Expeditie naar 5 kilometer onder mijn school

De ondergrond van Nederland is veel gevarieerder dan je zou denken. Er zijn overblijfselen te vinden van tropische moerassen, woestijnen, zoutvlakten, warme zeeën en ijstijden. Ook zijn er gebergten geweest, grote (aardbevings-)breuken en een vulkaan. Er is de afgelopen 50 jaar heel veel informatie verzameld over de ondergrond van Nederland. Die informatie is van groot belang als je meer wilt weten over hoe Nederland is ontstaan en hoe we op een verantwoorde wijze van de aarde gebruik kunnen maken. In deze les zullen we een virtuele reis maken naar 5 kilometer onder je school om te kijken wat we allemaal tegenkomen en wat de invloed daarvan kan zijn op de mens, zowel in de winning van delfstoffen en aardwarmte als in bodemdaling en aardbevingen. Afhankelijk van de locatie van de school zal nadruk worden gelegd op die aspecten die daar het interessants zijn.

Let op! Het is een gastles, de GeoProf wil maximaal 1 uur reizen vanaf Zeist met OV. De les wordt aangepast aan de locatie van de school. Voor de les is projectie van een PowerPoint op een digibord nodig en toegang tot internet via de aanwezige computer.

Geoprof kan op dezelfde school op dezelfde dag aan meerdere klassen les geven. 

Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO
Duur: 1 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Bedrijf Argo Geological Consultants BV
Plaats Zeist
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.