De grond onder je voeten

In het dagelijks leven staan we er niet bij stil, maar de grond onder je voeten heeft een ontstaanswijze en een geschiedenis. Hoe komt het bijvoorbeeld dat op de ene plaats de bodem bestaat uit zandgrond, terwijl een paar kilometer verderop de bodem bestaat uit klei of veen. In deze gastles leggen we leerlingen uit hoe dit kan en gaan we in de praktijk, d.m.v. grondboringen, kijken hoe de bodem onder het schoolplein er uit ziet.

Doelgroep: groep 7/8 PO
Duur: 1 à 2 uur 
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen), kan 2 klassen na elkaar les geven op dezelfde school. 

Let op! Gastles binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst: Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Bedrijf Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
Plaats Lelystad
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie