Onderzoek bodem en grondwater

Watervraagstukken worden sterk beïnvloed door de (te verwachten) veranderingen in klimaat. Dit vraagt om duurzame en doordachte oplossingen tegen wateroverlast en –tekorten. Het voorhanden hebben en houden van veilig drink- en industriewater vertegenwoordigt een niet te onderschatten ecologische en economische waarde. Mede daarom is het verder verduurzamen van de waterketen een belangrijke maatschappelijke behoefte.
Water staat niet op zichzelf. Zeker in Nederland weten we dat als geen ander! Er is een continue verbinding met de omgeving en alles wat leeft. Voor elk watervraagstuk zal de juiste context voorop moeten staan. Samen met onze klanten bepalen we deze context en gaan we na welke verbindingen met onze andere expertisegebieden extra waarde toevoegen. www.geofoxx.nl
De leerlingen gaan in groepjes naar buiten en krijgen informatie over verschillende onderwerpen, waaronder bodem en grondwater.
Met elke groep wordt een grondboring verricht en afgewerkt tot peilbuis, zodat het grondwater zichtbaar wordt. De leerlingen gaan zelf ook aan het werk; met hulp van de Geofoxx medewerkers gaan zij het bodemprofiel beschrijven (wat voor soort grond is het en zijn er nog bodemvreemde bij mengingen in de bodem aanwezig, bijv. grind?).
Verder vertellen we de peilbuizen verder in het onderwijspakket kunnen worden gebruikt. Door af en toe te peilen en dit te registreren kan het ook gebruikt worden bij wiskunde, zoals minimum/maximum/gemiddelde of het maken van grafieken (waardoor seizoensinvloeden zichtbaar worden).

Locatie: 30 km rond Tilburg
Doelgroep: groep 7 &8 PO
Duur: 12uur

Let op: kleding die vies mag worden en laarzen worden aangeraden voor de expeditie

Bedrijf Geofoxx
Plaats TILBURG
Expeditie soort Gastles van een geoprofessional
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.