Doe een grondboring en meet de kwaliteit van het grondwater

Op het terrein van het RIVM laten we zien hoe grondwater wordt bemonsterd voor het zogenaamde Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het RIVM neemt voor dit meetnet op allerlei landbouwbedrijven in Nederland grondwatermonsters. Met deze gegevens kunnen we zien hoe het is gesteld met de grondwaterkwaliteit onder landbouwgronden in Nederland.

Jullie mogen ook zelf aan de slag: je doet een boring tot circa 2 m diepte. We onderzoeken het bodemleven dat hier voorkomt, bekijken het bodemprofiel en meten de bodem-ademhaling. Daarna plaatsen we een zogenaamde ‘peilbuis’. Dat is een holle pvc-buis met gaatjes onderin zodat het grondwater er in kan stromen. Met een peilbuis kun je de grondwaterstand meten. Ook gaan we zelf het water oppompen en de kwaliteit bepalen, zoals zuurgraad, nitraat en de totale hoeveelheid stoffen. Er is een bodemquiz en een wedstrijd grondboren!

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Bedrijf RIVM
Plaats Bilthoven
Expeditie soort GeoVeldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.