Meten is weten

Het meten wordt eerst willekeurig met meetbanden uitgevoerd en ingetekend in een kaart. Het meten wordt in groepjes van 3 leerlingen uitgevoerd, waarbij twee leerlingen met de meetband werken en de derde noteert. Na afloop gaan alle groepjes het meetwerk intekenen op een overzichtskaart.
Bij de tweede ronde wordt een assenstelsel gebruikt waarbij de groepjes de Y- en Y-waarde van punten moeten meten. Daarna weer intekenen op de kaart waarin het raster van het assenstelsel is ingetekend.
De derde ronde gaat digitaal. Hierbij wordt een app op de smartphone gebruikt waarbij de locaties worden ingevoerd. De ingevoerde locaties worden getoond in een digitale kaart.

Ten slotte moet er een terrein (bijvoorbeeld het schoolplein of een parkje) beschikbaar zijn waar een aantal objecten aanwezig zijn zoals bankjes, prullebakken, speeltoestellen, begrenzingen van groen en dergelijke.

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Let op! Afstand tot school niet langer dan een half uur rijden vanaf Harderwijk.

 

Bedrijf Gemeente Harderwijk
Plaats Harderwijk
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.