Klimaat, planten en grondwater

Het weer wordt steeds grilliger als gevolg van klimaatverandering. Hierdoor nemen zowel droge als natte extremen toe. Het droge jaar 2018 heeft de effecten van langdurige droogte goed blootgelegd: de beschikbaarheid van zoet grondwater voor bijvoorbeeld natuur, landbouw en drinkwater stond onder druk. Planten spelen een belangrijke rol in de waterkringloop. Planten stellen eisen aan hun omgeving en een van de belangrijkste sturende factoren daarbij is de waterhuishouding. Planten kunnen zijn aangepast aan met name droge omstandigheden, waardoor ze droogtestress kunnen weerstaan, dan wel juist aan alleen natte omstandigheden, waar ze weten om te gaan met zuurstofstress. Planten die met droogte kunnen omgaan hebben bijvoorbeeld een cactusachtige bouw, of haren op de bladeren om zo het waterverlies door transpiratie te beperken. Planten die met hele natte condities kunnen omgaan hebben bijvoorbeeld luchtweefsels om hun wortels van zuurstof te voorzien.

Maar de structuur van de vegetatie bepaalt ook hoeveel water er via verdamping naar de atmosfeer verdwijnt en niet het diepere grondwater aanvult. In deze gastles gaan we in op de wisselwerking tussen bodem-water-planten-klimaat en leggen we uit waarom het belangrijk is dit goed te begrijpen: leerlingen krijgen inzicht in hoe planten iets zeggen over hoe droog/nat het is, maar ook wat de rol van planten is in de waterkringloop en de beschikbaarheid van voldoende zoet grondwater. De exacte invulling van de gastles wordt afgestemd met de deelnemende school.

Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO
Duur: 1,5-2 uur (in overleg)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Let op! Gastles, geoprof wil maximaal 1 uur reizen. 

Bedrijf KWR Watercycle Research Institute
Plaats Nieuwegein
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.