Menselijke invloed op en in de bodem

Alvorens de bodem geschikt is voor de bouw van woningen wordt eerst onderzoek gedaan naar bodemverontreiniging, mogelijke archeologische resten, geologische gesteldheid, cultuurhistorie en Flora en Fauna.

Ga met behulp van een GPS op zoek naar een Romeinse gracht en controleer dat met grondboringen. Of ga met behulp van een kompas naar een bepaald punt in het veld en onderzoek hoe de bodemopbouw is. Is er ook bodemvreemd materiaal in de bodem? Hoe zit het met de flora en Fauna, zijn er bijzondere vogels of plantjes die beschermd moeten worden?

Dit zijn allemaal vragen die op deze dag worden beantwoordt. 

Na een korte uitleg over het project wordt de klas in groepen verdeeld met elk max. 5 leerlingen en gaan ze op onderzoek naar en in de bodem.

Dit alles wordt georganiseerd door: Gemeente Leidschendam-Voorburg samen met milieukundig adviesbureau Adverbo, Van Eijk Milieutechniek, Harrie Ozinga van Huygens Labs en vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg.

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2-3 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)
Extra informatie: Veld expeditie, locatie is het terrein achter Veursestraatweg 292D te Leidschendam.

Bedrijf Gemeente Leidschendam-Voorburg
Plaats Leidschendam
Expeditie soort GeoVeldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.