Workshop ecoducten ontwerpen

Met de bouw en het gebruik van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia als het ware ‘doorgeknipt’ en versnipperd. Dieren en planten in deze gebieden kwamen vast te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Hun voortbestaan kwam daardoor in gevaar. Ieder jaar vinden er tientallen aanrijdingen plaats met grotere dieren als reeën en dassen. Behalve dat het zielig is voor de dieren, heeft het auto- en treinverkeer ook hinder.
Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is een programma waarbij Rijk, ProRail en provincies, vaak in overleg met gemeenten, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties samenwerken aan het oplossen van deze knelpunten. Ook mensen hebben er voordeel van. De weg en het spoor worden veiliger en soms kunnen wandelaars en fietsers overdag ook gebruik maken van ecoducten. Maar misschien wel het belangrijkste is dat volgende generaties kunnen blijven genieten van de  gevarieerde natuur die Nederland rijk is.

Het bos- en heidelandschap van het Goois Natuurreservaat kent veel ecologische bijzonderheden, zoals natte bodems met kleine waterpartijen, verlaten leemkuilen met bijzondere plantengroei, nagenoeg onbegroeide zandbodems, de abrupte overgang van Gooiland naar Gooimeer uit de tijd dat de Zuiderzee hier aan de heuvelrug knaagde, en tot slot een ondergrondse watervoorraad, die aan de randen van de Heuvelrug schoon kwelwater levert. Er leven vele diersoorten in het Gooi. Echter, door de aanleg van (spoor)wegen is het voor dieren niet makkelijk geworden om ergens anders te gaan wonen, eten te zoeken en soortgenoten te ontmoeten om bijvoorbeeld te paren. Een goed voorbeeld is de das. Met de aanleg van de ecoducten Zanderij Crailo, Zwaluwenberg, Laarderhoogt en vele faunatunnels maken we het voor deze dieren een stukje makkelijker om zich te verplaatsen door het Gooi. Hun aantal is de laatste dan ook sterk toegenomen!

Kijk voor meer informatie op www.mjpo.nl en www.gnr.nl.

Let op! Een deel van de expeditie zal buiten zijn dus bij slecht weer is regenkleding en goed schoeisel belangrijk. Locatie is Infoschuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103 A.

Voorkeur voor scholen uit het Gooi.

Doelgroep: groep 7/8 PO 
Duur: 2 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (25-30 leerlingen)

Bedrijf MJPO & Goois Natuurreservaat
Plaats Crailo
Expeditie soort GeoVeldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.