Expeditie per ijsbreker over de Zuid Atlantische Oceaan en Antarctica OF Wat hebben wij gedaan met onze aarde en hoe moet het verder?

Optie 1: Expeditie per ijsbreker over de Zuid Atlantische Oceaan en Antarctica

Al Grieken en Romeinen dachten over de 'tegenpool' Antarctica en maakten er zelfs een kaart van. Het was een Nederlander die het gebied voor het eerst zag. Dat kunnen we nu nog zien in Amsterdam. In de 16e eeuw kwam over Antarctica geheimzinnige informatie beschikbaar. Kaarten met precieze kustlijnen. Wie had die gemaakt? Waar kwamen die vandaan? Nog steeds onbekend! Vanaf begin 19e eeuw werd het gebied verkend; eerst de kusten daarna het binnenland. Begin 20e eeuw werd de geografische Zuidpool op dramatische manier bereikt en mislukte een dwarsoversteek over Antarctica omdat het expeditieschip strandde. De overlevenden bereikten onder leiding van Shackleton het walvisstation Zuid Georgia waar Shackleton ligt begraven. Tussen beide wereldoorlogen vestigden nazi's zich op Antarctica, reden waarom na de Tweede Wereldoorlog bij internationaal verdrag Antarctica een 'vrij' werelddeel werd. Geen land mag daar bezittingen hebben. Dat leverde strubbelingen op. Om Antarctica liggen veel moeilijk bereikbare en zelden bezochte eilanden. Besproken worden de wel bezochte eilanden Zuid Georgia en Gough (onbewoond en alleen toegankelijk met speciale toestemming), Tristan da Cunha (met 250 inwoners) waar het weer Nederlanders waren die er het eerst voet aan de grond zetten en waar een Katwijks visser gouverneur werd. Ten noorden daarvan ligt St. Helena waar Napoleon zijn laatste jaren doorbracht en kort begraven werd. Tenslotte, voor de evenaar met toestemming van koning Neptunus wordt gepasseerd, wordt het vulkaaneiland Ascuncion aangedaan waarvandaan reuzen zeeschildpadden jaarlijks naar en van Suriname zwemmen. Er is veel te vertellen over en veel te ontdekken in de Zuidelijke Atlantische Oceaan.

Optie 2: Wat hebben wij gedaan met onze aarde en hoe moet het verder?

Door geologie en archeologie/ prehistorie weten we veel over vroeg mensen en hun leefwijze. De primitieve mens maakte al gebruik van de aarde door vuursteen te zoeken voor werktuigen, okers en pigmenten voor grot wand schilderingen en vuur beheersing om grasland en bossen af te branden en wild bijeen te drijven. Voor landbouw en veeteelt waren grote landoppervlakten nodig. Naarmate de mens moderner werd, gebruikte hij meer energie. Windenergie voor zeilschepen; water energie voor watermolens, energie van spierkracht van ossen en paarden voor landbouw en vervoer, ze waren allemaal al snel onvoldoende door toenemende bevolkingsgroei. Nodig werden de fossiele energiedragers zoals steenkool, aardolie, aardgas en kernenergie. Ze werden ontdekt door de wetenschappelijke revolutie en leidde tot de industriële revolutie. Stoommachines voor scheepvaart en treinen, olieproducten voor auto's en vliegtuigen. Generatoren wekten elektriciteit op. Alle machines en voertuigen stootten vervuilende verbrandingsgassen uit evenals de buitensporige veeteelt. Dat kan zo niet langer; een klimaatcrisis dreigt. Dat moet veranderen. We bespreken kot hoe dat kan.

Locatie: Provincie Drenten, zuiden van provincie Groningen, oosten van Provincie Friesland, noorden van Provincie Overijssel
Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 lesuren

Bedrijf Geo Training & Travel
Plaats Anderen
Expeditie soort Gastles van een geoprofessional
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.