnen gebruiken voor het verwarmen en koelen van onze huizen en wat je moet onderzoeken om dit te kunnen doen.

De andere kant van het schoolplein

Iedereen kent de bovenkant van het schoolplein, maar hoe ziet het er aan de onderkant uit eigenlijk uit? Deze dag zullen we bekijken wat er nodig is om in de bodem te mogen werken, om vervolgens zelf te kijken wat er onder het schoolplein te zien is!

De Gemeente meet, geeft aan en laat zien

De landmeters van Den Haag meten zodat de kaart goed blijft. Maar zij geven ook aan waar er een nieuw huis mag komen. Dat moet heel precies. Ontdek hoe precies dat kan. En leer eens goed naar een kaart te kijken door er zelf dingen op aan te geven.

De Ondergrond van Rotterdam…

De binnenstad van Rotterdam is het decor, hier kan heel veel over de ondergrond verteld worden! Tijdens een wandeling krijgen leerlingen van specialisten van het Ingenieursbureau van de Gemeente te horen wat zich onder hun voeten bevindt: kabels en leidingen, parkeergarages, waterbergingen, spoortunnels en metrobuizen, gas -en olievelden en nog veel meer! Daarna volgt nog een korte les over de archeologie van de Archeologische dienst van de Gemeente (BOOR) in de Bibliotheek.

De reis van de drol

Tijdens de Geo expeditie nemen we je mee met de reis van het afvalwater, want er gebeurt namelijk een heleboel, voordat het water weer schoon genoeg is om naar de vaart of het kanaal te stromen. Ben je benieuwd hoe het zuiveren van het afvalwater werkt? Kom dan kijken op de rioolwaterzuivering in Meppel of Deventer!

De snelste of de kortste weg?

Iedereen weet tegenwoordig wat een navigatiesysteem is, maar wat zit daar eigenlijk allemaal achter? Op een interactieve manier probeer ik met de kinderen erachter te komen wat er allemaal komt kijken bij de gegevens achter een navigatiesysteem. En wat betekend dat voor bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s?

De wereld onder je voeten!

Tijdens deze gastles laten we leerlingen, met behulp van eenvoudige proefjes, zien dat er meer schuil gaat onder hun voeten dan zij denken. De wereld van bodem en ondergrond, hoe ziet die er uit en welke rol speelt die voor alledaagse dingen!

Diemerpark; een wonderlijke schoendoos

Veel van jullie komen regelmatig in het Diemerpark. Maar wist je dat er een gigantische schoendoos is gemaakt die er voor zorgt dat milieu gevaarlijke stoffen geen probleem vormen voor jou als bezoeker. Kom eens kijken en helpen met allerlei werkzaamheden!

DINOloket, de wereld onder je voeten

Kom meer te weten over wat er nu allemaal in de ondergrond zit waar je iedere dag over heen loopt. En hoe weten we dit eigenlijk allemaal? En waarom is het belangrijk dat we dit allemaal weten? Stap mee in de ondergrond met DINOloket.

Doe een grondboring en meet de kwaliteit van het grondwater

Op het terrein van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertellen onderzoekers over het werk dat zij hier doen. Daarna mag je zelf aan de slag! Je doet een grondboring, bekijkt het bodemprofiel en de dieren die in de bodem leven. Daarna plaatsen we een zogenaamde ‘peilbuis’. We laten zien hoe we grondwater oppompen en de kwaliteit hiervan bepalen

Expeditie naar 5 kilometer onder mijn school

Wat zou je tegenkomen als je een gat graaft/boort tot 5 kilometer onder je school? Vind ik misschien aardgas of aardolie? Kan ik hier aardwarmte winnen? Bestaat hier een kans op aardbevingen? Deze expeditie laat je zien wat er onder je school te vinden is en hoe je daar informatie over kunt vinden.

Expeditie vissers in de oeroude klei

In Stichtse Kant heeft iets bijzonders onder de grond ontdekt! In april en mei zullen archeologen en vrijwilligers deze vondst opgraven. Tijdens de expeditie ontdek je wat hier is gevonden, welke taken de archeologen hebben tijdens de opgraving en hoe zo’n opgraving nou werkt.

Gaming en Geo

Het Nederlandse software bedrijf Tygron gebruikt gaming technologie om steden te plannen. Tygron verwelkomt tijdens de Geoweek klassen om kennis te maken met deze nieuwste ontwikkeling op het gebied van planning met geografische informatie. Neem met ons een kijkje in de toekomst van Geo-ICT!

Gastles over het werk van het waterschap

Bent u in de klas bezig met het thema water? Bijvoorbeeld over waterbeheer, dijken, polders, gemalen, waterpeilen, afvalwaterzuivering, waterberging, overloopgebieden, bodemdaling, wateroverlast door hoosbuien, kwaliteit van oppervlaktewater, waterdieren en -planten. Het hoogheemraadschap verzorgt graag een gastles over het werk van het waterschap bij u op school.

Gastles van Ed Nijpels

De heer Ed Nijpels geeft dit jaar weer een gastcollege op een school in Den Haag. Ed Nijpels heeft verschillende bestuursfuncties waaronder die van Voorzitter van GeoBusiness Nederland. Ook is hij voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei van de Sociaal-Economische Raad (SER), en sinds kort van het Klimaatberaad voor het terugdringen van de CO2 uitstoot! De heer Nijpels heeft veel ervaringskennis te delen met leerlingen!

Gastlessen over duurzaamheid: vóór jongeren, dóór jongeren

De werkgroep Jong & Duurzaam van de Nationale Jeugdraad (NJR) geeft gastlessen en workshops over duurzaamheid op scholen, omdat wij het belangrijk vinden dat jongeren weten wat er speelt in de wereld op het gebied van duurzaamheid en wat zij zélf zouden kunnen betekenen. We bieden gastlessen en workshops aan over duurzaamheid in het algemeen en over duurzaamheid binnen de specifieke thema’s school, voedsel, kleding, en economie.

GEO toepassingen in het dagelijks leven

Benieuwd waar ‘GEO’ in de praktijk allemaal voor wordt gebruikt? Wij gaan samen op zoek!

Geo-ICT voor een betere wereld!

Een ervaren collega van Geodan laat zien hoe je met slimme Geo-ICT oplossingen de wereld wat beter kan maken en toont met levendige voorbeelden hoe dat in zijn werk gaat. Leerlingen worden zelf aan het werk gezet om hun steentje bij te dragen. De invulling van de gastles kan in overleg verder worden afgestemd.

GeoGamen en GeoCraft! Spelen met Aardrijkskunde

De Gemeente Velsen heeft weer veel in petto voor alle leeftijden! Een manier om aardrijkskunde nog leuker te maken. Ze bieden twee verschillende expedities voor zowel basisschool als middelbare school. Tijdens deze expedities ga je spelen! Je kan gaan GeoGamen wat betrekking heeft tot landinrichting, of je speelt het spel GeoCraft! Een spel wat lijkt op MineCraft waarbij je de snelste moet zijn bij het kraken van de kluis!

GIS bij Gasunie

GIS is een Geo ICT systeem dat inmiddels door vele bedrijven en professionals wordt gebruikt. Maar hoe gebruiken wij dit dan bij de Gasunie? Wat kan je allemaal met GIS doen voor gastransport? Tijdens deze expeditie krijg je een interactieve presentatie van diverse GIS toepassingen bij de Gasunie op het hoofdkantoor in Groningen.

Groen in Utrecht: Griftpark of Gifpark?

Wij bij EcoSelect zijn dagelijks met onze projectmedewerkers bezig aan verschillende projecten. Deze projecten variëren van bodemrapporten invoeren in de juiste bodeminformatiesystemen tot historisch onderzoek doen. Er zijn twee thema's voor de gastcolleges. Tijdens de expeditie gaan de kinderen op zoek naar de geschiedenis van een van de mooiste parken van Utrecht (het Griftpark) en gaan ze ontdekken wat voor duistere geheimen dat herbergt. Of, optie 2, tijdens de expeditie gaan de kinderen met behulp van internet op zoek naar informatie over de omgeving van hun huis en gaan ze onderzoeken of hun tuin wel veilig is.

Help we hebben geen drinkwater meer!

Loop mee met het drinkwaterbedrijf: Wat gebeurt er als er klanten bellen dat er geen water meer uit de kraan komt? Ga zelf op zoek naar de lekkage in de waterleiding, probeer de oorzaak te bepalen, kijk hoeveel klanten hierdoor worden getroffen en leg de situatie uit aan een journalist.

Het klimaat verandert, verander jij mee?

Het klimaat verandert. Er valt meer neerslag in korte tijd en het is vaker lange tijd achter elkaar droog. Wat doet het waterschap om wateroverlast en watertekort te voorkomen. En wat kun jij doen? Een gastles van een waterexpert in combinatie met spelenderwijs leren over water. Voor de middelbare school een mooie introductie voor de lesmodule ‘Hoogwater op het Schoolplein’.

Het veld in met Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard!

HH Schieland en de Krimpenerwaard organiseert 2 expedities in hun gebied!! De eerste is een bezoekje aan Nieuwerkerk a/d IJssel, het laagst gelegen plekje van Nederland, bijna -7 m NAP! Ontdek wat dat betekent voor het waterbeheer in het gebied! De andere expeditie is in Rotterdam. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme buien. Ontdek tijdens deze excursie door de stad diverse maatregelen die we als waterschap met de gemeente uitvoeren om toch wateroverlast door extreme regenval te voorkomen.

Het zout uit de Twentse bodem; van winning tot productie

Tijdens deze expeditie kom je alles te weten over zoutwinning en productie. Maar ook waarom zout zo belangrijk voor ons is. We nemen je mee naar het Boorterrein, zodat je kunt zien hoe zout gewonnen wordt. En vervolgens bootsen we het productieproces na door samen met jullie laboratoriumproeven te doen. Kortom een gevarieerde en interessante expeditie!

Hoe bouw je een dijk?

In deze expeditie leren de scholieren uit welke grondsoorten en materialen een dijk is opgebouwd, hoe je met slimme technieken en met hulp van de natuur betere dijken kunt bouwen. Ze gaan zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een dijk op schaal onder begeleiding van een GeoProf en studenten. Aan het eind van de expeditie wordt getoetst hoe goed de dijk het water tegen houden.

Hoe hoog is de school?

Gebruik luchtfoto’s op innoverende manieren! We vertellen wat over luchtfoto’s, over het ontstaan en over de toepassingen ervan. Daarna meten we de school op aan de hand van de foto's en doen we een controlemeting op het schoolplein.

Hoe stroomt grondwater? Zelf grondwater schoon maken!

We beginnen met een presentatie over grondwater en grondwaterstroming. Daarna gaan we zelf grondwater maken en grondwater oppompen. Met een computermodel kunnen we grondwaterstromingen bekijken. Tot slot gaan we proberen grondwater dat “per ongeluk” vuil is geworden weer schoon te maken.

Krijg een Sneak preview in het Science Centre Delft – Determineer mineralen en onderzoek grondwater!

Tijdens de Geoweek biedt het Science Centre Delft een afwisselend programma aan. Je krijgt een presentatie over de opgraving en restauratie van de unieke Triceratops schedel. Hier zijn er maar 3 van op de wereld! Daarna gaan we in kleine groepjes verschillende workshops volgen en krijg je een rondleiding door het Mineralogisch Geologisch Museum.

Landmeten: vroeger en modern

De gemeente maakt een kaart binnen de gemeentelijke grenzen. Dit ging vroeger op een andere manier dan tegenwoordig. Maak kennis met verschillende manieren van landmeten. Dit kan buiten met een meetband, tachymeter en GPS, maar gebeurt tegenwoordig ook binnen met 3D luchtfoto’s.

Landmeters? Oh, dat zijn toch van die mensen met van die rood-witte stokken, die door een kijkertje turen om iets te meten?

Landmeters? Dat zijn toch van die mensen, die steeds door een kijkertje aan het turen zijn? Zo ging het vroeger inderdaad, maar de tijd heeft niet stil gestaan. Aan de hand van hoe het vroeger ging wordt uitgelegd hoe het landmeten nu gaat.

Leuk leren over water

In Informatiecentrum Kust leer je hoe de kust tussen Petten en Camperduin is versterkt met zand, waardoor een nieuw stukje Nederland is ontstaan. Je krijgt een korte les, een rondleiding door de interactieve tentoonstelling en dan kun je zelf de tentoonstelling gaan beleven aan de hand van een speurtocht. Onderweg kun je het zeepbelspel doen, een foto maken en delen, dieren spotten en aan de slag met de watersnoodzolder.

Menselijke invloed op en in de bodem

Ga op ontdekkingstocht op diverse weilanden waar vroeger kassen stonden en over ongeveer 1 jaar nieuwe woningen worden gebouwd. In het veld met behulp van apparatuur op zoek naar mogelijke archeologische resten. Zit er in de bodem veen of klei? En wat is nu eigenlijk silt? Trek je oude schoenen aan ga op zoek naar de inhoud van de bodem. Diverse enthousiaste mensen geven informatie en helpen jullie met het beoordelen van de vondsten.

Meten is weten

De kaart kan niet bestaan zonder dat er gemeten wordt. We gaan dat gezamenlijk uitproberen. Eerst met de meetband en papieren kaart. Daarna met de digitale methode. Het meten van de openbare ruimte is een vak. Dat vak heeft zich de laatste decennia enorm ontwikkeld. Om de leerlingen hierin mee te nemen gaan we dit met een aantal opdrachtjes zelf uitproberen.

Meten is weten! Geografische kaarten maken met het waterschap

‘Hoe hoog is de school?’, ‘Maak een bodemprofiel’ of ‘Met een bootje op de Reeuwijkse Plas’. De medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s maken voor hun werk gebruik van geografische gegevens. Deze gegevens halen ze uit Geoweb. In deze workshop ga jij zelf aan de slag met geo-informatie. Je gaat meten in de omgeving van school. En de verstopte spijker? Kan je die vinden als je coördinaten weet?

Missing Maps: maak informatieve kaarten voor het Rode Kruis

Tijdens deze expeditie beschrijven medewerkers van het Rode Kruis en GeoFort het belang van goede kaarten voor humanitaire hulpverlening. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag om, met behulp van satellietfoto’s, een gebied waar het Rode Kruis werkt in kaart te brengen.

Molenviergang Aarlanderveen

Een wandeling door de polders rond Alphen aan de Rijn en Bodegraven, waaronder de enige nog werkende molenviergang bij Aarlanderveen. Tijdens de wandeling wordt het een en ander verteld over allerlei kunstwerken zoals molens, gemalen, sluizen, stuwen en duikers, dijken en kades. Onderweg doen we metingen van de waterkwaliteit en doen we grondboringen.

Offshore Experience, een uitdagende zoektocht naar energie op zee

Waan je met de klas aan boord van een boorplatform en test of jullie het spectaculaire werk op zee aan kunnen. De wind op zee is hard en de golven metershoog. Durven jullie het aan?

Onder de grond is van alles te beleven!l

Woon je hoog en droog, of eigenlijk op een zeebodem? Boren we de Noord-Zuidlijn door rots of door water? Als jullie huis van het gas af moet, brandt de kachel dan op bodemwarmte? Staat jullie school op vaste grond of eigenlijk op dik water? Waarom rijdt de trein bij Woerden zo langzaam? Wat heeft een rivier te maken met een funderingspaal? We gaan in sneltreinvaart op reis onder dat rare Nederlandse land. Na deze middag weten slimme meiden en jongens wel waar je later je work thrill gaat vinden!

Ondergronds: wat weet jij van de bodem onder je voeten, zoek het uit met een echte grondboring!

Wat weet jij over de bodem waarop je staat? En wat is de invloed van de bodem op ons dagelijkse leven? Maak kennis met de vele aspecten van de bodem en ondergrond door een aantal leuke voorbeelden uit de praktijk en door het uitvoeren van echte grondboringen!

Ontdek de ‘dubbele bodem’ van gemaal Haarrijn

Zonder gemaal Haarrijn zou de nieuwste helft van de stad Utrecht onder water staan. En toch is er bij de bouw van dit mooie gemaal eerst een dijk weggegraven. Hè, hoezo droge voeten houden??!!? Kom zelf kijken hoe dit zit.

Ontdek de beleving van jullie schoolgebouw & omgeving

Leer en ontdek hoe leuk en makkelijk het is om locatiegebonden te weten te komen wat je van je eigen schoolgebouw en omgeving vindt. Zet jullie ideeën, gevoelens en kritiek op de kaart!

Ontdekkingstocht onder de grond - wat zit er onder mijn school?

Hoe ziet de grond onder je school er nou uit? Ga zelf handboren, zie en voel materiaal van tientallen en honderden meters onder de grond vanuit boringen in heel Nederland en ontdek hoe divers onze ondergrond is.

Op bezoek bij Rijkswaterstaat. Hoe hoog leef jij?

Rijkswaterstaat in Delft laat zien waar geo-informatie voor nodig is en hoe die wordt gebruikt.

Op expeditie door de Leeuwense Waard; Waterveiligheid en Ruimte voor de Rivier.

We gaan struinen door de uiterwaarden, kijken naar waar ruimte is voor water en voor slibberging, en zoeken naar verschillen in bodemsamenstelling en grote grazers. Zelf bodemonderzoek doen is een onderdeel van de expeditie. Trek je laarzen aan en ga mee op pad!

Op ontdekkingstocht met Geo Training & Travel

Ga op ontdekkingstocht met Geo Training & Travel. Gastspreker Tom Reijers geeft jullie de keuze uit drie verschillende gastlessen. Kies uit een verhaal over de menselijke ontwikkelingen en de "grens aan groei", maak een reis door de 'Verenigde platen van Europa' of ontdek wat Nederland heeft geleerd van Indonesië, een land waar de spreker lange tijd heeft gewoond.

Op speurtocht langs de Geul

Ontdek hoe rijk en wild het Geuldal is tussen Valkenburg en Meerssen. Je gaat op een avontuurlijk manier op zoek naar het rijke leven in het water en op de oevers. Ook leer je hoe het komt dat dit water de laatste jaren schoner en schoner wordt en hoe je dit kan meten!

Op speurtocht langs de Grensmaas

Ontdek hoe door middel van grindwinning de Maas veiliger, natuurlijker en aantrekkelijker wordt voor mens, plant en dier! Dit doen we door middel van een superleuke speurtocht langs de Grensmaas.

Op zoek naar een pingoruïne,de natuurlijke schatkamers van Drenthe

In het kader van het Pingo Programma zijn we op zoek naar pingoruïnes. Welke depressies zijn nu pingoruïnes en welke niet. En zijn ze nog gaaf? Dat gaan we onderzoeken!

Overstroomt de school?

Tijdens deze expeditie krijg je te horen en te zien hoe Rijnland er voor zorgt dat de dijken hoog genoeg zijn. Maar je ziet ook wat er gebeurt als het toch mis gaat; blijft de school wel droog?

ParticiGeo in Tilburg

Dat Nederland een door mensenhanden gemaakt land is, is een cliché, maar dat het verdraaid goed is gemaakt, daarvoor mogen we wel eens meer aandacht hebben. AGEL adviseurs en gemeente Tilburg participeren binnen het geo werkveld en nodigen basisschoolleerlingen uit om samen op expertise te gaan .

Reis door de tijd. Bezoek aan het Amsterdam van de 18de eeuw

Tijdens een wandeling door het centrum van de hoofdstad wordt aan de hand van een bijna 300 jaar oude kaart van Amsterdam bekeken wat er in de loop der eeuwen is veranderd, en wat hetzelfde is gebleven. Ook is er aandacht voor de geschiedenis van de cartografie en – heel kort – de Bijzondere Collecties van de UvA.

Ruilverkavelen? Dat doe je zo! - Apeldoorn/Utrecht

Krijg inzicht in het proces van ruilverkaveling. Samen gaan we aan de slag met verschillende voorbeeldopdrachten, of we doen een workshop om de kinderen zelf te laten ervaren hoe je samen een ruilplan maakt.

Ruilverkavelen? Dat doe je zo! - Zwolle

Krijg inzicht in het proces van ruilverkaveling. Samen gaan we aan de slag met verschillende voorbeeldopdrachten, of we doen een workshop om de kinderen zelf te laten ervaren hoe je samen een ruilplan maakt.

Ruimte voor de Rivier - Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Tijdens de expeditie wordt één van de grootste en meest ingrijpende projecten van ruimte voor de rivier bezocht. Wat is hier allemaal veranderd? De bouw is inmiddels klaar.

Samen op zoek naar de toekomst van Nederland

In de tentoonstelling ‘Places of Hope – Zin in de Toekomst’ gaan we samen op zoek naar een nieuwe manier waarop Nederland kan aansluiten bij de duurzame, innovatieve en klimaatbestendige ontwikkelingen van de toekomst. Bekijk in de tentoonstelling hoe Nederland zich nu al voorbereid op deze toekomst.

Schone Oceanen - Volvo Ocean Race.

Een speciale gastles van Olympisch en Wereldkampioen surfen? Dat kan tijdens de GeoWeek? Hij is niet alleen een sportheld maar ook een Ocean Hero! Tijdens deze speciale gastles vertelt Dorian van Rijsselberghe over zijn passie voor de oceaan. En hoe kunnen wij zorgen dat deze schoon blijft? Dit is onderdeel van Dutch Wavemakers, zij brengen onderwerpen rond waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit op een positieve manier en in relatie tot de Volvo Ocean Race onder de aandacht van leerlingen. Via verschillende invalshoeken worden de leerlingen uitgedaagd tot het stellen van vragen en het doen van onderzoek. Proefjes en ontwerpopdrachten stimuleren samenwerken en bieden ruimte om vanuit eigen talenten antwoorden te vinden. Avontuur, verwondering en plezier staan centraal.

Spreekbeurten, boekbesprekingen of werkstukken met een StoryMap

Met een StoryMap kun je jouw spreekbeurt, boek of werkstuk presenteren aan de hele klas! In de StoryMap kun je aan de hand van kaarten, plaatjes en filmpjes door jouw verhaal heen lopen. Een StoryMap is een prachtig alternatief voor een PowerPoint-presentatie.

Stadsfossielen in Amsterdam

In de Amsterdamse binnenstad zijn de mooiste fossielen te vinden, gewoon in vloeren, stoepen, muren en beelden. Uit welke perioden stammen deze fossielen? Hoe oud zijn ze? Wat voor dieren worden aangetroffen? En waar komen de betreffende gesteenten vandaan?

Stap in de wereld onder je voeten

Bekijk deze dag wat de geoprofs van Geologische Dienst Nederland doen. Ontdek hoe de grond onder je huis eruit ziet en reis mee in de ondergrondse wereld.

Stoomcursus Geologie met echte aardwetenschappers

Wat zijn vulkanen nu precies? Hoe ziet de aarde er van binnen uit? Kan je een tunnel graven naar de andere kant van de aarde? Dat zijn vragen die de aardwetenschappers van Shell exact kunnen beantwoorden. Zij geven een stoomcursus Aardwetenschap in de klas. Wel goed op letten hoor! Je inzet wordt namelijk beloond!

Waar blijft het water?

Buiten een stad of dorp zakt het water de grond in of loopt het naar de sloot. Als er ergens gebouwd wordt verandert dit en dat gaat overal weer net even anders. Met iemand van waterschap Aa en Maas ga je in de buurt van je school of evt. bij hun kantoor kijken waar het water blijft.

Wandeling door het Rivierpark Nijmegen

Het Rivierpark in Nijmegen is een combinatie van hoogwaterveiligheid met recreatiemogelijkheden en natuurbeleving. De noodzaak om ruimte aan de rivier te geven in verband met hoog water, is benut om een prachtig gebied voor de stad te maken.

Wat gebeurd er nog dagelijks op en rondom een gesloten stortplaats?

Leer wat er gebeurd achter de schermen van een gesloten stortplaats. Krijg uitleg van iemand die al vanaf het begin van het storten werkzaam is geweest op deze gesloten stortplaats en leer welke eisen en verantwoordelijkheden de eigenaar, de gemeente en de provincie hebben.

Wat is er te vinden in de bodem onder jouw school?

Tijdens deze expeditie komt een veldtechnicus van Antea Group met zijn veldwerk bus naar jullie school. Tijdens de les zal hij/zij zowel binnen, buiten en in de bus uitleg geven over hoe bodemonderzoek in zijn werk gaat. De kinderen kunnen ook zelf aan de slag.

Water experience game & Waterles

Waterschap Vechtstromen biedt twee verschillende expedities. Eentje voor voorgezet onderwijs en eentje voor de basisscholen. Voor de basisscholen wordt er een bezoekje afgelegd aan de school en leren jullie alles over de wereld van het waterschap. Het voortgezet onderwijs legt zelf een bezoekje af aan het waterschap waar ze een game gaan doen die hen alles leert over waterzuivering.

Water op een bedrijventerrein

Kijk op deze dag hoe waterbeheer op een bedrijventerrein is geregeld en doe zelf ook metingen van het grondwater en de infiltratie van regenwater in de bodem.

Waterexpeditie op GeoFort

Vanaf het Geofort, waar alles in het teken staat van kaarten en navigatie, gaan jullie op expeditie om te onderzoeken hoe waterproof het rivierengebied is.

Weg met dat vieze water: excursie op een rioolwaterzuivering

De excursie begint met een inleiding, het verhaal over de kringloop van het water en de rol die het waterschap daarin speelt. De kringloop is: grondwater wordt drinkwater, drinkwater – afvalwater/rioolwater, rioolwater wordt gezuiverd, gezuiverd water komt in een beek of rivier terecht en zakt gedeeltelijk naar het grondwater. De kringloop is gesloten. Daarna wordt het zuiveringsproces uitgelegd en met een rondleiding over het terrein nog nader toegelicht.

Word klimaatactief!

Het klimaat verandert! Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Maar langdurige droogte zorgt kan leiden tot hittestress voor veel asfalt en bestrating. Hoe kun je een wijk klimaatproof maken? Dit gaan we ontdekken in de wijk Stadshagen in Zwolle. Tijdens de Geo expeditie leer je van alles over het klimaat.

Workshop ecoducten ontwerpen

Misschien heb je er al vaak onder door gereden met de auto of zelf overheen gefietst en je afgevraagd: waarom ligt die brug met bomen hier? En gebruiken dieren wel zo’n natuurverbinding? Nu is je kans om antwoord te krijgen op die vragen en zelf een ecoduct te ontwerpen! Uiteraard gaan we ook naar buiten; op zoek naar sporen van dieren op het ecoduct!

Workshop Georefereren

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor droge voeten, voldoende en schoon water in Midden- en West Brabant! Maar hoe doen we dat eigenlijk? Waterschappers maken voor hun werk gebruik van geografische gegevens. Deze gegevens halen ze uit Geoweb. In de workshop Georefereren ga jij zelf aan de slag met geo-informatie.

Workshop Stenen

Leerlingen leren in welke gesteenten fossielen voor kunnen komen en in welke niet. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met een determinatiesleutel. Ter afsluiting bezoeken de leerlingen de tentoonstelling GIF! en staan ze daar oog in oog met levende, giftige dieren.

Woudagemaal 360˚: Ontdek de verborgen stoomtechniek!

Kijk rond met smartphone of tablet en beleef de verborgen stoomtechniek in virtual en augmented reality! Kijk mee met het aansteken van de stoomketels, het op stoom zetten en het draaien van de stoommachines. Door speciale animaties wordt het onzichtbare zichtbaar: de binnenkant en werking van een stoomketel, de zuigers in een werkende stoommachine. Maar ook hoe bij regenval het waterpeil in de Friese boezem stijgt en daarmee de noodzaak van het inzetten van het Woudagemaal.

Zet je schoolplein op de kaart met GIS!

Tijdens de les gaan leerlingen aan de slag met Geodata op hun telefoon: ze beheren met behulp van een slimme App het schoolplein op de kaart. Ze gaan naar buiten en voeren op het schoolplein diverse opdrachten uit. Zo maken ze kennis met GIS en het werk van de landmeter.

Zó hoog en... Wat neem jij dan mee naar de zolder??

Een Geoprofessional van het Waterschap Rijn en Ijssel komt op bezoek bij je school en vertelt over het klimaat. En vooral ook over de veranderingen die het klimaat nu ondergaan! Verder wordt er gekeken of je klas nu onder water zou staan als er geen dijken zouden zijn? En wat als die dijken in de toekomst het water niet meer houden?