Presentatie over en rondleiding door het Stationsgebied van Utrecht

Utrecht vernieuwt zijn Stationsgebied. Dat was nodig. Sinds de bouw van Hoog Catharijne is de druk op de historische binnenstad flink toegenomen: het aantal inwoners groeit al jaren in fors tempo, steeds meer mensen nemen de trein, de fiets en de auto en Utrecht Centraal was te klein voor het aantal reizigers.

Bovendien was er sprake van achterstallig onderhoud en verloedering in het oude Stationsgebied én de lang gekoesterde wens om het water weer terug in de singel te krijgen. Met de bouw van het nieuwe Stationsgebied pakken we al deze dingen tegelijk aan.

De leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd. Er is meer ruimte voor cultuur, woningen, ontspanning, winkels, een betere bereikbaarheid én het water komt terug in de singel. Tegelijkertijd maken we het gebied een duurzamer; meer water en groen, minder asfalt, meer ruimte voor openbaar vervoer, fiets, en voetgangers en energie-zuinige gebouwen.

Het programma kan bestaan uit:

  • Een PowerPointpresentatie over de aanleidingen voor de ontwikkelingen, betrokken partijen en bijkomende factoren in het stationsgebied. En als daar tijd voor is ook impressies van de projecten. Dit duurt ongeveer drie kwartier. (maximaal 14 leerlingen i.v.m. Covid-19)
  • Toelichting over de projecten bij de grote maquette van het stationsgebied. Duurt ongeveer een half uur. (Maximaal 7 leerlingen i.v.m. Covid-19)
  • Wandeling door het gebied, langs de projectlocaties. NB: De wandeling kan variëren van een half uur tot een uur, afhankelijk van de uitloop van de eerdere programmaonderdelen. Tijdens de wandeling betreden we niet de bouwterreinen en projecten zelf.

Als u alles wilt meemaken dan komen we dus op een programma van twee uur. U kunt ook kiezen voor alleen het binnenprogramma van een uur. Graag zijn wij uiterlijk om 16.30 uur weer terug in het infocentrum. Voor een goede afstemming is contact met de docent zeer gewenst.

De bouw van het nieuwe Stationsgebied is een hechte samenwerking tussen Gemeente Utrecht en private partijen als Klepierre, NS, ProRail en Jaarbeurs.

Locatie: Stationsgebied van Utrecht
Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO
Duur: kan in overleg worden bepaald
Groepsgrootte: 25 leerlingen

Bedrijf Infocentrum Stationsgebied
Plaats Utrecht
Expeditie soort Met de klas op geoveldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie