De aarde als verwarming

We laten kinderen kennis maken met de duurzame techniek bodemenergie. We leggen uit en laten zien wat de techniek inhoudt en hoe dit in verhouding staat met andere duurzame technieken. We zullen moeilijke begrippen, zoals opslag van energie in de bodem, uitleggen aan de hand van een interactieve presentatie en materiaal dat we meenemen.

Daarna mogen de kinderen zelf aan de slag met allerlei leerzame proefjes, zoals het onderzoeken van de eigenschappen van de grond, de grootte van de zandkorrels, de temperatuur van de bodem en de kwaliteit van (grond)water.

Programma in afstemming met deelnemende school.

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 á 3 uur (in overleg met de school)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Let op! Gastles, maximaal 30 minuten reizen vanuit Arnhem of Ede.

Bedrijf IF Technology
Plaats Arnhem
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.