Onderzoek bodem en grondwater

Watervraagstukken worden sterk beïnvloed door de (te verwachten) veranderingen in klimaat. Dit vraagt om duurzame en doordachte oplossingen tegen wateroverlast en –tekorten. Het voorhanden hebben en houden van veilig drink- en industriewater vertegenwoordigt een niet te onderschatten ecologische en economische waarde. Mede daarom is het verder verduurzamen van de waterketen een belangrijke maatschappelijke behoefte.

Water staat niet op zichzelf. Zeker in Nederland weten we dat als geen ander! Er is een continue verbinding met de omgeving en alles wat leeft. Voor elk watervraagstuk zal de juiste context voorop moeten staan. Voor meer informatie www.geofoxx.nl.

De leerlingen gaan in groepjes naar buiten en krijgen informatie over verschillende onderwerpen, waaronder bodem en grondwater. Met elke groep wordt een grondboring verricht en afgewerkt tot peilbuis, zodat het grondwater zichtbaar wordt. De leerlingen gaan zelf ook aan het werk; met hulp van de Geofoxx  medewerkers gaan zij het bodemprofiel beschrijven (wat voor soort grond is het en zijn er nog bodemvreemde bij mengingen in de bodem aanwezig, bijv. grind?).

Verder vertellen we hoe de peilbuizen verder in het onderwijspakket kunnen worden gebruikt. Door af en toe te peilen en dit te registreren kan het ook gebruikt worden bij wiskunde, zoals minimum/maximum/gemiddelde of het maken van grafieken (waardoor seizoensinvloeden zichtbaar worden).

Let op! Gastles, circa 30 km rondom Tilburg. 

Doelgroep: Groep 7-8 PO
Duur: 2 uur
Groepsgrootte: 1 klas 
Extra informatie: Bij regenweer, regenkleding. 

Bedrijf Geofoxx
Plaats TILBURG
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.