Expedities 2020

Wilt u zich opgeven voor de expedities? Dat kan vanaf begin maart! Vind hieronder alvast een expeditie die bij u past! Wilt u liever zoeken naar expeditie bij u in de buurt, ga dan naar de kaart. Let wel op! Gastlessen worden vaak in een ring rondom de aangegeven locatie gegeven. 

Aanmeldingen voor docenten geopend vanaf begin maart. 

Aan de slag als landmeter

De leerlingen kunnen kennis maken met het vak van de landmeter. Na een korte, theoretische introductie gaan we buiten meten waarbij de leerlingen o.a. de opdracht krijgen om een voetbalveld uit te zetten. Ook wordt er aandacht besteed aan de volgende generatie landmeter, de TinySurveyor, een automatisch gestuurde robot.

Aan de slag met de bodem

Ontdek tijdens een leuke interactieve ochtend wat Afvalzorg doet op het gebied van bodembeheer. Ga zelf aan de slag met het onderzoeken van de bodem en leer meer over afval als grondstof voor nieuwe producten.

Aan de slag met een bodemonderzoekapparaat

Bekijk deze dag wat een familiebedrijf doet dat apparatuur ontwerpt en produceert voor bodemonderzoek. Waar moet dit bedrijf allemaal rekening mee houden in het ontwerp? Ga vervolgens zelf aan de slag met een bodemonderzoekapparaat en ervaar hoe bodemonderzoekers tot een bodemprofiel komen.

Alle kleine beestjes helpen

In de bodem leven ongelofelijk veel beestjes. Wat doen die daar? In deze korte lezing leer je over bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden en nog veel meer!

Bekijk het grondwater onder je voeten

Deze dag ontdek je wat er met het regenwater gebeurt. Hoe ziet dit eruit? En wat gebeurt er met verontreinigingen, zijn die gevaarlijk voor ons drinkwater? Merk het zelf door via een peilbuis het grondwater omhoog te halen en metingen uit te voeren.

Bekijk het grondwater onder je voeten

Deze dag ontdek je wat er met het regenwater gebeurt. Hoe ziet dit eruit? En wat gebeurt er met verontreinigingen, zijn die gevaarlijk voor ons drinkwater? Merk het zelf door via een peilbuis het grondwater omhoog te halen en metingen uit te voeren.

Ben jij Waterproof?

De leerlingen gaan in groepen de strijd aan om Waterproof te worden. Ze kunnen punten verdienen bij verschillende onderdelen. Zo gaan de leerlingen in het lab vloeistoffen stapelen, doen op zolder het evacuatiespel en in de vaste interactieve tentoonstelling gaan ze opdrachten maken.

Bezoek het vernieuwde Utrecht Centraal!

Utrecht vernieuwt zijn Stationsgebied. Dat was nodig. Sinds de bouw van Hoog Catharijne is de druk op de historische binnenstad flink toegenomen: het aantal inwoners groeit al jaren in fors tempo, steeds meer mensen nemen de trein, de fiets en de auto en Utrecht Centraal was te klein voor het aantal reizigers. Neem bij CU2030 een kijkje naar de historie en de toekomstplannen!

Bezoekje aan Gemaal De Ruiter

Gemaal De Ruiter regelt de hoogte van het water van de Vinkeveense Plassen. Dit rijksmonument dankt zijn naam aan de vroegere dijkgraaf De Ruiter. Het gemaal verving 6 molens om de polders droog te houden. Ga met je klas hier op bezoek om meer over afwatering en polders te leren!

Bodem en geologie

Dit jaar biedt Terra Practicus twee expedities aan; één in samenwerking met de IVN Natuurtuin en één met Museum de Scheper. Bij beiden staat een praktijkles bodem en geologie op het programma. Grondboren en analyseren dus!

Bodem, Water, Atmosfeer

De Studie Bodem, Water, Atmosfeer; in deze expeditie leren we jullie hoe je de omgeving om je heen kunt begrijpen! De bodem waar je op staat, de wolken in de lucht en het water in de sloot; daarin gebeurd veel meer dan je in eerste instantie zou denken! Wij geven jullie in een inkijkje in de beginselen van deze drie elementen!

Data verzamelen met Survey123 in het veld

Waterschappen, gemeenten en nutsbedrijven verzamelen steeds meer geografische data. Deze data analyseren ze op een online kaart om betere beslissingen te kunnen nemen. Een waterschap kan bijvoorbeeld beslissen om een dijk preventief te versterken, omdat deze te droog blijkt te zijn. Tijdens deze workshop leer je hoe je zelf data kunt verzamelen en deze in een webapplicatie, denk hierbij aan een dashboard, kunt weergeven.

De aarde als verwarming

Leer deze dag hoe we de aarde kunnen gebruiken voor het verwarmen en koelen van onze huizen en wat je moet onderzoeken om dit te kunnen doen.

De aarde leeft!

“De aarde leeft” is een belevingsreis door de bodem. Deze tentoonstelling heeft als doel je te inspireren en informeren over onze levende bodem!

De bodem vertelt: resten van mensen uit het verleden

Leer hoe het huidige landschap is ontstaan en de bodem bestaat uit verschillende lagen. Aan de hand van het zetten van grondboringen gaan we op zoek naar deze lagen. WE leggen uit hoe in de ondergrond ook resten van mensen uit het verleden aanwezig zijn en hoe zij gevonden kunnen worden. En hoe moet je de resten interpreteren?

De Gemeente meet, geeft aan en laat zien

De landmeters van Den Haag meten zodat de kaart goed blijft. Maar zij geven ook aan waar er een nieuw huis mag komen. Dat moet heel precies. Ontdek hoe precies dat kan. En leer eens goed naar een kaart te kijken door er zelf dingen op aan te geven.

De Geologische Tijdlijn in vogelvlucht

We bekijken de Geologische Tijdlijn aan de hand van de dominante diersoorten die ooit op Aarde leefden. We gaan de tijdlijn indelen in periodes en zoeken de passende fossiele diersoorten erbij. Hoe lagen de continenten in de tijd van de dino's, welke natuurrampen zijn er geweest, wat was de samenstelling van de atmosfeer?

De grond onder je voeten

In deze gastles besteden we aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van de bodem en wat je zoal aan kunt treffen in de bodem.

De grond onder je voeten

Leer meer over de ondergrond waar je iedere dag over heen loopt. Wat zit er eigenlijk allemaal in de ondergrond. En hoe is dat spul daar nu terecht gekomen? En hoe weten we dit nu eigenlijk allemaal. We gaan verschillende soorten materiaal voelen en onderzoeken.

De landmeter en de kunstenaar

Terwijl Hendrik Willem Mesdag in 1880 vanaf het hoogste duin in Scheveningen schetsen maakte voor zijn wereldberoemde Panoramaschilderij, brachten landmeters vanuit hoge punten Nederland in kaart. Ontdek hoe de landmeters in de 19de eeuw te werk gingen en ga ook zelf aan de slag: lukt het jou om uit te rekenen waar in Scheveningen Mesdag stond te schetsen en wat is de afstand tussen bezoekers van het Panorama en het schilderij?

De ondergrond van Rotterdam

De binnenstad van Rotterdam is het decor, hier kan heel veel over de ondergrond verteld worden! Tijdens een wandeling krijgen leerlingen van specialisten van het Ingenieursbureau van de Gemeente te horen wat zich onder hun voeten bevindt: kabels en leidingen, parkeergarages, waterbergingen, spoortunnels en metrobuizen, gas -en olievelden en nog veel meer! Daarna volgt nog een korte les over de archeologie van de Archeologische dienst van de Gemeente (BOOR) in de Bibliotheek.

De snelste of de kortste weg?

Iedereen weet tegenwoordig wat een navigatiesysteem is, maar wat zit daar eigenlijk allemaal achter? Op een interactieve manier probeer ik met de kinderen erachter te komen wat er allemaal komt kijken bij de gegevens achter een navigatiesysteem. En wat betekend dat voor bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s?

De waterwachter in de klas!

De waterwachter weet alles over water. Wat is water eigenlijk? Raakt het wel eens op? Waar blijft het regenwater? Waar blijft het water waarmee je de wc doorspoelt? Waarom zijn dijken zo belangrijk? Gewapend met een kar vol attributen, proefjes en materialen neemt de waterwachter leerlingen mee in de bijzondere wereld van water en waterschappen. De les wordt afgesloten met een quiz.

De wereld verbeteren met locatie

We willen je meenemen in de wereld van locatie. Hoe zou de wereld eruit zien zonder locatie? En wat kunnen we allemaal dankzij locatie? In een interactieve gastles laten we zien hoe je de wereld kan verbeteren met locatie.

De zoutformaties onder Noord Nederland

Onder Noord Nederland liggen gigantische zoutbergen van bijna drie kilometer hoog begraven onder zand, klei en kalklagen. Hoe weten we dat? Wat betekent dit voor olie-, gas- en zoutwinning? Hoe zijn ze ontstaan? Zijn daar verschillende meningen over? Hoe kan het dat olie spontaan door een boorgat omhoog stroomt (denk aan de ramp met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico)? Welke kracht realiseert dat? Hoe worden de aardbevingen in verband met de gaswinning veroorzaakt?

Dijkwachter word je zo!

Bekijk deze dag wat een waterschap doet. Hoe zorgen we voor voldoende water voor de landbouw? Hoe kan men wateroverlast voorkomen? Ga zelf aan de slag en bescherm Kampen tegen hoogwater.

Droge Voeten

Hoe houden we in Nederland droge voeten? Kom alles te weten over hoogwaterbescherming in Nederland maar vooral in Zuid-Holland, de laagst gelegen provincie van ons land.

Droge Voeten (groep 7/8)

De Haarlemmermeer, de Beemster, de Maas of de Rijn: overal is water! Water is heel belangrijk: het zorgt voor vruchtbare grond en maakt scheepvaart mogelijk. Maar is water onze vriend of vijand? Ga in Rijksmuseum Boerhaave zelf aan de slag en ontdek of jouw leerlingen de vier gebieden kunnen helpen beschermen tegen water?

Droge voeten dankzij de Biesbosch

De Biesbosch eeuwenlang toneel van de strijd van de mens met en tegen water. Maak kennis met één van de grootste Ruimte voor de Rivier projecten.

Droge Voeten Tour

Het Woudagemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Bij hoog water wordt het gemaal in werking gezet om Provincie Fryslân droge voeten te laten houden. Maak tijdens deze tour kennis met het verhaal achter dit prachtige gemaal en zijn waarde voor Friesland.

Droogte in Nederland; zout drinkwater?

We brengen een bezoek aan Den Oever. Daar klotst de zoute Waddenzee aan de ene kant tegen de Afsluitdijk en het zoete water van het IJsselmeer tegen de andere kant. We gaan meten hoe zout het water is. En uitzoeken hoe groot het verschil is tussen beide zijden. Hoe kan het dat het water in het IJsselmeer in de zomer 2018 steeds zouter werd?

Een gastles van een echte waterprofessional

Een Vitens medewerker leert kinderen op een leuke en interactieve manier meer over het winnen en zuiveren van kraanwater en welke gevolgen een droge zomer kan hebben op het drinkwaterverbruik. Hij of zij neemt een uitgebreide Kraanwaterbox mee.

Energy City: op zoek naar energie voor de toekomst

Iedereen heeft energie nodig, en energie is er voor iedereen. Maar de manier waarop we energie maken, vervoeren en gebruiken, verandert doorlopend. De laatste twintig jaar verandert dat sneller dan ooit. Hoe dat gaat? Daar ontdekken je leerlingen méér over met Energy City, het spel over de energietransitie voor groep 7 en 8.

Excursie Rotterdam: waterberging in de stad

Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme buien. In een stad als het Rotterdam is het moeilijk om al dat water snel af te voeren. Ontdek tijdens deze excursie door de stad diverse maatregelen die we als waterschap met de gemeente uitvoeren om toch wateroverlast door extreme regenval te voorkomen.

Expeditie naar 5 kilometer onder mijn school

Wat zou je tegenkomen als je een gat graaft/boort tot 5 kilometer onder je school? Vind ik misschien aardgas of aardolie? Kan ik hier aardwarmte winnen? Bestaat hier een kans op aardbevingen? Deze expeditie laat je zien wat er onder je school te vinden is en hoe je daar informatie over kunt vinden.

Ga mee op waterexpeditie!

Ga mee op ontdekkingstocht in ons waterwingebied Huijbergen in Noord-Brabant. Na een korte introductie gaan we het gebied in. Hier gaan we samen met je aan de slag om te peilbuis ’schieten’ om de grondwaterstand te meten, waterproefjes uit te voeren en onderzoeksopdrachten.

Ga op reis met de gemeente Utrecht

In deze expeditie gaan we samen met de ambtenaren kijken hoe en waar GEO allemaal gebruikt wordt als we werken aan de stad. Zo maken we gebruik van landmeten om nauwkeurig in beeld te brengen waar alle onderdelen van de stad zich bevinden. Maar zorgen we ook dat we informatie delen op kaarten. Bijvoorbeeld waar kunnen we straks stemmen?

Gastles over het werk van het waterschap

Bent u in de klas bezig met het thema water? Bijvoorbeeld over waterbeheer, dijken, polders, gemalen, waterpeilen, afvalwaterzuivering, waterberging, overloopgebieden, bodemdaling, wateroverlast door hoosbuien, kwaliteit van oppervlaktewater, waterdieren en -planten. Het hoogheemraadschap verzorgt graag een gastles over het werk van het waterschap bij u op school.

Gastles van Ed Nijpels

De heer Ed Nijpels geeft dit jaar weer een gastcollege op een school in Den Haag. Ed Nijpels heeft verschillende bestuursfuncties waaronder die van Voorzitter van GeoBusiness Nederland. Ook is hij voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei van de Sociaal-Economische Raad (SER), en sinds kort van het Klimaatberaad voor het terugdringen van de CO2 uitstoot! De heer Nijpels heeft veel ervaringskennis te delen met leerlingen!

Gastlessen over duurzaamheid: vóór jongeren, dóór jongeren

De werkgroep Jong & Duurzaam van de Nationale Jeugdraad (NJR) geeft gastlessen en workshops over duurzaamheid op scholen, omdat wij het belangrijk vinden dat jongeren weten wat er speelt in de wereld op het gebied van duurzaamheid en wat zij zélf zouden kunnen betekenen. We bieden gastlessen en workshops aan over duurzaamheid binnen de specifieke thema’s de stad, voedsel, kleding, en economie.

Gastlessen van de Dutch Wavemakers over schoon, veilig en voldoende water!

Dutch Wavemakers zijn watersport (top)atleten en studenten en wat ze delen is een passie voor water. Zij willen onderwerpen rond waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit op een positieve manier onder de aandacht brengen bij leerlingen. Dit doen zij in relatie tot grote, internationale sportevenementen zoals de Volvo Ocean Race. Via verschillende invalshoeken worden de leerlingen uitgedaagd tot het stellen van vragen en het doen van onderzoek. Proefjes en ontwerpopdrachten stimuleren samenwerken en bieden ruimte om vanuit eigen talenten antwoorden te vinden. Avontuur, verwondering en plezier staan centraal. Haal bijvoorbeeld tweevoudig olympisch windsurf kampioen Dorian van Rijsselberghe in de klas om te vertellen over de plastic soep!

Gebruik van Kaarten en digitale kaarten bij de Rijksoverheid…

Bij de rijksoverheid worden veel plannen gemaakt van de energietransitie, de bouw, in de visserij tot aan landbouw-opgaves. Hoe wordt deze data verzameld en weergegeven zodat er beslissingen op kunnen worden genomen. Dat laten we zien middels presentatie.

Geo expeditie Kruisland

Dat Nederland een door mensenhanden gemaakt land is, is een cliché, maar dat het verdraaid goed is gemaakt, daarvoor mogen we wel eens meer aandacht hebben. AGEL adviseurs en gemeente Tilburg participeren binnen het geo werkveld en nodigen basisschoolleerlingen uit om samen op expertise te gaan.

Geo-informatie en data bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat in Delft laat zien wat er alleen met geo-informatie gebeurt. Je kunt zelf ervaren waar dit allemaal voor wordt gebruikt en waar het voor nodig is.

Geobattle in de klas

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor droge voeten, voldoende en schoon water in Midden- en West Brabant! Maar hoe doen we dat eigenlijk? Tijdens een gastles met een geo informatiedeskundige kom je hier achter. Ook gaan de leerlingen zelf in duo's aan de slag om de GeoBattle te winnen!

Geobattle: ontwerpwedstrijd van jouw omgeving

Ontdek op deze dag wat het Kadaster doet met geo-informatie. Hoe zetten we data in voor duurzaamheid? Maak samen een ontwikkelplan voor de omgeving van je school en denk na over eigendom, locatie en mogelijk protest.

GeoGamen en GeoCraft! Spelen met Aardrijkskunde

De Gemeente Velsen heeft weer veel in petto voor alle leeftijden! Een manier om aardrijkskunde nog leuker te maken. Ze bieden twee verschillende expedities voor zowel basisschool als middelbare school. Tijdens deze expedities ga je spelen! Je kan gaan GeoGamen wat betrekking heeft tot landinrichting, of je speelt het spel GeoCraft! Een spel wat lijkt op MineCraft waarbij je de snelste moet zijn bij het kraken van de kluis!

GIS bij Gasunie

GIS is een Geo ICT systeem dat inmiddels door vele bedrijven en professionals wordt gebruikt. Maar hoe gebruiken wij dit dan bij de Gasunie? Wat kan je allemaal met GIS doen voor gastransport? Tijdens deze expeditie krijg je een interactieve presentatie van diverse GIS toepassingen bij de Gasunie op het hoofdkantoor in Groningen.

Het effect van plastic soep op het (leven in) het water en het milieu

De lesmodule bestaat uit een gastles en praktijkles. De gastles is interactief en bestaat o.a. uit inspirerende verhalen over vervuiling van het water in meren en sloten door plastic en zwerfvuil in Nederland en elders in de wereld. Doel: door kennis en handelingsperspectief te bieden, zetten de leerlingen de eerste stap naar een duurzamere 'water' wereld. Na deze verplichte gastles kun je als expeditie gaan suppen* of de trash walk* kiezen. Wil je nog meer leren dan is de buit nog een verdiepende optie! *op basis van beschikbaarheid

Het ontdekken van een pingoruïne

In Drenthe zijn 2500 mogelijke pingoruïnes, dit is uniek in Nederland. We weten pas van 250 locaties wat het ook echt zijn. Ga jij mee op onderzoek uit om er samen nog een te ontdekken?

Het waterschappenspel

Tygron maakt games voor mensen die de stad of platteland ontwerpen, om te laten zien hoe ze dat het beste kunnen doen. Waar moet bijvoorbeeld plaats zijn voor vijvers en sloten voor wateropvang?

Hoe kun je de wereldstad Rotterdam in kaart brengen?

Wil jij weten hoe het meten en verwerken van grenzen werkt? Hoe Rotterdam in kaart is gebracht? Waarom meten we de grenzen, wie doen dat? Wat zijn spannende verhalen en hoe meet je met moderne technieken? Je gaat zelf meten en op ontdekking hoe Rotterdam op de kaart staat en je maakt natuurlijk kennis met onze landmeters.

Hondsrug IJstijdenles, Boren naar de ijstijden

Bekijk deze dag hoe de ondergrond van de Hondsrug er uit ziet en wat we daaruit kunnen leren over de ijstijden

Hoogwaterbescherming in Wanssum

Maak deze kennis met Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Welke maatregelen worden genomen om wateroverlast bij hoogwater op de Maas te voorkomen. Neem zelf een kijkje bij de aanleg van dijken en de bouw van een brug.

Hoogwatergeul Veessen - Wapenveld... Een geul die niet gegraven is, hoe zit dat?

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden door grotere hoeveelheden regen -en smeltwater. De rivieren tussen de dijken hebben weinig ruimte waardoor de kans op overstromingen toeneemt. Met meer ruimte voor de rivier zorgen we er voor dat het water sneller en beter wordt verwerkt. Zo voorkomen we overstromingen die grote gevolgen hebben voor mens, dier, infrastructuur en economie.

Ingenieur voor een dag bij MUG Ingenieursbureau!

Wij starten met een leuke presentatie in jullie klas over de werkzaamheden van MUG Ingenieursbureau. Denk hierbij aan: Wat doen wij als ingenieursbureau? Wat verstaan we onder geo, geo-info en geo-ICT? Wat is archeologie en wat wordt er allemaal gevonden in de bodem? Waarom wordt er bodemonderzoek gedaan en hoe kan ik daar zelf mee aan de slag? We laten jullie ook enkele bijzondere archeologische vondsten zien. Daarna gaan jullie zelf aan de slag met landmeten en bodemonderzoek.

Je stad anders inrichten met een bordspel. Kan dat echt?

Help je mee bij het aantrekkelijker maken van de stad ? En help je winkeliers en bedrijven in de stad om leegstand te voorkomen? We doen dat met een bordspel, zodat je op een leuke manier met elkaar de stad gaat verkennen en echt gaat samenwerken. Doe je mee? Speel zelf het spel en leer hoe we een stad mooier kunnen maken.

Klimaat, planten en grondwater

Voldoende zoet grondwater is belangrijk voor bijvoorbeeld natuur, landbouw en drinkwater. Maar het klimaat verandert. We krijgen te maken met steeds meer droge periodes, maar ook hevige buien. Wat is het effect hiervan op de vegetatie en op de beschikbaarheid van grondwater?

Klimaatverandering: hoosbuien en zeespiegelstijging. Wat eerst?

Het klimaat verandert, verander jij mee? Er zijn twee keuzes gastlessen; leerlingen leren welke maatregelen het waterschap neemt en wat leerlingen zelf kunnen doen om ook in de toekomst voorbereid te zijn op hoosbuien en droogte. Of de leerlingen leren hoe het waterschap Nederland beschermt tegen het zeewater en hoe de dijken steeds sterker en slimmer worden ontworpen om ons aan te passen aan de klimaatverandering.

Klimaatverandering: Zeeuwse lessen uit het verleden een garantie voor de toekomst?

Hoe zag Zeeland er in de laatste ijstijd uit en wat gebeurde er daarna? Hoeveel meter zeespiegelstijging heeft Zeeland al voor de kiezen gehad en wat staat ons nog te wachten? Wat gebeurt er bij een overstroming? Waar halen we zoet water vandaan? Hoe ziet Zeeland er over x-jaar uit? Hoe warm gaat het worden in Zeeland? Allemaal vragen waar we met de groep mee aan de slag gaan. Veel interactie en een visionaire groepsopdracht. Natuurlijk ook met de hele groep naar buiten om grondboringen doen en samen ontdekken hoe de bodem is opgebouwd.

Landmeten: vroeger en modern

De gemeente maakt een kaart binnen de gemeentelijke grenzen. Dit ging vroeger op een andere manier dan tegenwoordig. Maak kennis met verschillende manieren van landmeten. Dit kan buiten met een meetband, tachymeter en GPS, maar gebeurt tegenwoordig ook binnen met 3D luchtfoto’s.

Leer meer over water en de andere schatten van de aarde

Tijdens de Geoweek biedt het Science Centre Delft een afwisselend programma aan. Je krijgt een presentatie over de opgraving en restauratie van de unieke Triceratops schedel. Hier zijn er maar 3 van op de wereld en we hopen deze het einde van het jaar tentoon te stellen. Daarna gaan we in kleine groepjes verschillende workshops volgen en krijg je een rondleiding door het Mineralogisch Geologisch Museum.

Leuk leren over water

In Informatiecentrum Kust leer je hoe de kust tussen Petten en Camperduin is versterkt met zand, waardoor een nieuw stukje Nederland is ontstaan. Je krijgt een korte les, een rondleiding door de interactieve tentoonstelling en dan kun je zelf de tentoonstelling gaan beleven aan de hand van een speurtocht. Onderweg kun je het zeepbelspel doen, een foto maken en delen, dieren spotten en aan de slag met de watersnoodzolder. Ook kun je het Waterheldenavontuur spelen. Een gaaf spel waarbij je in een wedstrijd zoveel mogelijk vragen goed moet hebben, het radarspel moet spelen en met een VR-bril informatie ophaalt om een echte waterheld te worden.

Meer ontdekken over kraanwater

Weet jij eigenlijk hoe kraanwater gemaakt wordt? En hoe gezond deze dorstlesser is voor je lichaam? Brabant Water geeft gastlessen aan de groepen 6, 7 en van het basisonderwijs.

Menselijke invloed op en in de bodem

Ga op ontdekkingstocht op diverse weilanden waar vroeger kassen stonden en in 2020 nieuwe woningen worden gebouwd. In het veld met behulp van apparatuur op zoek naar mogelijke archeologische resten, zit er in de bodem veen of klei en wat is nu eigenlijk veen. Trek je oude schoenen aan ga op zoek naar inhoud van de bodem. Diverse enthousiaste mensen geven informatie en helpen jullie met het beoordelen van de vondsten.

Meten is weten! Interactieve zoektocht met digitale kaarten.

De medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s maken voor hun werk gebruik van geografische gegevens. Deze gegevens halen ze uit Geoweb. In deze workshop ga jij zelf aan de slag met geo-informatie. Je gaat op zoek naar objecten in de omgeving van school en maakt er een foto van. Terug in de klas bekijken we of de opdrachten goed zijn uitgevoerd.

Nederland, waterland!

Waar komt al dat water in Nederland vandaan en hoe beschermen we ons ertegen? In deze expeditie kom je alles te weten over onze strijd tegen het water. Maar ook hoe water juist vόόr ons kan werken. Vervolgens ga je zelf aan de slag en onderzoek je onder andere de kracht van water en zand. Er wordt afgesloten met een quiz waarbij jouw waterkennis wordt getest!

Ondergronds: wat weet jij van de bodem onder je voeten, zoek het uit met een grondboring!

Wat weet jij over de bodem waarop je staat? En wat is de invloed van de bodem op ons dagelijkse leven? Maak kennis met de vele aspecten van de bodem en ondergrond door een aantal leuke voorbeelden uit de praktijk en zet zelf een grondboring!

Onderzoek aan zee - Gastles Noord-Holland

Wat leeft er in de zee en wat gebeurt er mee? Doe zelf proefjes om te zien wat er leeft, hoe de zee was en hoe het verandert.

Onderzoek bodem en grondwater

De leerlingen gaan in groepjes naar buiten en krijgen informatie over verschillende onderwerpen, waaronder bodem en grondwater. Met elke groep wordt een grondboring verricht en afgewerkt tot peilbuis, zodat het grondwater zichtbaar wordt. De leerlingen gaan zelf ook aan het werk; met hulp van de Geofoxx medewerkers gaan zij het bodemprofiel beschrijven.

Onderzoek waterkwaliteit en -kwantiteit

Op deze middag krijg je een kijkje in de wereld van het (water)onderzoek. Wat doet het Waterschap om meer inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en de waterpeilen in Flevoland?

Ontdek de ‘dubbele bodem’ van gemaal Haarrijn

Zonder gemaal Haarrijn zou de nieuwste helft van de stad Utrecht onder water staan. En toch is er bij de bouw van dit mooie gemaal eerst een dijk weggegraven. Hè, hoezo droge voeten houden??!!? Kom zelf kijken hoe dit zit.

Ontdek waar jouw kraanwater vandaan komt, bezoek een productielocatie

Leerlingen kunnen in de GEO week zien én beleven hoe kraanwater wordt gemaakt. Een unieke kans om een kijkje achter de schermen bij Vitens te nemen. Dit kan op verschillende productielocaties (in Gelderland, Friesland, Utrecht en Overijssel). Jouw klas krijgt een uitgebreide rondleiding, jullie gaan het zuiveringsproces bekijken en we vertellen jullie ook alles over welke gevolgen klimaatverandering heeft op onze drinkwaterproductie.

Ontdekkingstocht onder de grond - wat zit er onder mijn school?

Hoe ziet de grond onder je school er nou uit? Ga zelf handboren, zie en voel materiaal van tientallen en honderden meters onder de grond vanuit boringen in heel Nederland en ontdek hoe divers onze ondergrond is.

Ontwerp mee aan het spoor!

ProRail onderhoudt het spoor en regelt het treinverkeer in Nederland. Om dat soepel en veilig te laten verlopen, wordt het spoorwegnet voortdurend aangepast. Waar moet ProRail dan rekening mee houden? En welke rol spelen kaarten daarbij?

Op ontdekkingstocht met Geo Training & Travel

Ga op ontdekkingstocht met Geo Training & Travel. Gastspreker Tom Reijers geeft jullie de keuze uit drie verschillende gastlessen. Kies uit een Vanaf de tijd dat de mens op de aarde ingreep veranderde hij het klimaat. De laatste jaren gaat dat steeds sneller. Om grote ongelukken te voorkomen moet dat snel veranderen. verhaal over de menselijke ontwikkelingen en de "grens aan groei", maak een reis door de 'Verenigde platen van Europa' of ontdek wat Nederland heeft geleerd van Indonesië, een land waar de spreker lange tijd heeft gewoond.

Op verkenning in het kleilandschap van Walenhoek

Wat heeft de mens de voorbije twee eeuwen gedaan met de kleiformaties van de geologische cuesta (scheefgestelde aardlaag die abrupt door rivier is aangesneden) van Boom. Voel hoe deze klei voelt, wroet in de aarde en lees in het postindustrieel landschap af hoe het voor de exploitatie er aan toe ging.

Op zoek naar sporen van de Schelde

De Schelde mondt nu uit in de Westerschelde, maar dat was niet altijd zo. Lang geleden liep de Schelde langs de Brabantse Wal. Bij Calfven en in de Noordpolder kun je daar nog sporen van vinden in de ondergrond. We gaan op zoek naar sporen uit dit verre verleden.

Reis je Wijs

Hoe ziet de bodem eruit en wat kun je allemaal vinden onder de grond? Niet alleen aarde, maar ook allerlei voorwerpen die mensen hebben achtergelaten. In het archeologisch depot ga je dat allemaal zien en voelen.

Rondleiding op de rioolwaterzuivering

Duik met je klasgenoten in de wereld van het rioolwater. Waar komt het rioolwater vandaan? Hoeveel rioolwater komt er terecht op een zuivering? En hoe wordt rioolwater schoon gemaakt? En oh ja, waar blijft jouw drol? Dat ga je ontdekken tijdens de rondleiding op de rioolwaterzuivering in Enschede.

Schoon water en geen natte voeten meer in Roombeek

Neem een kijkje bij de grondwaterzuiveringsinstallatie in Roombeek en ontdek hoe wordt gezorgd voor schoon water in de beek en droge voeten voor de mensen in de wijk!

Sensorwandeling - heel Nederland!

Leerlingen maken we bewust van meetapparatuur in de openbare ruimte. Een voorbeeld is het meten van de luchtkwaliteit of luchttemperatuur. Waarom meten we dit eigenlijk? En wie meet dit eigenlijk? We maken leerlingen bekend met het begrip ‘sensor’ door op zoek te gaan naar sensoren en uit te zoeken wat deze sensoren doen en wat dit betekent voor hen.

Spelen met Rotterdam 3D

Ervaar wat er allemaal nodig is om een Rotterdam 3D model te realiseren met o.a. gebouwen, straatmeubilair en kabels/leidingen. Kruip achter het stuur om door dit model te rijden en ontwikkelingen te volgen.

Stap in de wereld onder je voeten

Bekijk deze dag wat de geoprofs van Geologische Dienst Nederland doen. Ontdek hoe de grond onder je huis eruit ziet en reis mee in de ondergrondse wereld.

Sterke dijken, schoon en voldoende water

In deze les maken leerlingen kennis met het waterschap en wat onze zorg voor sterke dijken, voldoende en schoon water inhoudt. De gastles bestaat uit een algemene introductie over de verschillende taken van het waterschap. Vervolgens kan op basis van uw wensen/lesbehoeften verder worden ingezoomd op één van onze taken: Sterke dijken, Voldoende water (peilbeheer) en Schoon water (het zuiveren van rioolwater en de waterkwaliteit van het oppervlaktewater). De gastles wordt afgesloten met een quiz. De quiz is er op 2 niveau’s (VMBO of HAVO/VWO).

Stoomcursus Geologie met echte aardwetenschappers

Wat zijn vulkanen nu precies? Hoe ziet de aarde er van binnen uit? Kan je een tunnel graven naar de andere kant van de aarde? Dat zijn vragen die de aardwetenschappers van Shell exact kunnen beantwoorden. Zij geven een stoomcursus Aardwetenschap in de klas. Wel goed op letten hoor! Je inzet wordt namelijk beloond!

Struintocht langs een grote rivier

Ga met een riviergids mee op struintocht langs de Waal of de Lek! Lekker buiten, de rivier en haar natuur beleven! De rivieren zijn altijd in beweging, dat gaan live ervaren. Bij Tiel gaan we Wetland Passewaaij in. Daar is veel ruige riviernatuur. Bij Culemborg lopen we midden door waterliniegebied, bij Fort Everdingen.

Te veel, te vies, te weinig water

De leerlingen gaan op zoek naar de oorsprong van een vreemd flesje dat bij hen op school is aangekomen. In een voorbereidende les zetten drie afbeeldingen kinderen aan het denken over water in de wereld. In het museum bekijken de leerlingen een film, gaan ze aan de hand van een spel op ontdekkingstocht door het museum en experimenteren ze met water in het Waterlab. Deze ontdekkingstocht is voor basisschool leerlingen.

Tuin van de toekomst

Tijdens het lesprogramma gaan de leerlingen een watervriendelijk minituintje maken. Daarnaast spelen ze het evacuatie spel ‘Als ons water stijgt’. In het museum doen ze opdrachten die te maken hebben met klimaatsverandering.

Van Bron tot Kraan

Dunea maakt drinkwater met de duinen. Wil jij weten hoe? Kom het ontdekken in ons prachtige natuurgebied Meijendel!

Van vuilnisbelt tot schoenendoos

Het Diemerpark, een plek waar wordt gevoetbald, gehockeyd en waar je in de zomer aan het strand kunt liggen. Dit is best bijzonder als je bedenkt dat deze plek vroeger een vuilnisbelt was en al het afval nog in de grond zit. Hoe kan dat? Tijdens de excursie leer je meer over de enorme schoenendoos die om het park is heen gezet en ga je zelf aan de slag om metingen te verrichten.

Waar woonden mijn bet-bet-bet-overgrootouders?

Ontdek hoe het landschap er vroeger heeft uitgezien en kijk of er vroeger ook mensen hebben kunnen wonen.

Wandelen door 18de eeuws Amsterdam

Tijdens een wandeling door het centrum van de hoofdstad wordt aan de hand van een bijna 300 jaar oude kaart van Amsterdam bekeken wat er in de loop der eeuwen is veranderd, en wat hetzelfde is gebleven. Ook aandacht voor de geschiedenis van de cartografie en – heel kort – de Collecties van de UvA.

Wat doe jij met een oude gaslocatie?

In Nederland wordt al jaren gas gewonnen, dit vindt plaats op een zogenoemde gaslocatie. Wanneer de winning stopt wordt deze locatie in zijn geheel afgebroken. Dit betekent dat alles wordt weggehaald, je kunt dan niet mee zien dat hier ooit gas gewonnen is, terwijl ze ook hergebruikt kunnen worden. Het is aan jullie om te bedenken wat je kunt doen met oude gas locaties, hiermee moet er rekening worden gehouden met allerlei factoren.

Waterexpeditie op GeoFort

Vanaf het Geofort, waar alles in het teken staat van kaarten en navigatie, gaan jullie op expeditie om te onderzoeken hoe waterproof het rivierengebied is.

Wie bouwt de sterkste dijk?

In deze expeditie leren de scholieren uit welke grondsoorten en materialen een dijk is opgebouwd, hoe je met slimme technieken en met hulp van de natuur betere dijken kunt bouwen. Ze gaan zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een dijk op schaal onder begeleiding van een GeoProf en studenten. Aan het eind van de expeditie wordt getoetst hoe goed de dijken het water tegen houden.

Wie brengt de wereld om je heen in beeld? De landmeter!

Na deze les fiets jij straks anders naar huis. Je kijkt met andere ogen naar de wereld om je heen. We nemen je mee in de wereld van de geo-informatie. Want het inwinnen van geo-informatie, waarom is dat eigenlijk nodig? Wat gebeurd er dan en hoe werkt dat dan?

Wind is van ons allemaal! Bezoek aan coöperatieve windmolen Coöperwiek in Windpark Neer

Excursie naar de coöperatieve windmolen de Coöperwiek, waar (vrijwillige) molengidsen tekst en uitleg geven over de productie van duurzame energie met behulp van windenergie aan de hand van een 120 meter hoge windmolen. Deze windmolen is eigendom van energiecoöperatie Zuidenwind waardoor de inkomsten van de met wind geproduceerde energie terugvloeien naar de leden van de energiecoöperatie. Meer info: www.zuidenwind.org

Word een waterexpert!

Leerlingen worden met een werkboekje vol opdrachten en proefjes uitgedaagd om een echte waterexpert te worden!

Zelf meten in bodem, water en lucht!

Op het RIVM-terrein (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vertellen onderzoekers over het werk dat zij hier doen. Daarna mag je zelf aan de slag op de drie onderwerpen: bodem, water en lucht. Je doet een grondboring, bekijkt het bodemprofiel en de dieren die in de bodem leven. Daarna plaatsen we een zogenaamde ‘peilbuis’ . We laten zien hoe we grondwater oppompen en de kwaliteit hiervan bepalen. Hoe kan je zelf de luchtkwaliteit meten?

Zijn onze dijken klimaatbestendig?

Bekijk wat Deltares doet aan onderzoek naar dijken in binnen-en buitenland! We vertellen hoe je de sterkte van een dijk kunt uitrekenen en of deze klimaatbestendig is, hoe een dijk stuk kan gaan en waar je op moet letten als je een dijk inspecteert. We sluiten af met een competitie dijken bouwen: Wie ontwerpt en maakt de sterkste dijk?

Zout uit de Twentse ondergrond

Heb je altijd al willen weten waar de groene zouthuisjes in Hengelo en Enschede voor zijn? Tijdens deze expeditie kom je alles te weten over zoutwinning in Twente. We vertellen je waar het zout in de ondergrond zit, hoe het ontstaan is en waarom zout belangrijk voor ons is. En we nemen je mee naar het boorterrein, zodat je kunt zien hoe zout gewonnen wordt. Kortom een heel interessante en gevarieerde expeditie!