Expeditie naar 5 kilometer onder mijn school

Organisator
Argo Geological Consultants BV
Expeditie soort
Gastles
Doelgroep
Voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)

De ondergrond van Nederland is veel gevarieerder dan je zou denken. Er zijn overblijfselen te vinden van tropische moerassen, woestijnen, zoutvlakten, warme zeeën en ijstijden. Ook zijn er gebergten geweest, grote (aardbevings-)breuken en een vulkaan. Er is de afgelopen 50 jaar heel veel informatie verzameld over de ondergrond van Nederland die van groot belang is als je meer wilt weten hoe Nederland is ontstaan en hoe we op een verantwoorde wijze van de aarde gebruik kunnen maken. In deze les zullen we een virtuele reis maken naar 5 kilometer onder je school om te kijken wat we allemaal tegenkomen en wat de invloed daarvan kan zijn op de mens, zowel in de winning van delfstoffen en aardwarmte als in bodemdaling en aardbevingen. Afhankelijk van de locatie van de school zal nadruk worden gelegd op die aspecten die daar het meest interessant zijn.

Locatie: 1.5 uur reizen 
Duur: 1 lesuur
Maximale groepsgrootte: -