Missing Maps: maak informatieve kaarten voor het Rode Kruis

Het Missing Maps project heeft als doel om mensen die in risicovolle gebieden wonen zowel letterlijk als figuurlijk op de kaart zetten. Dit wordt gedaan met behulp van het platform Open Street Map. Helaas bestaan vaak geen kaarten van de regio’s waarin het Rode Kruis opereert, zijn de beschikbare kaarten niet actueel en is het moeilijk vertrouwen op de bestaande data.

Gebieden die ‘missen’ moeten volledig in kaart worden gebracht zodat hulporganisaties weten waar mensen wonen, waar eventuele scholen staan, welke faciliteiten er (niet) zijn en hoe de infrastructuur eruitziet. Zo kunnen organisaties en de hulpverleners snel handelen met de juiste hulpmiddelen als zich een crisis of epidemie voordoet.

Tijdens deze expeditie op GeoFort leggen medewerkers van het Rode Kruis het belang van goede kaarten uit en gaan leerlingen vervolgens zelf aan slag om, op basis van satellietfoto’s, een gebied in te tekenen. Op deze manier leggen de leerlingen de eerste hand aan een kaart die later door hulpverleners van het Rode Kruis in het veld gebruikt kan worden. Kijk op meer info op missingmaps.nl.

Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO
Duur: 2 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (20-30 leerlingen)

NB: Docenten van de school krijgen vooraf een handleiding met een uitleg over het mappen, de lesmodule en de te volgen stappen. Zo is het voor de docenten van tevoren duidelijk wat zij kunnen verwachten. Daarnaast krijgen de docenten een lesplan dat met de leerlingen kan worden doorgenomen en behandeld. Zo kunnen ook de leerlingen goed worden voorbereid en weten zij wat ze kunnen verwachten.

We hebben tijdens de expeditie drinken voor de groep, eten is niet verzorgd. De kosten voor de expeditie zijn gratis, vervoer naar GeoFort moet door de school verzorgd worden.

Bedrijf GeoFort
Plaats Herwijnen
Expeditie soort GeoBedrijf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.