Gastles over het werk van het waterschap

De hoogheemraadschap zorgt dag in dag uit voor droge voeten, schoon water en veilige dijken als waterbeheerder in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven. Hoe werkt het watersysteem in onze polders eigenlijk? En wat doen we om ons land ook in de toekomst tegen overstromingen te beschermen? Hoe veilig zijn we met onze huidige dijken? Waarom daalt de bodem in grote delen van laag Nederland? Onze enthousiaste medewerkers komen er graag in uw klas over vertellen.

We staan in Nederland voor allerlei uitdagingen: klimaatverandering leidt tot zeespiegelstijging, nattere winters, drogere zomers, extremere buien. We hebben te maken met bodemdaling. De verstedelijking leidt tot verharding van het oppervlak. Wat doen we met al het water bij hoosbuien? Ook de oprukkende verzilting in West-Nederland vraagt om een adequate aanpak. Het waterschap zit hier midden in en voert uiteenlopende maatregelen uit, samen met allerlei partners. Zowel deze thema’s, actuele voorbeelden uit de praktijk, als ook het brede speelveld - temidden van diverse belanghebbenden - maakt dat het waterschap met een op maat gemaakte gastles een mooie toevoeging is bij uw (aardrijkskunde)lessen.

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 1 uur
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Let op! Alleen scholen binnen beheersgebied (grofweg driehoek Rotterdam, Zoetermeer en Schoonhoven). 

Bedrijf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Plaats Rotterdam
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie