Dijkwachter word je zo!

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt aan voldoende water in landbouw en natuur en aan schoon water in stad en land. Maar ook aan veilige dijken en bescherming tegen wateroverlast, droge voeten houden dus. Ons werkgebied ligt in Zuidwest- en Midden-Drenthe en West-Overijssel. Het strekt zich uit van Assen tot en met Deventer.

Niets zo Hollands als een dijk. Stoer en sterk. Om dat zo te houden, wordt continue aan dijken gesleuteld, want ze moeten aan strenge eisen voldoen. Het  waterschap bouwt en versterkt niet alleen dijken, we controleren ook of ze nog sterk en hoog genoeg zijn. In het dijkmagazijn in Kampen wordt uitleg gegeven over waterveiligheid en het belang van dijken. Aansluitend wordt een bezoek aan de stad Kampen gebracht.

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)
Locatie: Veldwerk, Tasveld 17, 8271 RW IJsselmuiden

Bedrijf Waterschap Drents Overijsselse Delta
Plaats Zwolle
Expeditie soort GeoVeldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.