Zó hoog en... Wat neem jij dan mee naar de zolder??

Wij zorgen voor het water in jullie omgeving. Zodat veilig kunt slapen en spelen. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat! Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren. Tijden een gastles wordt er gepraat over de toekomst. Vooral ten opzichte van het veranderende klimaat. De volgende vragen worden besproken: 

  • Wat is ‘het klimaat’ eigenlijk?
  • Wat zijn de gevolgen voor het klimaat als ik later groot ben?

Vervolgens gaan we een meer interactief onderdeel in. Want wat zou jij mee nemen naar de zolder bij hoogwater? En hoe hoog is het water op school zonder dijken? We gaan met z’n allen naar buiten en op het schoolgebouw met krijt aangeven hoe hoog het water komt als er geen dijken zouden zijn. Kan de school niet onder water komen? Dan komt dit onderdeel te vervallen.

Let op! De gastcolleges moeten gegeven worden binnen het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel, zie hier

Data en tijdstip zijn nog open, kunnen in overleg worden afgesproken. 

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 1 uur 
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Bedrijf Waterschap Rijn en IJssel
Plaats Doetinchem
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.