Op zoek naar sporen van de kleiontginning

Geopark Schelde Delta is een gebied waar de zee en rivieren in de loop van de tijd hun sporen hebben achtergelaten in de bodem en elke plek vertelt zijn eigen verhaal!
De Rupelstreek heeft sinds de 14de eeuw een constante uitbating gekend van het cuestafront, typerende kleiheuvel, langs de Schelde en de Rupel. Klei werd hier op een zeer specifieke manier afgegraven en op de oude kleiputten werden eerst bedrijfsgebouwen geplaatst. Na het stopzetten van de exploitatie werden de terreinen opgevuld of braak gelaten. Als er geen woningen werden gebouwd kreeg de natuur vrij spel en ontstonden tal van pioniersbossen. Walenhoek is een bijzonder postindustrieel landschap dat is ontstaan door het afgraven van de kleilagen in de cuesta. In dat nieuw landschap zijn zowel geologische, ecologische als erfgoedsporen zichtbaar. Tijdens de rondleiding - met deels lezing en deels workshop - door het domein wordt verteld hoe men de sporen in het landschap kan herkennen.

Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 uur
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Bedrijf Gemeentebestuur Niel
Plaats Niel, België
Expeditie soort GeoVeldwerk, GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.