Hoe maak je van sappige weilanden weer sompige natuur?

Het Binnenveld tussen Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Ede/Bennekom is het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei. Deze vallei is gevormd door een ijstong in de ijstijd Saalien, 200.000 jaar geleden. Aan weerzijden van de ijstong werden eind- en zij-morenen opgestuwd. Deze zijn nu te herkennen als Utrechtse Heuvelrug en Veluwe. Aan de zuidzijde hebben de rivieren de morenen afgeslepen, te zien aan b.v. de Wageningse Berg en de Grebbeberg. De vallei werd later deels opgevuld met keileem, zand en door overstromingen ook met rivierklei. In het Holoceen (10.000 jaar geleden) werd het warmer en steeg de zee- en grondwaterspiegel met als gevolg (laag-)veenvorming in de Vallei; met name in het gebied dat nu Binnenveld heet ontstond een veenmoeras. Een veenlaag werd gevormd die plaatselijk een dikte van rond de 7 meter had (begin middeleeuwen).
Het veen werd afgegraven, het gebied werd geschikt voor agrarisch gebruik en in de tweede helft van de 20e eeuw werd het door bemesting, beweiding en verlaging van grondwaterstand een goed productief agrarisch gebied.
De provincie Gelderland heeft een deel van het Binnenveld (280 ha) aangewezen als te ontwikkelen natuurgebied (onderdeel van Gelders NatuurNetwerk). De Stichting Mooi Binnenveld, de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld en Staatsbosbeheer zijn gezamenlijke eigenaren van dit gebied en hebben een inrichtingsplan aan de provincie gepresenteerd. Dit plan is nu uitgevoerd (fosfaat- en stikstofrijke toplaag is afgegraven, kalkrijk kwelwater kan binnenkomen) en de natuurontwikkeling kan zijn gang gaan.
Gaat dit lukken? We gaan het checken d.m.v. veldonderzoek: metingen aan water en bodem (b.v. pH), wat valt op aan de plantengroei, etc.

Locatie: Startplek - Café Onder de Linden, Haagsteeg 16, Wageningen
Doelgroep:  klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 tot 2,5 uur
Groepsgrootte: ongeveeer 30 leerlingen

Let op: bij erg slecht weer kan de expeditie helaas niet doorgaan

Bedrijf Stichting Mooi Binnenveld
Plaats Wageningen
Expeditie soort Met de klas op geoveldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.