Ontdek de littekens van de Watersnoodramp in het landschap

Geopark Schelde Delta is een gebied waar de zee en rivieren in de loop van de tijd hun sporen hebben achtergelaten in de bodem en elke plek vertelt zijn eigen verhaal! Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons, in Ouwerkerk - Zeeland, die gebruikt zijn voor de sluiting van het laatste stroomgat. De Watersnoodramp van 1953 heeft diepe sporen getrokken in het landschap van Schouwen-Duiveland. Maandenlang is het zeewater met het getij in en uit de polders gestroomd en daardoor zijn diepe geulen ontstaan. Dat zijn nu prachtige met riet en bos omzoomde kreken waar bezoekers op allerlei manieren van de natuur kunnen genieten. Het krekengebied bij Ouwerkerk is een paradijs voor dieren. De inlaag tussen de Oosterschelde en de Grote Kreek vormt bij hoog water een vluchtplaats voor vogels. Door het zoute karakter groeit er zeekraal en zeeaster in het gebied. De hogere delen – die niet zout zijn – herbergen zeldzame orchideeën.

Locatie: Buitengebied bij het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk
Doelgroep: groep 7 & 8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 1,5 uur
Groepsgrootte: 30 leerlingen

Let op: Warme kleding en goede schoenen voor buiten nodig

Deze expeditie bevindt zich in Geopark Schelde Delta

Bedrijf Watersnoodmuseum
Plaats Ouwerkerk
Expeditie soort Met de klas op geoveldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.