Menselijke invloed op en in de bodem

Alvorens de bodem geschikt is voor de bouw van woningen wordt eerst onderzoek gedaan naar bodemverontreiniging, mogelijke archeologische resten, geologische gesteldheid, cultuurhistorie en Flora en Fauna. Onder begeleiding van ervaren archeologen of bodemkundigen gaan jullie het terrein verkennen waarbij aan het eind jullie precies weten wat voor soort onderzoeken gedaan worden en wat men nu al kan ontdekken in de bodem.

Ga ervaren hoe een terrein ingemeten wordt met behulp van GPS of door middel van waterpasinstrumenten. Wat is de geologische opbouw en hoe komt het nu dat plaatselijk klei in de grond aanwezig is?  Beoordeel de grond d.m.v. een edelmanboor of een guts. Is in de bodem een archeologische vindplaats aanwezig? Kan je bodemverontreiniging zintuiglijk waarnemen? Hoe zit het met de flora en fauna, zijn er bijzondere vogels of plantjes die beschermd moeten worden? Wat voor soort veen is in de bodem aanwezig en hoe herken je de geur?

Allemaal vragen die op deze dag worden beantwoord. Na een korte uitleg over het project wordt de klas in groepen verdeeld met elk max. 5 leerlingen en gaan ze de bodem onderzoeken.

Dit alles wordt georganiseerd door: Gemeente Leidschendam-Voorburg samen met het milieukundig adviesbureau Adverbo, Van Eijk Milieutechniek, Harrie Ozinga van Huygens Labs, vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg en archeologisch adviesbureau Transect.

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2-3 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (25-30 leerlingen)
Extra informatie: Veld expeditie, locatie is het terrein achter Veursestraatweg 292D te Leidschendam.

Bedrijf Gemeente Leidschendam-Voorburg
Plaats Leidschendam
Expeditie soort GeoVeldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie