Sterke dijken, schoon en voldoende water

Gastles voor Voortgezet Onderwijs 

Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs bieden wij een gastles aan over het werk van het waterschap. We gaan in de gastles in op wat een waterschap is en wat onze zorg voor sterke dijken, voldoende en schoon water inhoudt. De gastlessen worden gegeven door onze eigen waterschapmedewerkers, collega's die met passie over hun werk vertellen. In de les gaan we ook in op een stukje beroepsoriëntatie, zoals welke beroepen er zoal zijn bij een waterschap.

Gastles afgestemd op uw wens/lesbehoefte 

De gastles bestaat uit een algemene introductie over de verschillende taken van het waterschap. Vervolgens kan op basis van uw wensen/lesbehoeften verder worden ingezoomd op één van onze taken: Sterke dijken, Voldoende water (peilbeheer) en Schoon water (het zuiveren van rioolwater en de waterkwaliteit van het oppervlaktewater). De gastles kan op die manier aansluiten bij het vak Aardrijkskunde (denk aan onderwerpen als dijken, hoogwater etc.) maar ook bij Techniek (dijkversterkingstrajecten met innovatieve oplossingen), Biologie (waterkwaliteit in sloten en plassen) of wellicht vanuit een scheikundige/technische insteek (het rioolwaterzuiveringsproces).

De gastles wordt afgesloten met een quiz. De quiz is er op 2 niveau’s (VMBO of HAVO/VWO).

Duur gastles: ongeveer 45 minuten

Bijzonderheden: Deze les wordt ivm reistijd alleen maar aangeboden voor scholen binnen het beheergebied van Waterschap Rivierenland. 

Bedrijf Waterschap Rivierenland
Plaats Tiel
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie