Word klimaatactief!

Klimaatverandering zorgt voor meer extremen. Grote regenbuien kunnen zorgen voor wateroverlast. Maar langere tijden van droogte en een toename van zonnige dagen kunnen leiden tot problemen als hittestress. Hoe zorg je er voor dat je minder hittestress en wateroverlast in de stad krijgt en hoe houden we rekening met de klimaatveranderingen? Via een speurtocht gaan de leerlingen op onderzoek in de wijk Stadshagen in Zwolle. De effecten en maatregelen als gevolg van (hemel)wateroverlast, hitte en droogte staan centraal. Daarnaast komt de samenhang met biodiversiteit (vlinders, insecten, vissen, waterdiertjes en (water)planten) aan bod.

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 1-1,5 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)
Locatie: Veldwerk, Wijk Stadshagen Zwolle (exacte startlocatie in overleg). 

Waterschap Drents Overijsselse Delta:

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt aan voldoende water in landbouw en natuur en aan schoon water in stad en land. Maar ook aan veilige dijken en bescherming tegen wateroverlast, droge voeten houden dus. Ons werkgebied ligt in Zuidwest- en Midden-Drenthe en West-Overijssel. Het strekt zich uit van Assen tot en met Deventer.

Bedrijf Waterschap Drents Overijsselse Delta
Plaats Zwolle
Expeditie soort GeoVeldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.