Een levende bodem, hoe belangrijk is dat?

De natuur in het Lampenbroek is verdroogd en moet worden hersteld. Als dit herstel uitblijft, neemt de afwisseling in bloemen, planten en dieren verder af. Verdroging ontstaat door te lage grondwaterstanden. Dat is ook de reden dat beken verdroogd zijn, want de ‘natuurlijke voeding’ ontbreekt. Daarbij verandert ons klimaat snel. Er valt in korte tijd meer regen en periodes van droogte duren langer. Het belang van het anders inrichten van dit gebied wordt daarmee nog groter. We zien dat het leven anders uit de bodem verdwijnt en de grond niet voldoende water kan opnemen in natte perioden. Tijdens de theorieles op school gaat de expert van het waterschap in op het belang van juist bodemgebruik en de relatie die dit heeft op de natuur. De verschillende typen bodem komen tijdens de excursie aan het licht doordat de leerlingen bodemboringen doen en de bodemsoorten met elkaar vergelijken.

Doelgroep: groep 7/8 PO 
Duur: gastles 45 minuten plus veldwerk 2 uur
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Extra informatie: Deze expeditie is voor scholen in de regio Apeldoorn. Tijden in overleg.

Bedrijf Waterschap Vallei en Veluwe
Plaats Apeldoorn
Expeditie soort GeoVeldwerk, GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.