De aarde leeft!

Het doel van belevingstocht “De Aarde Leeft!” is om consumenten te informeren en inspireren over onze bodem als levende basis voor het leven, en hiermee bij te dragen aan de bewustwording dat wij als consumerende mens de verantwoordelijkheid én kans hebben om actief bij te dragen aan het terugdringen van bodemdegradatie en het versnellen van bodemregeneratie.Het probleem van bodemdegradatie is van zo’n omvang en complexiteit dat het de kracht van een enkele organisatie, industrie of land om dit aan te pakken, te boven gaat. Strategische samenwerkingen zijn nodig tussen boeren, wetenschappers, overheid en bedrijfsleven. Binnen en buiten deze groep ligt echter een nog belangrijkere groep; de consument, ofwel; ieder mens. De consument heeft elke maaltijd de kans om te kiezen voor de verduurzaming van ons complexe voedselsysteem. De Summer of Soil spreekt daarom ‘iedereen die eet’ aan vanuit de bodem, zodat voedingskeuzes zich gaan baseren op de basale verantwoordelijkheid van de mens; zorgen voor de bodem.

Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO en groep 7/8 PO
Duur: 90 minuten
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Bedrijf Stichting Common Soil
Plaats Amsterdam
Expeditie soort GeoBedrijf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie