Het klimaat verandert, verander jij mee?

Let op! Binnen werkgebied van waterschap Noorderzijlvest: Groningen en de kop van Drenthe

Primair onderwijs

Het klimaat verandert. Er valt meer neerslag in korte tijd en het is vaker lange tijd achter elkaar droog. De waterschappen nemen maatregelen om ook in de toekomst voorbereid te zijn op ‘hoosbuien en hittestress’. Wat doet het waterschap Noorderzijlvest? En wat kunnen leerlingen zelf doen? Tijdens de gastles vertelt de waterexpert over de maatregelen die Noorderzijlvest neemt aan de hand van concrete voorbeelden. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes een spel spelen, waarin ze de strijd aangaan tegen het water.

Doelgroep: groep 7/8 PO
Duur: 1,5 uur 
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Voortgezet onderwijs

Het klimaat verandert. Er valt meer regen in korte tijd en het is vaker lange tijd achter elkaar droog. Wat doet het waterschap om wateroverlast en watertekort te voorkomen? En wat kun jij doen? Een expert van het waterschap Noorderzijlvest vertelt over de maatregelen die het waterschap neemt tegen klimaatveranderingen. Een van de maatregelen is het uitvoeren van dijkverbeteringen om ook in de toekomst goed beschermd te zijn tegen het water. Maar de kans op een overstroming is er nog steeds. Zijn leerlingen zich daarvan bewust? De lesmodule Hoogwater op het schoolplein zet leerlingen ertoe aan na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daarop voor te bereiden. De module is afgestemd op de eigen leefomgeving van de leerlingen. De lesmodule is in eerste instantie ontwikkeld voor leerlingen van de onderbouw havo/vwo, maar is ook geschikt voor vmbo-leerlingen. Centraal staat een webapplicatie waarmee leerlingen kunnen verkennen wat er gebeurt als dijken doorbreken in de eigen omgeving.

Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO
Duur: 1,5 uur
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Bedrijf Waterschap Noorderzijlvest
Plaats Groningen
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.