Pompen in de polder

De veenweide polders tussen Gouda en Utrecht liggen ongeveer 2 meter onder NAP. Zonder bemaling zouden deze polders langzaam volstromen met water. Om toch landgebruik mogelijk te maken, wordt overtollig water actief uit de polder gepompt op nabijgelegen rivieren en kanalen, die het afvoeren naar zee. Zo zorgt gemaal Lange Weide bij Driebruggen ervoor dat het water uit polder de Lange Weide wordt gepompt naar kanaal de Enkele Wiericke. Bij het gemaal is het hoogteverschil tussen de Enkele Wiericke (boezemwater, 0m NAP) en de landbouwpercelen (-2m NAP) duidelijk zichtbaar.

Leerlingen ervaren tijdens deze expeditie het belang van een gemaal dat water uit de polder pompt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld zonder werking van het gemaal? Of hoe zag dit gebied er vroeger uit voordat de mens er kwam wonen? Ook kijken leerlingen naar de gevolgen van de bemaling van het veenweidegebied zoals bodemdaling. Met deze expeditie worden leerlingen zich meer bewust van het aanwezige water in Nederland.

Tijdens de expeditie bezoeken de leerlingen drie veldposten in en rondom het gemaal met ieder een eigen thema:

1)       De werking van het gemaal: rondleiding van de gemaalbeheerder (20 min)
2)       Landgebruik en ontginning: verkenning landschap vanaf de uitkijktoren (20 min)
3)       De opbouw van de ondergrond: grondboren in de polder, link met bodemdaling (20 min)

Leerlingen zullen bij deze expeditie onderzoekend leren. Dat doen ze bij iedere veldpost op een andere manier. Soms mogen ze zelf aan de slag door bijvoorbeeld te grondboren onder begeleiding. Andere keren krijgen ze een opdracht die ze moeten uitvoeren/beantwoorden.

Locatie: Gemaal Lange Weide / Uitkijktoren Wierickewachter, Driebruggen
Doelgroep: groep 7 & 8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 uur excl. reistijd

Let op:
Kledingvoorschiften zijn alsvolgt:
Stevige schoenen met profielzool of laarzen.
Kleren die vies mogen worden.
Indien nodig regenkleding of warme trui en/of jas.

Bedrijf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Plaats Driebruggen
Expeditie soort Met de klas op geoveldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.