Hoe word je een dijkwachter?

Lopen over de dijk terwijl de storm loeit... een dijkwachter maakt een storm vaak van dichtbij mee! Bij de dreiging van hoogwater worden de dijkwachters opgeroepen. De dijken in ons gebied kunnen namelijk onder druk komen te staan door hoogwater op de rivieren en door opstuwend water. De dijkwachters gaan bij extreme weersomstandigheden op pad om dijken te controleren. Bij deze gastles worden de leerlingen een echte dijkwachter. Zij leren hoe zandzakken gelegd moeten worden, op welke manier wij met water werken en hoe belangrijk waterveiligheid is.

Doelgroep: groep 7/8 PO
Duur: minimaal 1 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Let op! Het werkgebied van dit gedeelte het waterschap is Deventer, Kampen, Hasselt, Genemuiden, Olst en Wijhe.

De gastles is op alle dagen van de week mogelijk tussen 09:00 en 15:00. Bij de aanmelding graag een specifieke dag vermelden. Definitieve afstemming vindt plaats tussen docent en excursieleider.

Bedrijf Waterschap Drents Overijsselse Delta
Plaats Zwolle
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.