Geoweek bij De Helderse Vallei

De Helderse Vallei, duurzaamheidscentrum in Den Helder, verzorgt educatieve ondersteuning voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Den Helder. Binnen de lessenseries over bodem, water en geologie houden we ons bijvoorbeeld bezig met de waterveiligheid van onze omgeving. Hoe houden we droge voeten? Waar is het hoogste punt in het landschap en hoe zijn al die duinen en dijken eigenlijk ontstaan? Noord-Holland is voor een groot gedeelte door de mens gemaakt. Langs de kust zijn nog enkele restanten van oude eilanden terug te vinden, zoals het eiland Huisduinen. De bodemsamenstelling is hier heel anders, dan bijvoorbeeld in de polder. Dat zie je terug aan de planten die er groeien. In de polder is veel bollenteelt. De agrariërs worstelen met het oprukkende zoute grondwater. Hoe ontstaat die verzilting eigenlijk? Natuurbeheerders graven juist de grond van het bollenland af tot de oude zeebodem weer bloot komt te liggen. Daar groeien nu weer zoutminnende planten waarvan de zaden jarenlang in de aarde bewaard zijn gebleven. De gebieden zijn een trekpleister voor de vele langstrekkende vogels.
Een selectie uit proeven en opdrachten van deze lessen staat tijdens de 'open inloopactiviteit' klaar. Onder begeleiding van onze educatief medewerkers kunnen kinderen vanaf 10 jaar ontdekken en leren hoe leuk, maar vooral hoe belangrijk, aardrijkskunde is!

Let op:
- Open inloop op dinsdag 26 en donderdag 28 mei, inschrijven niet nodig!
- Tussen 15.00 en 16.30 uur in De Helderse Vallei
- Voor kinderden vanaf 10 jaar 

 

Bedrijf De Helderse Vallei
Plaats Den Helder
Expeditie soort GeoVeldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.