Hoe word je een dijkwachter?

Lopen over de dijk terwijl de storm loeit... een dijkwachter maakt een storm vaak van dichtbij
mee! Bij de dreiging van hoogwater worden de dijkwachters opgeroepen. De dijken in ons
gebied kunnen namelijk onder druk komen te staan door hoogwater op de rivieren en door
opstuwend water. De dijkwachters gaan bij extreme weersomstandigheden op pad om dijken te
controleren. Bij deze gastles worden de leerlingen een echte dijkwachter. Zij leren hoe
zandzakken gelegd moeten worden, op welke manier wij met water werken en hoe belangrijk
waterveiligheid is.

Locatie: Assen en Deventer en daartussen in (bijvoorbeeld Meppel, Kampen etc.)
Doelgroep:
groep 7 &8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur:
1 uur

Bedrijf Waterschap Drents Overijsselse Delta
Plaats Zwolle
Expeditie soort Gastles van een geoprofessional
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.