Expedities 2020

Van 28 september tot en met 9 oktober 2020 is het GeoWeek! Lees hier welke expedities er dit jaar allemaal zijn. Aanmelden voor expedities kan in het nieuwe schooljaar. Kijk tegen die tijd onder 'Aanmelden voor deze expeditie' > 'Tijdslot' op welke dag(en) van de GeoWeek de expeditie aangeboden wordt. 

Aan de slag met een bodemonderzoekapparaat

A.P. van den Berg ontwerpt en produceert apparatuur voor bodemonderzoek. Waar moet dit familiebedrijf allemaal rekening mee houden in het ontwerp? De leerlingen gaan zelf aan de slag met een bodemonderzoekapparaat en maken een bodemprofiel.

Alle kleine beestjes helpen

Er is een hele wereld onder je voeten waar dingen gebeuren waarvan je misschien denkt dat ze alleen in films gebeuren! In deze korte lezing van ongeveer een half uur vertelt Marc Siepman van alles over het bodemleven en waarom het zo ontzettend belangrijk is.

Alles in scherven

Scherven brengen geluk… toch? Duik in de geschiedenis van het Verdronken dorp Oud Rilland en de Westerschelde. Weet jij welk voorwerp er hoort bij de foto en de bijbehorende scherf? En waarvoor werd dit voorwerp gebruikt? Teken het voorwerp maar eens na!

Bezoek het vernieuwde Utrecht Centraal!

Utrecht vernieuwt zijn Stationsgebied. Dat was nodig. Sinds de bouw van Hoog Catharijne is de druk op de historische binnenstad flink toegenomen: het aantal inwoners groeit al jaren in fors tempo, steeds meer mensen nemen de trein, de fiets en de auto en Utrecht Centraal was te klein voor het aantal reizigers. Neem bij CU2030 een kijkje naar de historie en de toekomstplannen!

Bodem en geologie

Terra Practicus geeft in samenwerking met de IVN Natuurtuin een praktijkles bodem en geologie. Grondboren en analyseren dus!

Boor een weg door de geschiedenis van het Zeeuwse land

Wist je dat de bodem van het Zeeuwse land uit verschillende lagen is opgebouwd? Ontdek de sporen uit de perioden waarin de mensen woonden in het gebied, maar ook van de perioden dat ze moesten vluchten voor de zee. Na een korte presentatie gaan de leerlingen zelf aan de slag en boren zij een weg door de geschiedenis van het Zeeuwse land!

Bouwen op en in de grond

Tijdens deze expeditie wordt gekeken hoe we op de grond én onder de grond kunnen bouwen. Wat komt er allemaal bij kijken om dit voor elkaar te krijgen en welke onderzoeken moeten hiervoor worden gedaan?

Buiten data verzamelen met Survey123 en de resultaten presenteren in een webapplicatie

Waterschappen, gemeenten en nutsbedrijven verzamelen steeds meer geografische data. Deze data analyseren ze op een online kaart om betere beslissingen te kunnen nemen. Een waterschap kan bijvoorbeeld beslissen om een dijk preventief te versterken omdat deze te droog blijkt te zijn. Tijdens deze workshop leer je hoe je zelf data kunt verzamelen en deze in een webapplicatie (bijvoorbeeld een dashboard) kunt weergeven.

De aarde als verwarming

Leer deze dag hoe we de aarde kunnen gebruiken voor het verwarmen en koelen van onze huizen en wat je moet onderzoeken om dit te kunnen doen.

De Gemeente meet, geeft aan en laat zien

De landmeters van Den Haag meten zodat de kaart goed blijft. Maar zij geven ook aan waar er een nieuw huis mag komen. Dat moet heel precies. Ontdek hoe precies dat kan. En leer eens goed naar een kaart te kijken door er zelf dingen op aan te geven.

Dijkwachter word je zo!

Hoe word ik dijkwachter? Deze les start met een inleidend verhaal in de klas over het belang van sterke dijken. Daarna komt het echte werk en leren leerlingen hoe zij een echte dijkwachter kunnen worden.

Een koffer vol verhalen

Het Watersnoodmuseum neemt je mee in de belevenissen van gewone mensen met een bijzonder verhaal over water, over de ramp van ’53, over de wederopbouw en over de overstromingen die nog altijd, over heel de wereld, plaatsvinden. Ga aan de slag met objecten uit de jaren ’50 en de bijbehorende verhalen en laat de beleving van kinderen tot leven komen!

Een levende bodem, hoe belangrijk is dat?

In een theorieles op school leren de leerlingen hoe belangrijk een levende bodem is voor leven, wonen en werken met grond en welke relatie dit heeft met leven in en rond het water. Tijdens de excursie brengen ze de kennis direct in de praktijk. Met bodemmonsters onderzoeken ze waar en welke bodem levend is.

Excursie van plas tot plas! Bergentheim

Ontdek de wereld van het zuiveren van afvalwater! Tijdens de excursie 'van plas tot plas' leer je hoe er van rioolwater biologisch schoon water wordt gemaakt wat weer terug stroomt naar de natuur.

Excursie van plas tot plas! Emmen

Ontdek de wereld van het zuiveren van afvalwater! Tijdens de excursie 'van plas tot plas' leer je hoe er van rioolwater biologisch schoon water wordt gemaakt wat weer terug stroomt naar de natuur.

Excursie van plas tot plas! Hengelo

Ontdek de wereld van het zuiveren van afvalwater! Tijdens de excursie 'van plas tot plas' leer je hoe er van rioolwater biologisch schoon water wordt gemaakt wat weer terug stroomt naar de natuur.

Expeditie naar 5 kilometer onder mijn school

Wat zou je tegenkomen als je gat graaft/boort tot 5 kilometer diep onder je school? Vind je misschien aardgas of aardolie? Kan je hier aardwarmte winnen? Bestaat hier een kans op aardbevingen? Deze expeditie laat je zien wat er onder je school te vinden is en hoe je daar informatie over kunt vinden.

Ga mee met Evides op waterexpeditie

Ga mee op ontdekkingstocht in ons waterwingebied Huijbergen in Noord-Brabant. Na een korte presentatie geven we een rondleiding in de waterzuivering. Daarna gaan we het gebied in waar je samen met ons de grondwaterstand gaat meten, een speurtocht 'Dassenjacht' gaat uit voeren en nog twee leuke onderzoeksopdrachten gaat doen.

Ga op Toporeis rondom je school! Omgeving Almere

Tijdens de gastles gaan de leerlingen op Topotijdreis rondom hun school. Waarom zijn landmeters aan het meten voor een kaart? Wat meten ze en wat zou je allemaal kunnen meten rondom je school? De leerlingen maken kennis met meetstelsels, inwintechnieken, satellieten en GPS. Ze gaan naar buiten en gaan inmeten en uitzetten met behulp van GPS en Total Station.

Ga op Toporeis rondom je school! Omgeving Deventer

Tijdens de gastles gaan de leerlingen op Topotijdreis rondom hun school. Waarom zijn landmeters aan het meten voor een kaart? Wat meten ze en wat zou je allemaal kunnen meten rondom je school? De leerlingen maken kennis met meetstelsels, inwintechnieken, satellieten en GPS. Ze gaan naar buiten en gaan inmeten en uitzetten met behulp van GPS en Total Station.

Gastles bodemspecialist

Hoe ziet de bodem eruit? Wat voor bodemverontreinigingen zijn er? En wat moet je doen als de bodem verontreinigd is?

GeoGamen en GeoCraft! Spelen met aardrijkskunde

De Gemeente Velsen heeft weer veel in petto! Een manier om aardrijkskunde nog leuker te maken. We bieden twee verschillende expedities, een voor groep 8 en een voor de brugklas. Tijdens deze expedities ga je spelen! Je kan gaan GeoGamen wat betrekking heeft tot landinrichting, of je speelt het spel GeoCraft! Een spel wat lijkt op MineCraft waarbij je de snelste moet zijn bij het kraken van de kluis!

Geoweek bij De Helderse Vallei

De Helderse Vallei, duurzaamheidscentrum in Den Helder, biedt tijdens de Geoweek op dinsdag 26 en donderdag 28 mei een open inloopactiviteit aan. Tussen 15.00 en 16.30 uur kunnen kinderen vanaf 10 jaar langskomen om verschillende proeven en opdrachten over bodem, water en geologie te doen. Op deze manier kun je ontdekken hoe leuk en bijzonder 'aardrijkskunde' eigenlijk is! Kom je ook?

GPS-speurtocht "Op Expeditie - bodem & landschap"

Open jij de kluis en los jij het raadsel op wat hier in ligt? Met een schatkaart in de hand ga je op expeditie! Trek erop uit om de 10 sleutels te vinden en gebruik je kennis en creativiteit om het raadsel op te lossen. Ontdek als een echte ontdekkingsreiziger met behulp van een gps het gebied!

Het effect van plastic soep op het (leven in) water en het milieu

Leren en beleven! Deze expeditie bestaat uit een gastles en praktijkles. De leerlingen krijgen een gastles over schoon water en plastic soep in de klas op hun school. Daarna volgt een expeditie buiten. Dit is op basis van beschikbaarheid suppen (incl. board en peddle) en daarmee plastic uit de grachten en (brede) sloten verzamelen of een trash walk, een wandeling waarbij het plastic wordt verzameld waarna een les 'de buit' volgt om te kijken wat de consequenties van het verzamelde plastic zijn voor het water en de omgeving.

Het verdronken dorp Hildernisse

Heb jij weleens gehoord van het verdronken dorp Hildernisse? Ontdek hoe dit dorp is verdronken in de Schelde. Leerlingen maken een wandeling langs de plaats waar het verdronken dorp gelegen heeft (tot ondergang 1570) en waar de huidige hoeve Hildernisse (anno 1724) is gevestigd.

Hoe maak je van sappige weilanden weer sompige natuur?

We brengen een bezoek aan het natuurgebied (in wording!) "De Binnenveldse Hooilanden". We kijken naar bodem, water en atmosfeer: hoe moeten deze drie veranderen om de gewenste natuur te krijgen? We doen metingen aan deze drie elementen binnen en buiten het natuurgebied. Kunnen we al verschillen zien?

Hoe vind je het?

Leerlingen ontdekken de waarde van bodemschatten. Ook ontdekken ze waar hun eigen interesse ligt binnen de aardwetenschappen.

Hoogwaterbescherming in Wanssum

Maak kennis met Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Welke maatregelen worden genomen om wateroverlast bij hoogwater op de Maas te voorkomen? Neem zelf een kijkje bij de aanleg van een dijk en de bouw van een nieuwe hoogwatervrije brug.

Hulp van GIS om aardgas bij je thuis af te leveren

De infrastructuur van Gasunie bestaat uit duizenden kilometers aan pijpleidingen en honderden stations. Dit netwerk maakt transport, opslag en doorvoer van gas onder hoge druk mogelijk. Voor het beheer van dit netwerk spelen Geografische Informatie Systemen (GIS) een belangrijke rol. Waaruit bestaat de hulp van GIS om aardgas bij je thuis af te leveren? Dit gaan we jullie vertellen!

Kadaster: Aan de slag met Geocaching!

Je gaat zelf aan de slag met Geocachen! De landmeter van het Kadaster is je inspirator. In groepsverband ontdek je de omgeving met een moderne GPS ontvanger op zoek naar een geocache.

Kadaster: Geo-informatie voor duurzaamheid (Geo-ontwerpwedstrijd)

Jij ontdekt op deze dag wat het Kadaster doet met geo-informatie. Hoe kun je data inzetten voor duurzaamheid? Je maakt samen een ontwikkelplan voor de omgeving van je school en denkt na over eigendom, locatie en mogelijk protest.

Kadaster: Sensortocht

Je wordt je bewust van meetapparatuur in de openbare ruimte. Een voorbeeld is het meten van de luchtkwaliteit of luchttemperatuur. Waarom meten we dit eigenlijk? Wie meet dit? Waar? Waarom? Je bent straks bekend met het begrip ‘sensor’ door op zoek te gaan naar sensoren en uit te zoeken wat deze sensoren doen en wat dit voor jou betekent.

Kadaster: Wat kun je allemaal met geodata…..? Beleef deze Virtual Reality ervaring!

In deze expeditie ga je proeven aan geodata. Van het zoeken naar namen in kaarten, tot aan het ervaren van ‘tweede wereld oorlog’ gerelateerde data met de kaart van Nederland in 3D. Een Virtual Reality ervaring!

Klimaatverandering: Zeeuwse lessen uit het verleden een garantie voor de toekomst?

Hoe zag Zeeland er in de laatste ijstijd uit en wat gebeurde er daarna? Hoeveel meter zeespiegelstijging heeft Zeeland al voor de kiezen gehad en wat staat ons nog te wachten? Wat gebeurt er bij een overstroming? Waar halen we zoet water vandaan? Hoe ziet Zeeland er over x jaar uit? Hoe warm gaat het worden in Zeeland? Allemaal vragen waar we mee aan de slag gaan. Veel interactie en een visionaire groepsopdracht. Natuurlijk ook met de hele groep naar buiten om grondboringen te doen en samen te ontdekken hoe de bodem is opgebouwd.

Maak met de verbindende kracht van locatie de wereld een stukje slimmer, veiliger en duurzamer

Ontdek zelf wat je allemaal kan met ‘locatie’ en de data die hieraan gekoppeld is. Met location intelligence - zoals we dit bij Geodan ook wel noemen - kan je van alles berekenen en letterlijk laten zien op een kaart. Superhandig om in een oogopslag iets duidelijk te maken maar ook om de wereld een stukje te verbeteren. Je kan location intelligence heel goed inzetten om bijvoorbeeld het Rode Kruis te helpen.

Navigatie: de snelste of de kortste weg?

Een interactieve presentatie over navigatie en de toepassing hiervan in het verleden tot aan vandaag de dag.

Nederland, waterland!

Waar komt al dat water in Nederland vandaan en hoe beschermen we ons ertegen? In deze expeditie kom je alles te weten over onze strijd tegen het water. Maar ook hoe water juist vόόr ons kan werken. Je gaat zelf aan de slag en onderzoekt bijvoorbeeld hoe stromend water zand in beweging zet; handen uit de mouwen dus! Er wordt afgesloten met een spannende quiz waarbij jouw waterkennis wordt getest.

Ondergronds: wat weet jij van de bodem onder je voeten? Zoek het uit met een grondboring!

Wat weet jij over de bodem waarop je staat? En wat is de invloed van de bodem op ons dagelijkse leven? Maak kennis met de vele aspecten van de bodem en ondergrond door een aantal leuke voorbeelden uit de praktijk en zet zelf een grondboring!

Ondersteboven van de Zeeuws bodem; op expeditie in de Hollandsche Hoeve

Met een routebeschrijving in de hand ga je op expeditie en op zoek naar de schat! Ontdek als een echte ontdekkingsreiziger het hele landschap en de bodem door tijdens de tocht verschillende opdrachten uit te voeren.

Ondersteboven van de Zeeuwse bodem!

Uit hoeveel verschillende lagen bestaat de bodem en wat zijn de verschillen tussen de grondsoorten? Onderzoek hoe de bodem er uit ziet en wat dat voor gevolgen heeft voor de plantengroei.

Onderzoek aan zee - Gastles Noord-Holland

Wat leeft er in de zee en wat gebeurt er mee? Doe zelf proefjes om te zien wat er leeft, hoe de zee was en hoe het verandert.

Onderzoek bodem en grondwater

De leerlingen gaan in groepjes naar buiten en krijgen informatie over verschillende onderwerpen, waaronder bodem en grondwater. Met elke groep wordt een grondboring verricht en afgewerkt tot peilbuis, zodat het grondwater zichtbaar wordt. De leerlingen gaan zelf ook aan het werk; met hulp van de Geofoxx medewerkers gaan zij het bodemprofiel beschrijven.

Ontdek “Het Geheim van de Cuesta”

Weet jij wat het Geheim van de Cuesta is? Tijdens de tentoonstelling "Het Geheim van de Cuesta" leer je alles over de landschapsgeschiedenis van de cuesta Zomergem-Oedelem en wordt het ontstaan van de Vlaamse Vallei uitgelegd.

Ontdek de littekens van de Watersnoodramp

De Watersnoodramp van 1953 heeft diepe sporen getrokken in het landschap van Schouwen-Duiveland. Maandenlang is het zeewater met het getij in en uit de polders gestroomd en daardoor zijn diepe geulen ontstaan. Ontdek met een gids hoe het landschap, de kreken en de dijken door de ramp van 1953 zijn gevormd.

Ontdek de Zeeuwse Bodem!

Hoe ziet onze Zeeuwse bodem eruit? Wat is zand, klei en humus? We nemen de leerlingen mee in een reis door de bodem van Zeeland. Hoe bepalend is de bodem voor de bouw van onze huizen, landbouw en zelfs tot het bouwen van een zeesluis? Ontdek de Zeeuwse bodem!

Ontdek het verhaal van Mina tijdens de Watersnoodramp

Mina was 12 jaar toen zij tijdens de Watersnoodramp werd overvallen door het water. Hoe heeft zij de ramp beleefd en overleefd? En hoe verliep haar leven erna? In het Watersnoodmuseum ontdek je het verhaal van Mina. Ze vertelt over haar persoonlijke verhaal van die verschrikkelijke rampnacht en de tijd er na.

Op onderzoek uit in de bodem

Bekijk bij deze expeditie hoe bodemonderzoek in zijn werk gaat. Want wat bevindt zich allemaal in de bodem en waarom is dat belangrijk? Ga samen met onze veldwerkers op onderzoek uit in de bodem!

Op ontdekkingstocht met Geo Training & Travel

Ga mee op ontdekkingsreis in de Zuid-Atlantische Oceaan of duik in de geschiedenis van het leven op aarde. Gastspreker Tom Reijers van Geo Training & Travel geeft jullie de keuze uit twee verschillende gastlessen. 1. De zuidelijke Atlantische Oceaan is lang slecht bekend geweest. Er hebben zich veel geschiedkundige en andere gebeurtenissen voorgedaan die meer kennis over dat gebied de moeite waard maakt. De gastdocent spreekt over eigen ervaring daar. 2. De mens kwam heel laat op een aarde met een lange geschiedenis van het leven. Na zijn komst greep de mens in en aarde, oceanen en atmosfeer vervuilden. Wat moeten wij daar tegen doen?

Op speurtocht in RivierPark Maasvallei

Jullie gaan op ontdekkingstocht in RivierPark Maasvallei. Daar is veel te zien want de oevers van de Maas ondergaan er een gedaanteverandering. Voorafgaand aan het veldwerk is er een inleidende les op school.

Op survival in het Verdronken land van Zuid-Beveland

Ga mee op survival in het Verdronken Land door een uitdagende tocht door geulen, over slikken en schorren in een gebied waar je normaal niet mag komen! Het Verdronken Land van Zuid-Beveland ligt in het zuidoostelijk deel van de Oosterschelde. Je gaat op zoek naar wat hier leeft, zoals oesterbanken, zeekraal en pieren.

Op zoek naar het verdwenen meer

In de Moervaartvallei kan je nu prachtig wandelen tussen akkers en graslanden. Bijna niet voor te stellen dat hier ooit een uitgestrekt meer lag! Aan de oevers bouwden jagers-verzamelaars kampementen en bewerkten ze vuursteen. Kom zelf ontdekken hoe archeologen dit kunnen weten en ga op zoek naar het verdwenen meer!

Op zoek naar sporen van de kleiontginning

Wat heeft de mens allemaal gedaan met klei in de voorbije twee eeuwen? Voel de klei en wroet in de aarde en leer hoe vroeger klei werd gebruikt… ontdek Walenhoek!

Over de ondergrond van Rotterdam

De excursie bestaat uit twee delen: 1. Tijdens een wandeling door het centrum van Rotterdam krijgen leerlingen van specialisten van het gemeentelijk Ingenieursbureau te horen wat zich onder hun voeten bevindt: niet alleen kabels en leidingen maar ook spoortunnels, waterbergingen, gas en olievelden en geothermie. De leerlingen krijgen inzage in de bijdrage van de ondergrond aan de ontwikkeling van de stad, ze worden geïnformeerd over grootschalige ingenieursprojecten in de ondergrond en maken kennis met hoe het Ingenieursbureau de ondergrond modelleert en visualiseert in 2D en 3D. 2. College archeologie in de Tijdtrap van de Markthal in het centrum van Rotterdam: De Tijdtrap is een permanente tentoonstelling in de parkeergarages onder de Markthal. In de expositie zijn de archeologische bodemvondsten te zien die zijn opgegraven voorafgaand aan de bouw van de Markthal. Een archeoloog van BOOR, de archeologische dienst van Gemeente Rotterdam geeft toelichting. https://detijdtrap.nl/de-tijdtrap/

Reis terug naar de verdronken dorpen

Hoe is de Schelde ontstaan? Hoe leefden en werkten de mensen voordat de dorpen onder water zijn verdwenen? In een prachtige film en rondleiding door het museum en langs de waterkant krijgen leerlingen inzicht in deze bewogen geschiedenis.

Science Centre Delft - Geologie en mineralen

Ga op expeditie bij Science Centre Delft! We nemen je mee in de wereld van geologie en mineralen. Tijdens deze expeditie leer je van alles over de bodem waarop wij leven. Je doet workshops en krijgt een rondleiding door ons Mineralogisch Geologisch Museum. Ben jij al eens in een virtuele mijn geweest? Of heb je ooit mineralen met een microscoop bekeken? Dat kan tijdens deze expeditie!

Stap in de wereld onder je voeten

Bekijk deze dag wat de geoprofs van Geologische Dienst Nederland doen. Ontdek hoe de grond onder je huis eruit ziet en reis mee in de ondergrondse wereld.

Van klei tot baksteen

Bekijk en leer deze dag meer over de achthonderdjarige geschiedenis van kleiwinning en baksteenproductie in het Vlaamse dorp Stekene. Hoe deed men aan kleiwinning? Hoe produceerden ze bakstenen? Maar ook, hoe vervoerden ze deze vroeger en hoe vervoeren ze deze nu?

Wandelen door 18de eeuws Amsterdam

Tijdens een wandeling door het centrum van de hoofdstad wordt aan de hand van een bijna 300 jaar oude kaart van Amsterdam bekeken wat er in de loop der eeuwen is veranderd, en wat hetzelfde is gebleven. Ook aandacht voor de geschiedenis van de cartografie en – heel kort – de Collecties van de UvA.

Wandeling door het Rivierpark Nijmegen

Het Rivierpark in Nijmegen is een combinatie van hoogwaterveiligheid met recreatiemogelijkheden en natuurbeleving. De noodzaak om ruimte aan de rivier te geven in verband met hoog water, is benut om een prachtig gebied voor de stad te maken.

Wat is dat? Een steen!

Je komt stenen overal tegen, als tegels, in muren, in de keuken. Maar heb je je eens afgevraagd wat dat voor een steen is, waar die vandaan komt of hoe die is ontstaan? Dit ga je in onze Geoles zelf uitzoeken.

Wat is een geoloog?

Uitleg over het beroep "Geoloog" in de klas met voorbeelden, een korte presentatie en de voorwerpen die een geoloog natuurlijk niet kan missen tijdens zijn werk.

We gaan op GEO-reis naar Utrecht en nemen mee... Pokémon, Minecraft en 3D!

In deze expeditie gaan we samen kijken hoe en waar GEO allemaal gebruikt wordt. GEO is overal en dat willen we heel graag laten zien en ook bewijzen. Denk aan je telefoon, de auto, apps die door iedereen (bewust en onbewust) gebruikt worden, je kan er niet meer omheen! Maar hoe doen de ambtenaren dit nu en hoe gebruiken ze GEO als ze werken voor de stad?

Wie bouwt de sterkste dijk?

In deze expeditie leren de scholieren uit welke grondsoorten en materialen een dijk is opgebouwd, hoe je met slimme technieken en met hulp van de natuur betere dijken kunt bouwen. Ze gaan zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een dijk op schaal onder begeleiding van studenten. Aan het eind van de expeditie wordt getoetst hoe goed de dijken het water tegen houden.

Wind is van ons allemaal! Bezoek coöperatieve windmolen de Coöperwiek in Windpark Neer

Excursie naar de coöperatieve windmolen de Coöperwiek, waar (vrijwillige) molengidsen tekst en uitleg geven over de productie van duurzame energie met behulp van windenergie aan de hand van een 120 meter hoge windmolen. Deze windmolen is eigendom van energiecoöperatie Zuidenwind waardoor de inkomsten van de met wind geproduceerde energie terugvloeien naar de leden van de energiecoöperatie. Meer info: www.zuidenwind.org

Word een digitale polder-pionier!

Laat je onderdompelen in de wereld van de nieuwste geo-technieken in Flevoland. Aeres Hogeschool Almere, Waterschap Zuiderzeeland en de Gemeente Almere helpen je een digitale polder-pionier te worden. We laten zien hoe wij onder andere drones, VR en geodata gebruiken en laten het jou natuurlijk ook zelf proberen.

Zelf meten in bodem, water en lucht

Op het RIVM-terrein (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertellen onderzoekers over het werk dat zij hier doen. Daarna mag je zelf aan de slag op de drie onderwerpen: bodem, water en lucht. Je doet een grondboring, bekijkt het bodemprofiel en de dieren die in de bodem leven. Daarna plaatsen we een zogenaamde ‘peilbuis’ . We laten zien hoe we grondwater oppompen en de kwaliteit hiervan bepalen. We nemen ook een kijkje in het luchtlaboratorium waar we samen fijnstof meten.

Zijn onze dijken klimaatbestendig?

Bekijk wat Deltares doet aan onderzoek naar dijken in binnen-en buitenland! We vertellen hoe je de sterkte van een dijk kunt uitrekenen en of deze klimaatbestendig is, hoe een dijk stuk kan gaan en waar je op moet letten als je een dijk inspecteert. We sluiten af met een competitie dijken bouwen: Wie ontwerpt en maakt de sterkste dijk?

Zitten er vreemde stoffen in de grond?

Waarom is bodemonderzoek nodig? Ga zelf aan de slag en bekijk hoe de bodem er uit ziet.

Zout uit de Twentse ondergrond

Heb je altijd al willen weten waar de groene zouthuisjes in Hengelo en Enschede voor zijn? Tijdens deze expeditie kom je alles te weten over zoutwinning in Twente. We vertellen je waar het zout in de ondergrond zit, hoe het ontstaan is en waarom zout belangrijk voor ons is. En we nemen je mee naar het boorterrein, zodat je kunt zien hoe zout gewonnen wordt. Kortom een heel interessante en gevarieerde expeditie!

Zout uit de Twentse ondergrond - gastles

Heb je altijd al willen weten waar de groene zouthuisjes in Hengelo en Enschede voor zijn? Tijdens deze gastles kom je alles te weten over zoutwinning in Twente. We vertellen je waar het zout in de ondergrond zit, hoe het ontstaan is en waarom zout belangrijk voor ons is. Je komt ook meer te weten over mijnbouw en geologie en waarom dit zo belangrijk is.