Zelf meten in bodem, water en lucht!

Op het RIVM doen we onderzoek naar gezondheid en milieu. Vandaag nemen we jullie mee naar het meten van de milieukwaliteit: bodem, water en lucht. In het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid meten we de waterkwaliteit op landbouwbedrijven. Hoe doen we dat, wat zijn de resultaten, en kunnen jullie dat ook?

De bodem in Nederland heeft vele functies, het is letterlijk de grond onder onze voeten. Deze bodem willen we graag gezond houden. Hoe onderzoeken we de bodemkwaliteit bij het RIVM? Wat zie je zelf als je een boring zet?

Luchtkwaliteit is nog belangrijker; elke keer als je ademhaalt, wil je graag schone lucht binnenkrijgen. Bij het RIVM meten we de luchtkwaliteit in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Kan je dat eigenlijk ook zelf meten? Hoe is de luchtkwaliteit in Bilthoven? Waar is het beter en waar is het minder?

Een leerzame dag over milieukwaliteit waarbij het accent ligt op zelf meten en doen!

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Let op! We gaan naar buiten, dus zorg voor kleding die past bij het weer van die dag.

Bedrijf RIVM
Plaats Bilthoven
Expeditie soort GeoVeldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.