Op ontdekkingstocht met Geo Training & Travel

Kies een van de volgende gastlessen en laat je meevoeren op deze ontdekkingstocht!

Gastles 1): Klimaat en Klimaatveranderingen

Vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden begon de mens landbouw en veeteelt te bedrijven. Vanaf dit moment is de uitstoot van gassen in de atmosfeer al ontstaan, van het opstoken van hout en turf ter verwarming, tot de verbranding van fossiele brandstoffen voor stoommachines tot vliegtuigen. De atmosfeer werd warmer en het weer en klimaat veranderden. Gletsjerijs en landijs op Groenland en Antarctica smelt, het water in de oceanen zet uit en veroorzaakt zeespiegelstijgingen. Dat is levensbedreigend voor de laaggelegen landen of eilanden zoals Bangladesh, Florida en Nederland. Wordt Neder’land ’binnenkort Neder’zee”? Wij zullen allen moeten leren leven met klimaatveranderingen.

Gastles 2): Groningen gasveld

Het duurde lang voordat Shell in Nederland naar olie en gas ging zoeken. Door toevallen werd het Groningen gasveld gevonden. Hoe dat ging is een spannend verhaal. De uiteindelijke beloning waren de vondsten van het grote Schoonebeek olieveld en het Groningse gasveld. Maar er kwamen steeds ernstigere problemen. De mensen die boven het Groningse gasveld wonen zagen hun huizen verzakken en aardbevingen zorgden voor trillen waardoor gebouwen scheurden. Uiteindelijk werd besloten het aardgasveld te sluiten.

Het is bovendien steeds duidelijker geworden dat er om andere belangrijke redenen ook gestopt moet worden met het gebruik van olie en gas. Waarom dat zo is wordt ook in deze les besproken. 

Gastles 3): Antarctica en Zuid-Atlantische Ocean

De Zuid Atlantische oceaan en Antarctica waren lang onbekend. De gaslesdocent maakte er twee expedities en bespreekt hoe de kennis van die gebieden is toegenomen.

Al in de Grieks-Romeinse tijd werd nagedacht over ‘tegenpool ‘Antarctica die zelfs al op een kaart werd gezet. De eerste kennismaking met dat gebied was door een Nederlander. In de 16e eeuw kwam geheimzinnige informatie over Antarctica beschikbaar. Er werden nauwkeurige kaarten herontdekt. Wie hadden die gemaakt? Waar kwamen ze vandaan? Vanaf de 18e eeuw werd bewust gezocht naar Antarctica en vanaf de 19e eeuw werden de kusten ervan verkend en werden de eerste landingen gemaakt. Begin 20e eeuw werd de geografische Zuidpool voor het eerst bereikt. Wat hebben we sinds die tijd geleerd over dit gebied? En wat als je er nu op bezoek zou willen? 

Doelgroep: groep 7/8 PO en klas 1 t/m 3 VO (lichte voorkeur voor VO)
Duur: 2 aaneengesloten lesuren (incl. korte pauze)
Groepsgrootte: 1 tot 2 klassen

Extra info:
- contact gegevens docent: tjareijers@hetnet.nl, ook voor afspraken buiten de Geoweek.
- aanwezigheid digibord en computer in het lokaal
- indien gewenst ook gastlessen aan de bovenbouw
- indien gewenst verschillende gastlessen in verschillende klassen op één school

Let op: In overleg met de gastspreker kunt u aangeven welke les u graag wilt volgen. Indien tijdig contact wordt opgenomen, zijn in onderling overleg ook andere onderwerpen mogelijk.

Gastdocent beperkt zich tot Noord en Oost Nederland, ten oosten van de IJssel en ten noorden van de Rijn. In de provincie Drenthe en in de stad Groningen geen kilometervergoeding; daarbuiten wel.

Indien alle expedities vol zijn, kunnen scholen uit Drenthe rechtstreeks contact opnemen met Tom Reijers via tjareijers@hetnet.nl om te kijken of een andere datum voor een gastles mogelijk is.

Bedrijf Geo Training &Travel
Plaats Anderen
Expeditie soort GeoProf
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie