Excursie Rotterdam: waterberging in de stad

De klimaatverandering vraagt om aanpassingen in de ruimtelijke ordening. Hoe kunnen we de riolering ontlasten tijdens extreme regenbuien, die steeds meer voorkomen. En daarmee dus voorkomen dat rioolwater via overstort geloosd wordt in de singels. En ook: hoe kunnen we water vasthouden in perioden van droogte? Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Rotterdam werken samen aan maatregelen. Tijdens deze excursie krijgen leerlingen aan de hand van een deskundige en enthousiaste medewerker van het waterschap een helder inkijkje in de uitdagingen om klimaatverandering het hoofd te bieden. We starten bij het waterplein Benthemplein, en ontdekken ook kleinschalige maatregelen om water te bergen in de Agniesebuurt en we zien voorbeelden van vergroening in de stad.

Doelgroep: klas 1 t/m 3 VO
Duur: ± 1,5 uur (excl. reistijd)
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)
Extra informatie: Alleen voor scholen in het beheersgebied van hoogheemraadschapen Schieland en de Krimpenerwaard. 

Let oppostadres is anders dan het veldwerkadres! Verzamelen op: Benthemplein, Rotterdam.

Bedrijf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Plaats Rotterdam
Expeditie soort GeoVeldwerk
Bekijk op de kaart

Aanmelden voor deze expeditie

Geen expedities (meer) beschikbaar.