Meten is weten! Interactieve zoektocht met digitale kaarten.

Waterschap Hunze en Aa’s zorgt in Oost-Groningen en Noord-Oost Drenthe voor veiligheid, voldoende en schoon water. Zodat iedereen er prettig kan wonen, werken en recreëren.

Wij zorgen voor schoon en voldoende water in kanalen, beken en sloten  en we investeren in dijken, oevers en waterbergingen. Zo beschermen we jullie tegen een overstroming en voorkomen we wateroverlast en water tekort. Bovendien maken wij het rioolwater schoon.

De medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s maken voor hun werk gebruik van geografische gegevens. Deze gegevens halen ze uit Geoweb. In deze workshop ga jij zelf aan de slag met geo-informatie. Je gaat op zoek naar objecten in de omgeving van school en maakt er een foto van. Terug in de klas bekijken we of de opdrachten goed zijn uitgevoerd.

Kijk ook eens naar onze promo (3 minuten)!

Doelgroep: groep 7/8 PO 
Duur: 3 uur 
Groepsgrootte: 1 klas (± 25 leerlingen)

Let op! Alleen scholen binnen beheergebied Hunze en Aa's (Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe)

Bedrijf Waterschap Hunze en Aa's
Plaats Veendam
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie